Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Hesabu 34:1-29

34  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Waamuru wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Mnaingia katika nchi ya Kanaani.+ Hiyo ndiyo nchi itakayowaangukia kwa urithi,+ nchi ya Kanaani kulingana na mipaka yake.+  “‘Na upande wenu wa kusini utakuwa kutoka nyika ya Zini kando ya Edomu,+ nao mpaka wenu wa kusini utakuwa kutoka mwisho wa Bahari ya Chumvi+ upande wa mashariki.  Nao mpaka wenu utabadilika kutoka kusini mwa mpando wa Akrabimu+ na kuvuka hadi Zini, nao mwisho wake utakuwa kusini mwa Kadesh-barnea;+ nao utatoka Hasar-adari+ na kuvuka hadi Asimoni.  Nao mpaka utabadilika hapo Asimoni hadi kwenye bonde la mto la Misri,+ na mwisho wake utakuwa katika ile Bahari.+  “‘Nao mpaka wenu wa magharibi,+ utakuwa Bahari Kuu na nchi ya pwani. Huo utakuwa mpaka wenu wa magharibi.  “‘Sasa huu ndio utakuwa mpaka wenu wa kaskazini: Kutoka Bahari Kuu mtatia alama kufika Mlima Hori+ uwe mpaka wenu.  Kutoka Mlima Hori mtatia mpaka alama hadi mahali pa kuingilia pa Hamathi,+ na mwisho wa mpaka utakuwa Sedadi.+  Nao mpaka utaenda hadi Zifroni, nao mwisho wake utakuwa Hasar-enani.+ Huo utakuwa mpaka wenu wa kaskazini. 10  “‘Halafu mtatia alama mpaka wenu wa mashariki kutoka Hasar-enani hadi Shefamu. 11  Na mpaka huo utashuka kutoka Shefamu hadi Ribla upande wa mashariki wa Aini, nao mpaka utashuka hadi mteremko wa mashariki wa bahari ya Kinerethi.+ 12  Nao mpaka utashuka hadi Yordani, na mwisho wake utakuwa katika Bahari ya Chumvi.+ Hiyo itakuwa nchi+ yenu kulingana na mipaka yake kuizunguka pande zote.’” 13  Kwa hiyo Musa akawaamuru wana wa Israeli, na kusema: “Hii ndiyo nchi mtakayojigawia kwa kura+ iwe miliki, kama vile ambavyo Yehova ameamuru ili kuyapa yale makabila tisa na nusu.+ 14  Kwa maana kabila la wana wa Warubeni kulingana na nyumba za baba zao na kabila la wana wa Wagadi kulingana na nyumba za baba zao tayari wamechukua, na nusu ya kabila la Manase tayari wamechukua urithi wao.+ 15  Yale makabila mawili na nusu tayari yamechukua urithi wao kutoka katika eneo la Yordani kando ya Yeriko upande wa mashariki kuelekea mashariki.”+ 16  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia: 17  “Haya ndiyo majina ya wanaume watakaowagawia ninyi nchi iwe miliki, Eleazari+ kuhani na Yoshua mwana wa Nuni.+ 18  Nanyi mtachukua mkuu mmoja kutoka katika kila kabila ili kuigawa nchi iwe miliki.+ 19  Nayo haya ndiyo majina ya wanaume hao: Wa kabila la Yuda,+ Kalebu mwana wa Yefune;+ 20  na wa kabila la wana wa Simeoni,+ Shemueli mwana wa Amihudi; 21  wa kabila la Benyamini,+ Elidadi mwana wa Kisloni; 22  na wa kabila la wana wa Dani,+ mkuu mmoja, Buki mwana wa Yogli; 23  wa wana wa Yosefu,+ wa kabila la wana wa Manase,+ mkuu mmoja, Hanieli mwana wa Efodi; 24  na wa kabila la wana wa Efraimu,+ mkuu mmoja, Kemueli mwana wa Shiftani; 25  na wa kabila la wana wa Zabuloni,+ mkuu mmoja, Elisafani mwana wa Parnaki; 26  na wa kabila la wana wa Isakari,+ mkuu mmoja, Paltieli mwana wa Azani; 27  na wa kabila la wana wa Asheri,+ mkuu mmoja, Ahihudi mwana wa Shelomi; 28  na wa kabila la wana wa Naftali,+ mkuu mmoja, Pedaheli mwana wa Amihudi.” 29  Hao ndio watu ambao Yehova aliwaamuru wawafanye wana wa Israeli waimiliki nchi katika nchi ya Kanaani.+

Maelezo ya Chini