Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Hesabu 2:1-34

2  Sasa Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Wana wa Israeli watapiga kambi, kila mtu kulingana na mgawanyo wake wa makabila matatu,+ kando ya alama za nyumba ya baba zao. Watapiga kambi kuzunguka pande zote mbele ya hema la mkutano.   “Na wale wanaopiga kambi upande wa mashariki kuelekea mapambazuko ya jua watakuwa mgawanyo wa makabila matatu ya kambi ya Yuda kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Yuda ni Nashoni+ mwana wa Aminadabu.  Na jeshi lake na wale walioandikishwa kati yao ni 74,600.+  Na wale wanaopiga kambi kando yake watakuwa kabila la Isakari,+ na mkuu wa wana wa Isakari ni Nethaneli+ mwana wa Zuari.  Na jeshi lake na watu wake walioandikishwa ni 54,400.+  Na kabila la Zabuloni; na mkuu wa wana wa Zabuloni ni Eliabu+ mwana wa Heloni.  Na jeshi lake na watu wake walioandikishwa ni 57,400.+  “Watu wote walioandikishwa wa kambi ya Yuda ni 186,400 kwa majeshi yao. Wanapaswa kuondoka kwanza.+ 10  “Ule mgawanyo wa makabila matatu wa Rubeni+ utakuwa kuelekea kusini kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Rubeni ni Elisuri+ mwana wa Shedeuri. 11  Na jeshi lake na watu wake walioandikishwa ni 46,500.+ 12  Na wale wanaopiga kambi kando yake watakuwa kabila la Simeoni, na mkuu wa wana wa Simeoni ni Shelumieli+ mwana wa Zurishadai. 13  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 59,300.+ 14  Na kabila la Gadi; na mkuu wa wana wa Gadi ni Eliasafu+ mwana wa Reueli. 15  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 45,650.+ 16  “Watu wote walioandikishwa wa kambi ya Rubeni ni 151,450 kwa majeshi yao, nao wanapaswa kuondoka wakiwa wa pili.+ 17  “Hema la mkutano+ litakapoondoka, kambi ya Walawi+ itakuwa katikati ya kambi hizo. “Kama vile watakavyopiga kambi, ndivyo watakavyoondoka,+ kila mmoja mahali pake, kulingana na mgawanyo wao wa makabila matatu. 18  “Mgawanyo wa makabila matatu wa kambi ya Efraimu+ kwa majeshi yao utakuwa kuelekea magharibi, na mkuu wa wana wa Efraimu ni Elishama+ mwana wa Amihudi. 19  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 40,500.+ 20  Na kando yake kutakuwa na kabila la Manase,+ na mkuu wa wana wa Manase ni Gamalieli+ mwana wa Pedazuri. 21  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 32,200.+ 22  Na kabila la Benyamini;+ na mkuu wa wana wa Benyamini ni Abidani+ mwana wa Gidioni. 23  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 35,400.+ 24  “Watu wote walioandikishwa wa kambi ya Efraimu ni 108,100 kwa majeshi yao, nao wanapaswa kuondoka wakiwa wa tatu.+  25  “Mgawanyo wa makabila matatu wa kambi ya Dani utakuwa kuelekea kaskazini kwa majeshi yao, na mkuu wa wana wa Dani ni Ahiezeri+ mwana wa Amishadai. 26  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 62,700.+ 27  Na wale wanaopiga kambi kando yake ni kabila la Asheri, na mkuu wa wana wa Asheri ni Pagieli+ mwana wa Okrani. 28  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 41,500.+ 29  Na kabila la Naftali;+ na mkuu wa wana wa Naftali ni Ahira+ mwana wa Enani. 30  Na jeshi lake na watu walioandikishwa kati yao ni 53,400.+ 31  “Watu wote walioandikishwa  wa kambi ya Dani ni 157,600. Wanapaswa kuondoka wakiwa wa mwisho+—kulingana na mgawanyo wao wa makabila matatu.” 32  Hao ndio watu walioandikishwa wa wana wa Israeli kulingana na nyumba ya baba zao; wote walioandikishwa wa kambi hizo kwa majeshi yao walikuwa 603,550.+ 33  Lakini Walawi hawakuandikishwa+ katikati ya wana wa Israeli, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 34  Na wana wa Israeli wakafanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa.+ Hivyo ndivyo walivyopiga kambi kwa migawanyo yao ya makabila matatu,+ na hivyo ndivyo walivyoondoka,+ kila mmoja kwa familia zake kulingana na nyumba ya baba zake.

Maelezo ya Chini