Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 19:1-22

19  Na Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia:  “Hii ni amri ya sheria ambayo Yehova ameamuru, na kusema, ‘Waambie wana wa Israeli kwamba wakuchukulie ng’ombe mwekundu aliye timamu+ ambaye hana kasoro yoyote na ambaye hajafungwa nira yoyote.+  Nanyi mtamkabidhi Eleazari kuhani, naye atampeleka nje ya kambi, naye atachinjwa mbele yake.  Kisha Eleazari kuhani atachukua sehemu ya damu yake kwa kidole chake na kuitapanya sehemu ya damu yake moja kwa moja kuelekea hema la mkutano mara saba.+  Na ng’ombe huyo atateketezwa motoni mbele ya macho yake. Ngozi yake na nyama yake na damu yake pamoja na mavi yake vitateketezwa.+  Naye kuhani atachukua mti wa mwerezi+ na hisopo+ na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili+ na kuvitupa katikati ya moto unaomteketeza ng’ombe.  Naye kuhani atayafua mavazi yake na kuoga mwili wake katika maji, na baadaye anaweza kuingia kambini; lakini yule kuhani atakuwa si safi mpaka jioni.  “‘Na yule aliyemteketeza atayafua mavazi yake katika maji na kuoga mwili wake katika maji,+ naye atakuwa asiye safi mpaka jioni.  “‘Na mwanamume aliye safi atayakusanya majivu+ ya ng’ombe huyo na kuyaweka nje ya kambi katika mahali safi; nayo yatatumika kama kitu cha kuwekwa kwa ajili ya yale maji ya kutakasa kwa wana wa Israeli.+ Ni toleo la dhambi. 10  Na yule anayekusanya majivu ya yule ng’ombe atayafua mavazi yake na kuwa asiye safi mpaka jioni.+ “‘Nayo itakuwa sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa wana wa Israeli na mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni katikati yao.+ 11  Yeyote atakayegusa maiti ya nafsi+ yoyote ya binadamu atakuwa asiye safi siku saba.+ 12  Mtu huyo anapaswa kujitakasa kwa maji hayo siku ya tatu,+ na siku ya saba atakuwa safi. Lakini ikiwa hatajitakasa siku ya tatu, basi siku ya saba hatakuwa safi. 13  Kila mtu atakayegusa maiti, nafsi ya mtu yeyote atakayekufa, na ambaye hatajitakasa, ameitia unajisi maskani ya Yehova,+ nayo nafsi hiyo lazima ikatiliwe mbali kutoka katika Israeli.+ Kwa sababu maji ya kutakasa+ hayakunyunyizwa juu yake, anaendelea kuwa asiye safi. Uchafu wake bado uko juu yake.+ 14  “‘Hii ndiyo sheria ikiwa mtu atakufa ndani ya hema: Kila mtu atakayeingia katika hema hilo, na kila mtu aliye ndani ya hema hilo, atakuwa asiye safi siku saba. 15  Na kila chombo+ kilichofunguliwa ambacho hakina kifuniko kilichofunikwa si safi. 16  Na kila mtu ambaye huko shambani atagusa mtu aliyeuawa kwa upanga+ au maiti au mfupa+ wa mtu au kaburi atakuwa asiye safi siku saba. 17  Nao watachukua kwa ajili ya yule asiye safi sehemu ya mavumbi ya moto wa toleo la dhambi na kutia maji yanayotiririka juu ya mavumbi katika chombo. 18  Ndipo mtu aliye safi+ atachukua hisopo+ na kuichovya ndani ya maji yale na kuyatapanya juu ya hema na vyombo vyote na nafsi zote zilizokuwa hapo na juu ya yule aliyegusa mfupa au mtu aliyeuawa au maiti au kaburi. 19  Na yule mtu aliye safi atayatapanya juu ya yule asiye safi siku ya tatu na siku ya saba na kumtakasa kutokana na dhambi yake siku ya saba;+ naye atayafua mavazi yake na kuoga katika maji, naye atakuwa safi jioni. 20  “‘Lakini mtu asiye safi na ambaye hatajitakasa, basi, nafsi hiyo lazima ikatiliwe mbali+ kutoka katikati ya kutaniko, kwa sababu amepatia unajisi patakatifu pa Yehova. Maji ya kutakasa hayakunyunyizwa juu yake. Yeye si safi. 21  “‘Nayo itatumika kama sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa ajili yao, kwamba yule anayetapanya maji kwa ajili ya kutakasa anapaswa kuyafua mavazi yake,+ pia yule anayegusa maji ya kutakasa. Atakuwa asiye safi mpaka jioni. 22  Na kitu chochote ambacho huenda yule mtu asiye safi atakigusa kitakuwa kisicho safi,+ nayo nafsi itakayokigusa itakuwa najisi mpaka jioni.’”+

Maelezo ya Chini