Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 1:1-54

1  Naye Yehova akasema na Musa katika nyika ya Sinai,+ kwenye hema la mkutano,+ siku ya kwanza ya mwezi wa pili wa mwaka wa pili wa kutoka kwao nchini Misri,+ naye akamwambia:  “Chukueni hesabu+ ya kusanyiko lote la wana wa Israeli kulingana na familia zao, kulingana na nyumba ya baba zao, kwa hesabu ya majina, wanaume wote, kichwa kwa kichwa kati yao,  kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi,+ kila mtu anayeingia jeshini katika Israeli.+ Mtawaandikisha kulingana na majeshi yao, wewe na Haruni.  “Na wanaume fulani watakuwa pamoja nanyi, mwanamume mmoja kwa kabila moja; kila mmoja ni kichwa cha nyumba ya baba zake.+  Na haya ndiyo majina ya wanaume watakaosimama pamoja nanyi: Wa Rubeni,+ Elisuri+ mwana wa Shedeuri;  wa Simeoni,+ Shelumieli+ mwana wa Zurishadai;  wa Yuda,+ Nashoni+ mwana wa Aminadabu;  wa Isakari,+ Nethaneli+ mwana wa Zuari;  wa Zabuloni,+ Eliabu+ mwana wa Heloni; 10  wa wana wa Yosefu:+ wa Efraimu,+ Elishama mwana wa Amihudi; wa Manase,+ Gamalieli mwana wa Pedazuri; 11  wa Benyamini,+ Abidani+ mwana wa Gidioni; 12  wa Dani,+ Ahiezeri+ mwana wa Amishadai; 13  wa Asheri,+ Pagieli+ mwana wa Okrani; 14  wa Gadi,+ Eliasafu+ mwana wa Deueli;+ 15  wa Naftali,+ Ahira+ mwana wa Enani. 16  Hao ndio walioitwa wa kusanyiko, wakuu+ wa makabila ya baba zao. Hao ndio vichwa vya maelfu ya Israeli.”+ 17  Basi Musa na Haruni wakawachukua wanaume hao waliokuwa wametajwa kwa majina. 18  Nao wakakutanisha kusanyiko lote katika siku ya kwanza ya mwezi wa pili, ili uzao+ wao utambuliwe kwa habari ya familia zao katika nyumba ya baba zao, kulingana na hesabu ya majina, kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi,+ kichwa kwa kichwa kati yao, 19  kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa; naye akawaandikisha+ katika nyika ya Sinai. 20  Na wana wa Rubeni, mzaliwa wa kwanza wa Israeli,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao, kukawa kulingana na hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa kati yao, wanaume wote wenye umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 21  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Rubeni walikuwa 46,500.+ 22  Wa wana wa Simeoni,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao, watu wake walioandikishwa kulingana na hesabu ya majina, kichwa kwa kichwa kati yao, wanaume wote wenye umri wa kuanzia miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 23  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Simeoni walikuwa 59,300.+ 24  Wa wana wa Gadi,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 25  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Gadi+ walikuwa 45,650.+ 26  Wa wana wa Yuda,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 27  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Yuda walikuwa 74,600.+ 28  Wa wana wa Isakari,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 29  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Isakari walikuwa 54,400.+ 30  Wa wana wa Zabuloni,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 31  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Zabuloni walikuwa 57,400.+ 32  Wa wana wa Yosefu: wa wana wa Efraimu,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 33  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Efraimu+ walikuwa 40,500.+ 34  Wa wana wa Manase,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 35  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Manase walikuwa 32,200.+ 36  Wa wana wa Benyamini,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 37  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Benyamini walikuwa 35,400.+ 38  Wa wana wa Dani,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 39  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Dani walikuwa 62,700.+ 40  Wa wana wa Asheri,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 41  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Asheri walikuwa 41,500.+ 42  Wa wana wa Naftali,+ kuzaliwa kwao kulingana na familia zao katika nyumba ya baba zao kulingana na hesabu ya majina kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini, 43  wale walioandikishwa kati yao wa kabila la Naftali walikuwa 53,400.+ 44  Hao ndio walioandikishwa, ambao Musa aliandikisha, pamoja na Haruni na wakuu wa Israeli, wanaume kumi na wawili. Waliwakilisha kila mmoja nyumba ya baba zake. 45  Na wale wote walioandikishwa wa wana wa Israeli kulingana na nyumba ya baba zao kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi, kila mtu anayeingia jeshini katika Israeli, wakawa, 46  naam, wale wote walioandikishwa wakawa 603,550.+ 47  Hata hivyo, Walawi+ kulingana na kabila la baba zao hawakuandikishwa kati yao.+ 48  Kwa hiyo Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 49  “Ni kabila la Lawi tu ambalo hutaandikisha, na hesabu yao usiichukue kati ya wana wa Israeli.+ 50  Na wewe mwenyewe uweke rasmi Walawi juu ya maskani ya Ushuhuda+ na juu ya vyombo vyake vyote na juu ya kila kitu kilicho chake.+ Wao wenyewe wataichukua maskani na vyombo vyake vyote,+ nao wenyewe watahudumu+ kwenye hiyo maskani; nao watapiga kambi kuizunguka maskani.+ 51  Na wakati maskani hiyo inapoondoka, Walawi wataishusha; na wakati maskani hiyo inapopiga kambi,+ Walawi wataisimamisha; na mgeni yeyote anayekaribia anapaswa kuuawa.+ 52  “Na wana wa Israeli watapiga kambi kila mmoja kulingana na kambi yake, na kila mtu kulingana na mgawanyo+ wake wa makabila matatu kwa majeshi yao. 53  Nao Walawi watapiga kambi kuizunguka maskani ya Ushuhuda, ili ghadhabu+ yoyote isizuke juu ya kusanyiko la wana wa Israeli; nao Walawi watashika utumishi wa maskani ya Ushuhuda.”+ 54  Na wana wa Israeli wakafanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa. Walifanya vivyo hivyo.+

Maelezo ya Chini