Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 28:1-31

28  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Waamuru wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Muwe waangalifu na kunitolea toleo langu, mkate wangu,+ kwa ajili ya matoleo yangu yanayotolewa kwa njia ya moto yakiwa harufu ya kunituliza,+ kwenye nyakati zake zilizowekwa.’+  “Nawe utawaambia, ‘Hili ndilo toleo linalotolewa kwa njia ya moto ambalo mtamtolea Yehova: wana-kondoo dume ambao hawana kasoro wenye umri wa mwaka mmoja, wawili kila siku wakiwa toleo la kuteketezwa daima.+  Mwana-kondoo dume mmoja utamtoa asubuhi, na yule mwana-kondoo dume mwingine utamtoa katikati ya zile jioni mbili,+  pamoja na sehemu ya kumi ya efa+ ya unga laini ukiwa toleo la nafaka+ lililotiwa sehemu ya nne ya hini ya mafuta yaliyopondwa;+  lile toleo la kuteketezwa la daima,+ lililotolewa kwenye Mlima Sinai likiwa harufu ya kutuliza, toleo lililotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto,+  pamoja na toleo lake la kinywaji,+ sehemu ya nne ya hini kwa kila mwana-kondoo dume.+ Mimina katika mahali patakatifu lile toleo la kinywaji la kileo+ kwa Yehova.  Nawe utamtoa yule mwana-kondoo dume mwingine katikati ya zile jioni mbili. Pamoja na toleo lilelile la nafaka kama lile la asubuhi na pamoja na toleo lake lilelile la kinywaji utalitoa likiwa toleo linalotolewa kwa njia ya moto, toleo lenye harufu ya kumtuliza Yehova.+  “‘Hata hivyo, siku ya sabato+ kutakuwa wana-kondoo dume wawili ambao hawana kasoro wenye umri wa mwaka mmoja na vipimo viwili vya sehemu ya kumi ya unga laini ukiwa toleo la nafaka lililotiwa mafuta, pamoja na toleo lake la kinywaji, 10  likiwa toleo la kuteketezwa la sabato katika sabato yake, pamoja na lile toleo la kuteketezwa la daima+ na toleo lake la kinywaji.+ 11  “‘Na mwanzoni mwa miezi yenu mtamtolea Yehova toleo la kuteketezwa la ng’ombe-dume wawili wachanga na kondoo-dume mmoja, wana-kondoo dume saba ambao hawana kasoro kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja,+ 12  na vipimo vitatu vya sehemu ya kumi ya unga laini ukiwa toleo la nafaka+ lililotiwa mafuta kwa ajili ya kila ng’ombe-dume na vipimo viwili vya sehemu ya kumi ya unga laini ukiwa toleo la nafaka lililotiwa mafuta kwa ajili ya kondoo-dume mmoja,+ 13  na kipimo kimoja cha sehemu ya kumi ya unga laini ukiwa toleo la nafaka lililotiwa mafuta kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume, likiwa toleo la kuteketezwa, harufu ya kutuliza,+ toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 14  Na kama matoleo yao ya kinywaji watatoa nusu+ ya hini ya divai kwa ajili ya ng’ombe-dume na sehemu ya tatu+ ya hini kwa ajili ya kondoo-dume na sehemu ya nne+ ya hini kwa ajili ya mwana-kondoo dume. Hilo ndilo toleo la kuteketezwa la kila mwezi katika mwezi wake kwa ajili ya miezi ya mwaka.+ 15  Pia, mwana-mbuzi+ mmoja atatolewa akiwa toleo la dhambi kwa Yehova kwa kuongezea lile toleo la kuteketezwa la daima pamoja na toleo lake la kinywaji.+ 16  “‘Na katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi huo, itakuwa pasaka ya Yehova.+ 17  Na siku ya kumi na tano ya mwezi huu itakuwa sherehe. Keki zisizo na chachu zitaliwa kwa siku saba.+ 18  Katika siku ya kwanza kutakuwako mkusanyiko mtakatifu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.+ 19  Nanyi mtatoa toleo linalotolewa kwa njia ya moto, toleo la kuteketezwa+ kwa Yehova, ng’ombe-dume wawili wachanga na kondoo-dume mmoja na wana-kondoo dume saba kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja.+ Wanapaswa kuwa wasio na kasoro kwa ajili yenu.+ 20  Na kama matoleo yao ya nafaka+ ya unga laini uliotiwa mafuta mtatoa vipimo vitatu vya sehemu ya kumi kwa ajili ya ng’ombe-dume na vipimo viwili vya sehemu ya kumi+ kwa ajili ya kondoo-dume. 21  Utatoa kipimo kimoja cha sehemu ya kumi+ kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba; 22  na mbuzi mmoja wa toleo la dhambi ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu.+ 23  Mbali na lile toleo la kuteketezwa la asubuhi, ambalo ni kwa ajili ya toleo la kuteketezwa+ la daima,+ mtayatoa hayo. 24  Mtatoa matoleo kama hayo kila siku kwa zile siku saba kuwa mkate,+ toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto,+ lenye harufu ya kumtuliza Yehova. Litatolewa pamoja na toleo la kuteketezwa la daima, na toleo lake la kinywaji. 25  Na siku ya saba mtafanya mkusanyiko mtakatifu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.+ 26  “‘Na katika siku ya matunda yaliyoiva ya kwanza,+ mtakapomtolea Yehova toleo la nafaka mpya, katika sherehe yenu ya majuma+ mtafanya mkusanyiko mtakatifu. Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.+ 27  Nanyi mtatoa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya harufu ya kumtuliza Yehova, ng’ombe-dume wawili wachanga, kondoo-dume mmoja, wana-kondoo dume saba kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja;+ 28  na kama toleo lao la nafaka la unga laini uliotiwa mafuta, vipimo vitatu vya sehemu ya kumi kwa ajili ya kila ng’ombe-dume, vipimo viwili vya sehemu ya kumi+ kwa ajili ya yule kondoo-dume, 29  kipimo kimoja cha sehemu ya kumi+ vivyo hivyo kwa ajili ya kila mwana-kondoo dume kati ya wale wana-kondoo dume saba; 30  mwana-mbuzi mmoja ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu.+ 31  Mbali na lile toleo la kuteketezwa la daima pamoja na toleo lake la nafaka mtawatoa.+ Watakuwa wasio na kasoro kwenu,+ pamoja na matoleo yao ya kinywaji.+

Maelezo ya Chini