Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hagai 1:1-15

1  Katika mwaka wa pili wa mfalme Dario,+ mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi huo, neno la Yehova lilikuja kupitia nabii Hagai+ kwa ajili ya Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli,+ gavana wa Yuda,+ na kwa ajili ya Yoshua+ mwana wa Yehosadaki+ kuhani mkuu, na kusema:  “Hivi ndivyo Yehova wa majeshi+ amesema, ‘Kikundi hiki cha watu, kimesema: “Wakati haujaja, wakati wa kujengwa kwa nyumba ya Yehova.” ’ ”+  Nalo neno la Yehova likaendelea kuja kupitia nabii Hagai, likisema:  “Je, huu ni wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenu zilizofunikwa kwa mbao,+ huku nyumba hii ikiwa imeharibika?+  Na sasa, hivi ndivyo Yehova wa majeshi amesema, ‘Wekeni moyo wenu juu ya njia zenu.+  Mmepanda mbegu nyingi, lakini mavuno ni kidogo.+ Mnakula chakula, lakini hamshibi.+ Mnakunywa, lakini hamlewi. Mnavaa nguo, lakini hakuna yeyote anayepata joto; na yeye anayeajiriwa, anaajiriwa kwa ajili ya mfuko wenye matundu.’ ”+  “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Wekeni moyo wenu juu ya njia zenu.’+  “Pandeni mlimani, mkalete miti.+ Jengeni nyumba hii,+ nipate kuifurahia+ na nipate kutukuzwa,’+ asema Yehova.”  “ ‘Mlitafuta vitu vingi, lakini tazama kulikuwa na vichache tu;+ nanyi mmevileta ndani ya nyumba, nami nikavipeperusha+—kwa sababu gani?’+ asema Yehova wa majeshi. ‘Kwa sababu nyumba yangu imeharibika, huku mkiwa mbioni, kila mmoja kwa ajili ya nyumba yake mwenyewe.+ 10  Kwa hiyo mbingu zilizuilia umande wake juu yenu, nayo dunia ikazuilia mazao yake.+ 11  Nami nikaendelea kuuita ukavu juu ya dunia, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya,+ na juu ya mafuta, na juu ya vitu ambavyo nchi ingetokeza, na juu ya mtu wa udongo, na juu ya wanyama wa kufugwa, na juu ya kazi ngumu yote ya mikono.’ ”+ 12  Naye Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli, na Yoshua mwana wa Yehosadaki+ kuhani mkuu, na mabaki yote ya watu wakaanza kuisikiliza sauti ya Yehova Mungu wao,+ na maneno ya nabii Hagai,+ kulingana na vile Yehova Mungu wao alivyokuwa amemtuma; nao watu wakaanza kuogopa kwa sababu ya Yehova.+ 13  Naye Hagai, mjumbe+ wa Yehova akaendelea kuwaambia watu ujumbe uliotoka kwa Yehova,+ akisema: “ ‘Mimi nipo pamoja nanyi,’+ asema Yehova.” 14  Naye Yehova akaiamsha roho+ ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli, gavana wa Yuda, na roho ya Yoshua+ mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na roho ya mabaki yote ya watu; nao wakaanza kuingia na kufanya kazi katika nyumba ya Yehova wa majeshi Mungu wao.+ 15  Ilikuwa siku ya 24 ya mwezi wa 6, katika mwaka wa pili wa mfalme Dario.+

Maelezo ya Chini