Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 12:1-16

12  Sasa Miriamu na Haruni wakaanza kusema dhidi ya Musa kwa sababu ya mke Mkushi ambaye alikuwa amemchukua, kwa sababu alikuwa amemchukua mke Mkushi.+  Nao wakawa wakisema: “Je, Yehova amesema kupitia Musa tu? Je, hajasema kupitia sisi pia?”+ Na Yehova alikuwa akisikiliza.+  Naye mtu huyu Musa alikuwa mpole+ zaidi kuliko watu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi.  Ndipo ghafula Yehova akawaambia Musa na Haruni na Miriamu: “Tokeni, ninyi watatu, mwende kwenye hema la mkutano.” Basi hao watatu wakatoka.  Kisha Yehova akashuka katika nguzo ya wingu+ na kusimama kwenye mwingilio wa hema na kuwaita Haruni na Miriamu. Nao wakaenda nje.  Naye akasema: “Sikieni maneno yangu, tafadhali. Kungalikuwa na nabii kati yenu kwa ajili ya Yehova, ningalijijulisha kwake katika maono.+ Ningalisema naye katika ndoto.+  Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa!+ Amekabidhiwa nyumba yangu yote.+  Mimi husema naye kinywa kwa kinywa,+ na hivyo kumwonyesha, wala si kwa vitendawili;+ naye huona sura ya Yehova.+ Kwa nini, basi, hamkuogopa kusema juu ya mtumishi wangu, juu ya Musa?”+  Nayo hasira ya Yehova ikawaka juu yao, naye akaenda zake. 10  Nalo wingu likageuka na kutoka juu ya hema, na, tazama! Miriamu alikuwa amepigwa kwa ukoma mweupe kama theluji.+ Ndipo Haruni akageuka kumwelekea Miriamu, na, tazama! alikuwa amepigwa kwa ukoma.+ 11  Mara moja Haruni akamwambia Musa: “Nakuomba radhi, bwana wangu! Tafadhali, usituhesabie dhambi ambayo tumetenda kwa upumbavu na ambayo tumefanya!+ 12  Tafadhali, usimwache aendelee kuwa kama mtu aliyekufa,+ ambaye nyama yake wakati wa kutoka kwake katika tumbo la uzazi la mama yake imeliwa nusu!” 13  Na Musa akaanza kumlilia Yehova, na kusema: “Ee Mungu, tafadhali! Mponye, tafadhali!”+ 14  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Ikiwa baba yake angemtemea mate+ moja kwa moja usoni pake, je, hangefedheheshwa siku saba? Na atengwe+ siku saba nje ya kambi,+ kisha apokewe ndani baadaye.”+ 15  Kwa hiyo Miriamu akatengwa nje ya kambi siku saba,+ nao watu hawakuondoka mpaka Miriamu alipopokewa ndani. 16  Kisha watu wakaondoka Haserothi+ na kupiga kambi katika nyika ya Parani.+

Maelezo ya Chini