Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 29:1-40

29  “‘Na katika mwezi wa saba, siku ya kwanza ya mwezi huo, mtafanya mkusanyiko mtakatifu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.+ Itakuwa siku ya kupiga tarumbeta kwenu.+  Nanyi mtatoa toleo la kuteketezwa kuwa harufu ya kumtuliza Yehova, ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, wana-kondoo dume saba, kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+  na toleo lao la nafaka la unga laini uliotiwa mafuta, vipimo vitatu vya sehemu ya kumi kwa ajili ya yule ng’ombe-dume, vipimo viwili vya sehemu ya kumi kwa ajili ya yule kondoo-dume,+  na kipimo kimoja cha sehemu ya kumi kwa ajili ya kila mmoja kati ya wale wana-kondoo saba;+  na mwana-mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu;+  mbali na lile toleo la kuteketezwa+ la kila mwezi na toleo lake la nafaka+ na lile toleo la kuteketezwa la daima+ na toleo lake la nafaka,+ pamoja na matoleo yake ya kinywaji,+ kulingana na utaratibu wa kawaida kwa ajili yake, kuwa harufu ya kutuliza, toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.+  “‘Na katika siku ya kumi ya mwezi huu mtafanya mkusanyiko mtakatifu,+ nanyi mtazitesa nafsi zenu.+ Hampaswi kufanya kazi yoyote.+  Nanyi mtamtolea Yehova toleo la kuteketezwa, lenye harufu ya kutuliza, ng’ombe-dume mmoja mchanga, kondoo-dume mmoja, wana-kondoo dume saba kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja.+ Watakuwa wasio na kasoro kwa ajili yenu.+  Na likiwa toleo lao la nafaka la unga laini uliotiwa mafuta vipimo vitatu vya sehemu ya kumi kwa ajili ya yule ng’ombe-dume, vipimo viwili vya sehemu ya kumi kwa ajili ya yule kondoo-dume mmoja,+ 10  kipimo kimoja cha sehemu ya kumi vivyo hivyo kwa ajili ya kila mmoja wa wale wana-kondoo saba;+ 11  mwana-mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi, mbali na lile toleo la dhambi la upatanisho+ na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka, pamoja na matoleo yake ya kinywaji.+ 12  “‘Na katika siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba+ mtafanya mkusanyiko mtakatifu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote,+ nanyi mtamfanyia Yehova sherehe kwa siku saba.+ 13  Nanyi mtatoa toleo la kuteketezwa,+ toleo linalotolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumtuliza Yehova, ng’ombe-dume wachanga kumi na watatu, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja. Watakuwa wasio na kasoro.+ 14  Na toleo lao la nafaka la unga laini uliotiwa mafuta vipimo vitatu vya sehemu ya kumi kwa ajili ya kila ng’ombe-dume kati ya wale ng’ombe-dume kumi na watatu, vipimo viwili vya sehemu ya kumi kwa ajili ya kila kondoo-dume kati ya wale kondo-dume wawili,+ 15  na kipimo kimoja cha sehemu ya kumi kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo kumi na wanne;+ 16  na mwana-mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi, mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima, toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 17  “‘Na katika siku ya pili ng’ombe-dume wachanga kumi na wawili, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 18  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 19  na mwana-mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka, pamoja na matoleo yake ya kinywaji.+ 20  “‘Na katika siku ya tatu ng’ombe-dume kumi na mmoja, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 21  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida; 22  na mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji. 23  “‘Na katika siku ya nne ng’ombe-dume kumi, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 24  toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 25  na mwana-mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa+ la daima na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 26  “‘Na katika siku ya tano ng’ombe-dume tisa, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 27  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 28  na mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 29  “‘Na katika siku ya sita ng’ombe-dume wanane, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 30  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 31  na mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka na matoleo yake ya kinywaji.+ 32  “‘Na katika siku ya saba ng’ombe-dume saba, kondoo-dume wawili, wana-kondoo dume kumi na wanne kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 33  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya wale ng’ombe-dume, wale kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 34  na mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 35  “‘Na katika siku ya nane mtafanya kusanyiko kuu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.+ 36  Nanyi mtatoa toleo la kuteketezwa, toleo linalotolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumtuliza Yehova, ng’ombe-dume mmoja, kondoo-dume mmoja, wana-kondoo dume saba kila mmoja wao akiwa na umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro;+ 37  na toleo lao la nafaka+ na matoleo yao ya kinywaji+ kwa ajili ya yule ng’ombe-dume, yule kondoo-dume na wale wana-kondoo kwa hesabu yao kulingana na utaratibu wa kawaida;+ 38  na mbuzi mmoja akiwa toleo la dhambi,+ mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima na toleo lake la nafaka na toleo lake la kinywaji.+ 39  “‘Hayo mtamtolea Yehova kwenye sherehe zenu za majira,+ mbali na matoleo yenu ya nadhiri+ na matoleo yenu ya hiari+ yakiwa matoleo yenu ya kuteketezwa+ na matoleo yenu ya nafaka+ na matoleo yenu ya kinywaji+ na dhabihu zenu za ushirika.’”+ 40  Naye Musa akaongea na wana wa Israeli kulingana na kila jambo ambalo Yehova alikuwa amemwamuru Musa.+

Maelezo ya Chini