Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hagai 2:1-23

2  Katika mwezi wa 7,+ siku ya 21 ya mwezi huo, neno la Yehova likaja kupitia nabii Hagai,+ likisema:  “Tafadhali, mwambie Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli,+ gavana wa Yuda,+ na Yoshua+ mwana wa Yehosadaki+ kuhani mkuu, na mabaki ya watu, ukisema,  ‘Ni nani kati yenu anayebaki ambaye aliona nyumba hii katika utukufu wake wa zamani?+ Nanyi mnaionaje sasa? Kwa kulinganisha, je, hii haionekani machoni penu kuwa kama si kitu?’+  “ ‘Lakini sasa, uwe na nguvu, Ee Zerubabeli,’ asema Yehova, ‘na uwe na nguvu,+ Ee Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu.’ “ ‘Nanyi iweni na nguvu, ninyi nyote watu wa nchi,’ asema Yehova, ‘na mfanye kazi.’+ “ ‘Kwa maana nipo pamoja nanyi,’+ asema Yehova wa majeshi.  ‘Kumbukeni jambo tuliloagana nanyi mlipotoka Misri,+ na wakati ambapo roho yangu+ ilikuwa ikisimama katikati yenu. Msiogope.’ ”+  “Kwa maana Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Bado mara moja—ni kitambo kidogo+—nami nitatikisa mbingu na dunia na bahari na nchi kavu.’+  “ ‘Nami nitayatikisa mataifa yote, navyo vitu vyenye kutamanika vya mataifa yote vitaingia;+ nami nitaijaza nyumba hii utukufu,’+ asema Yehova wa majeshi.  “ ‘Fedha ni yangu, na dhahabu ni yangu,’+ asema Yehova wa majeshi.  “ ‘Utukufu wa nyumba hii ya baadaye utakuwa mkubwa kuliko ule wa ile ya zamani,’+ asema Yehova wa majeshi. “ ‘Na katika mahali hapa nitawapa amani,’+ asema Yehova wa majeshi.” 10  Katika siku ya 24 ya mwezi wa 9, katika mwaka wa pili wa Dario, neno la Yehova lilimjia nabii Hagai,+ likisema: 11  “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Tafadhali, uliza makuhani juu ya sheria,+ ukisema: 12  “Mtu akichukua nyama takatifu katika upindo wa vazi lake, naye aguse kwa upindo wake mkate au mchuzi au divai au mafuta au aina yoyote ya chakula, je, kitu hicho kitakuwa kitakatifu?” ’ ”+ Nao makuhani wakajibu, wakasema: “Hapana!” 13  Naye Hagai akaendelea kusema: “Mtu aliye najisi kutokana na nafsi iliyokufa akigusa chochote kati ya vitu hivyo, je, kitu hicho kitakuwa najisi?”+ Nao makuhani wakajibu na kusema: “Kitakuwa najisi.” 14  Basi Hagai akajibu na kusema: “ ‘Hivyo ndivyo kikundi hiki cha watu kilivyo, na hivyo ndivyo taifa hili lilivyo mbele zangu,’+ asema Yehova, ‘na hivyo ndivyo kazi yote ya mikono yao ilivyo, na chochote wanachotoa huko, ni najisi.’+ 15  “ ‘Lakini sasa, tafadhali, wekeni moyo wenu+ juu ya hili kuanzia leo na kuendelea, kabla jiwe halijawekwa juu ya jiwe katika hekalu la Yehova,+ 16  tangu mambo hayo yalipotukia—mtu alikuja kwenye rundo la vipimo 20, kumbe kulikuwa na 10; mtu alikuja kwenye mtungi wa kushinikizia ili kuchota vipimo 50 vya pipa la divai, kumbe vilikuwa 20.+ 17  Niliwapiga ninyi kwa kuwaunguza+ na kwa ukungu+ na kwa mvua ya mawe,+ hata kazi yote ya mikono yenu,+ na hakukuwa na yeyote kati yenu aliyegeuka kuja kwangu,’+ asema Yehova— 18  “ ‘Kuanzia leo na kuendelea, tafadhali wekeni moyo wenu+ juu ya hili, kutoka siku ya 24 ya mwezi wa 9, kuanzia siku ambayo msingi wa hekalu la Yehova uliwekwa.+ Wekeni moyo wenu juu ya hili: 19  Je, bado kuna mbegu katika shimo la nafaka?+ Na kufikia sasa, mzabibu na mtini na mkomamanga na mzeituni—je, umezaa? Kuanzia leo hii nitatoa baraka.’ ”+ 20  Nalo neno la Yehova likamjia Hagai+ mara ya pili katika siku ya 24 ya mwezi huo,+ likisema: 21  “Mwambie Zerubabeli gavana wa Yuda,+ ‘Nitazitikisa mbingu na dunia.+ 22  Nitakipindua kiti cha falme na kuangamiza nguvu za falme za mataifa.+ Nitalipindua gari na wapandaji wake, na farasi na wapandaji wao wataanguka,+ kila mmoja kwa upanga wa ndugu yake.’ ”+ 23  “ ‘Katika siku hiyo,’ asema Yehova wa majeshi, ‘nitakuchukua, Ee Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli,+ mtumishi wangu,’ asema Yehova; ‘nami nitakuweka kama pete ya muhuri,+ kwa sababu ni wewe nimechagua,’+ asema Yehova wa majeshi.”+

Maelezo ya Chini