Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 18:1-32

18  Na Yehova akamwambia Haruni: “Wewe na wana wako na nyumba ya baba yako pamoja nawe mtajibu kwa sababu ya kosa dhidi ya patakatifu,+ na wewe na wana wako pamoja nawe mtajibu kwa sababu ya kosa dhidi ya ukuhani wenu.+  Na uwalete karibu, pia, ndugu zako wa kabila la Lawi, ukoo wa baba yako, pamoja nawe, wapate kuungana nawe na wapate kukuhudumia wewe,+ wewe na wana wako pamoja nawe, mbele ya hema la Ushuhuda.+  Nao watashika wajibu wao kwako na wajibu wao kwa hema lote.+ Ila wasikaribie vyombo vya mahali patakatifu na madhabahu wasije wakafa,+ wao wala ninyi.  Nao wataungana nawe na watashika wajibu wao kwa hema la mkutano kuhusu utumishi wote wa hema, wala mgeni yeyote asiwakaribie ninyi.+  Nanyi mtashika wajibu wenu kwa mahali patakatifu+ na wajibu wenu kwa madhabahu,+ ili hasira+ zaidi isitokee juu ya wana wa Israeli.  Na mimi, tazama! mimi nimewachukua ndugu zenu, Walawi, kutoka katikati ya wana wa Israeli,+ wawe zawadi kwenu,+ kama wale waliokabidhiwa kwa Yehova ili kuendeleza utumishi wa hema la mkutano.+  Na wewe na wana wako pamoja nawe mnapaswa kuulinda ukuhani wenu juu ya kila shughuli ya madhabahu na juu ya kile kilicho ndani ya pazia;+ nanyi mtatoa utumishi.+ Nitawapa ukuhani wenu kama utumishi wa zawadi, na mgeni atakayesogea karibu lazima auawe.”+  Na Yehova akazidi kumwambia Haruni: “Mimi nami, tazama! nimekupa wewe utunzaji wa michango inayotolewa kwa ajili yangu.+ Vitu vyote vitakatifu vya wana wa Israeli nimekupa wewe na wana wako viwe fungu, viwe posho mpaka wakati usio na kipimo.+  Hilo litakuwa lenu kutoka katika vitu vitakatifu zaidi, kutoka katika toleo linalotolewa kwa njia ya moto, kila toleo lao pamoja na kila toleo lao la nafaka+ na kila toleo lao la dhambi+ na kila toleo lao la hatia,+ ambalo watanirudishia. Ni kitu kitakatifu zaidi kwa ajili yako na wana wako. 10  Utakula katika mahali patakatifu zaidi.+ Kila mwanamume atakula.+ Kitakuwa kitu kitakatifu kwako.+ 11  Na hiki ni chako: mchango+ wa zawadi yao pamoja na matoleo yote ya kutikisa+ ya wana wa Israeli. Nimekupa wewe na wana wako na binti zako pamoja nawe vitu hivyo,+ viwe posho mpaka wakati usio na kipimo. Kila mtu aliye safi katika nyumba yako anaweza kula.+ 12  “Vyote vilivyo bora katika mafuta na vyote vilivyo bora katika divai mpya na nafaka, matunda yao ya kwanza,+ ambayo watampa Yehova, nimekupa wewe.+ 13  Matunda yaliyoiva ya kwanza katika vyote vilivyo katika nchi yao, ambayo watamletea Yehova, yatakuwa yako.+ Kila mtu aliye safi katika nyumba yako anaweza kula. 14  “Kila kitu kilichotolewa katika Israeli kinapaswa kuwa chako.+ 15  “Kila kitu kinachofungua tumbo la uzazi,+ cha kila namna yenye mwili, ambacho watamtolea Yehova, kati ya wanadamu na kati ya wanyama, kinapaswa kuwa chako. Hata hivyo, unapaswa kumkomboa mzaliwa wa kwanza wa wanadamu;+ na mzaliwa wa kwanza wa mnyama ambaye si safi unapaswa kumkomboa.+ 16  Na kwa bei ya ukombozi kwa ajili yake kuanzia umri wa mwezi mmoja na kuendelea utamkomboa, kwa thamani iliyokadiriwa, shekeli 5 za fedha kulingana na shekeli ya mahali patakatifu.+ Ni gera 20.+ 17  Ila tu ng’ombe-dume aliye mzaliwa wa kwanza au mwana-kondoo dume aliye mzaliwa wa kwanza au mbuzi aliye mzaliwa wa kwanza hutawakomboa.+ Hao ni kitu kitakatifu. Damu+ yao unapaswa kuinyunyiza juu ya madhabahu, na mafuta yao utayafukiza kama toleo linalotolewa kwa njia ya moto ili kuwa harufu ya kumtuliza Yehova.+ 18  Na nyama yao itakuwa yako. Kama vile kidari cha toleo la kutikisa na kama ule mguu wa kuume, inapaswa kuwa yako.+ 19  Michango yote mitakatifu,+ ambayo wana wa Israeli watamchangia Yehova, nimekupa wewe na wana wako na binti zako pamoja nawe, iwe posho lenu mpaka wakati usio na kipimo.+ Ni agano la chumvi mpaka wakati usio na kipimo mbele za Yehova kwa ajili yako na kwa ajili ya uzao wako pamoja nawe.”+ 20  Na Yehova akaendelea kumwambia Haruni: “Katika nchi yao hutakuwa na urithi, wala hakuna fungu lolote litakalokuwa lako katikati yao.+ Mimi ni fungu lako na urithi wako katikati ya wana wa Israeli.+ 21  “Na kwa wana wa Lawi, tazama! nimewapa kila sehemu ya kumi+ katika Israeli iwe urithi wao kwa sababu ya utumishi wao wanaofanya, utumishi wa hema la mkutano. 22  Na wana wa Israeli wasikaribie tena hema la mkutano wasije wakawa na hatia ya dhambi na kufa.+ 23  Nao Walawi wenyewe wataendeleza utumishi wa hema la mkutano, nao ndio wanaopaswa kujibu kwa kosa lao.+ Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo katika vizazi vyenu vyote kwamba katikati ya wana wa Israeli hawapaswi kupata urithi.+ 24  Kwa maana ile sehemu ya kumi ya wana wa Israeli, ambayo watamchangia Yehova kuwa mchango, nimewapa Walawi kuwa urithi. Ndiyo sababu nimewaambia, ‘Katikati ya wana wa Israeli hawapaswi kupata urithi.’”+ 25  Ndipo Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 26  “Na wewe utasema na Walawi, nawe utawaambia, ‘Mtapokea kutoka kwa wana wa Israeli sehemu ya kumi ambayo nimewapa ninyi kutoka kwao kwa ajili ya urithi wenu,+ nanyi mtatoa mchango wenu kutoka katika hiyo uwe mchango kwa Yehova wa sehemu ya kumi ya hiyo sehemu ya kumi.+ 27  Na utahesabiwa kwenu kuwa mchango wenu, kama ile nafaka ya uwanja wa kupuria+ na kama yale mazao kamili ya shinikizo la divai au la mafuta. 28  Na kwa njia hiyo ninyi wenyewe mtachanga mchango wenu kwa Yehova kutoka katika sehemu zenu zote za kumi ambazo mtapokea kutoka kwa wana wa Israeli, na katika hizo mtamtolea Yehova mchango kwa Haruni kuhani. 29  Katika zawadi zote mtakazopewa, mtachanga kila namna ya mchango kwa Yehova, ule ulio bora zaidi,+ uwe kitu kitakatifu kutoka kwao.’ 30  “Nawe utawaambia, ‘Mnapochanga vilivyo bora kutoka kwa hivyo,+ ndipo itahesabiwa kwa Walawi kama mazao ya uwanja wa kupuria na kama mazao ya shinikizo la divai au la mafuta. 31  Nanyi mtakula vitu hivyo kila mahali, ninyi na nyumba yenu, kwa sababu ni malipo yenu kwa ajili ya utumishi wenu katika hema la mkutano.+ 32  Nanyi msijiletee hatia ya dhambi mnapochanga vilivyo bora katika hivyo, wala msitie unajisi vitu vitakatifu vya wana wa Israeli, msije mkafa.’”+

Maelezo ya Chini