Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Hesabu 27:1-23

27  Ndipo binti za Selofehadi+ mwana wa Heferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase,+ wa familia za Manase mwana wa Yosefu, wakaja karibu. Na haya ndiyo yaliyokuwa majina ya binti zake: Mala, Noa na Hogla na Milka na Tirsa.+  Nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani+ na mbele ya wakuu na kusanyiko lote kwenye mwingilio wa hema la mkutano, na kusema:  “Baba yetu alikufa nyikani,+ wala hakuwa katikati ya lile kusanyiko, yaani, wale waliojipanga dhidi ya Yehova katika kusanyiko la Kora,+ bali alikufa kutokana na dhambi yake mwenyewe;+ naye hakuwa na wana wowote wa kiume.  Kwa nini jina la baba yetu liondolewe kutoka katikati ya familia yake kwa sababu hakuwa na mwana?+ Tupe miliki katikati ya ndugu za baba yetu.”+  Ndipo Musa akaiweka kesi yao mbele za Yehova.+  Kisha Yehova akamwambia Musa hivi:  “Binti za Selofehadi wanasema jambo lililo sawa. Wape miliki ya urithi katikati ya ndugu za baba yao, nawe utaupitisha urithi wa baba yao kwao.+  Nawe utasema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Ikiwa mtu yeyote atakufa bila kuwa na mwana, mtaupitisha urithi wake kwa binti yake.  Na ikiwa hana binti, mtawapa ndugu zake urithi wake. 10  Na ikiwa hana ndugu, mtawapa ndugu za baba yake urithi wake. 11  Na ikiwa baba yake hana ndugu, mtampa urithi wake mtu wa familia yake aliye wa karibu zaidi na mwenye uhusiano wa damu,+ naye atauchukua. Nayo itatumika kama sheria kulingana na uamuzi wa hukumu kwa ajili ya wana wa Israeli, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.’” 12  Basi Yehova akamwambia Musa: “Nenda juu katika mlima huu wa Abarimu,+ ukaone nchi ambayo hakika nitawapa wana wa Israeli.+ 13  Ukiisha kuiona, ndipo utakusanywa kwa watu wako,+ naam, wewe, kama vile Haruni ndugu yako alivyokusanywa,+ 14  kwa sababu ninyi mliasi agizo langu katika nyika ya Zini kusanyiko lilipogombana,+ juu ya kunitakasa+ kando ya maji mbele ya macho yao. Hayo ndiyo maji ya Meriba+ huko Kadeshi+ katika nyika ya Zini.”+ 15  Kisha Musa akasema na Yehova, na kumwambia: 16  “Yehova Mungu wa roho+ za namna zote za mwili+ na aweke rasmi juu ya kusanyiko mwanamume+ 17  ambaye atatoka nje mbele yao na ambaye ataingia ndani mbele yao na ambaye atawatoa nje na ambaye atawaingiza ndani,+ ili kusanyiko la Yehova lisiwe kama kondoo wasio na mchungaji.”+ 18  Kwa hiyo Yehova akamwambia Musa: “Jichukulie Yoshua mwana wa Nuni, mwanamume ambaye ndani yake mna roho,+ nawe utaweka mkono wako juu yake;+ 19  nawe umsimamishe mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya kusanyiko lote, nawe umpe utume mbele ya macho yao.+ 20  Nawe utatia sehemu ya utukufu wako juu yake,+ ili kusanyiko lote la wana wa Israeli lipate kumsikiliza yeye.+ 21  Naye atasimama mbele ya Eleazari kuhani, naye atauliza+ kwa ajili yake kulingana na hukumu ya Urimu+ mbele za Yehova. Kwa agizo lake watatoka nje na kwa agizo lake wataingia ndani, yeye na wana wote wa Israeli pamoja naye na kusanyiko lote.” 22  Naye Musa akafanya kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru. Kwa hiyo akamchukua Yoshua na kumsimamisha mbele ya Eleazari+ kuhani na mbele ya kusanyiko lote 23  na kuweka mikono yake juu yake na kumpa utume,+ kama vile Yehova alivyokuwa amesema kupitia Musa.+

Maelezo ya Chini