Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Habakuki 1:1-17

1  Tangazo ambalo Habakuki nabii aliona katika maono:  Ee Yehova, nililie msaada mpaka wakati gani, nawe usisikie?+ Nitakuomba msaada kutokana na jeuri mpaka wakati gani, nawe usiokoe?+  Kwa nini unanionyesha jambo lenye kudhuru, nawe unaendelea kutazama taabu tupu? Na kwa nini kuna uporaji na jeuri mbele yangu, kwa nini kugombana hutokea, kwa nini mzozo huendelezwa?+  Basi sheria hufa ganzi, na haki haitendeki kamwe.+ Kwa kuwa mwovu anamzingira mwadilifu, kwa sababu hiyo haki hupotoshwa.+  “Oneni, kati ya mataifa, tazameni, mkaangaliane kwa mshangao.+ Shangaeni; kwa maana kuna utendaji ambao mtu anaufanya katika siku zenu, ambao hamtaamini ijapokuwa unasimuliwa.+  Kwa maana, tazama, ninawasimamisha Wakaldayo,+ taifa lenye uchungu na lenye haraka, linaloenda kote duniani ili kumiliki makao yasiyo yake.+  Taifa hilo ni lenye kutisha na lenye kuogopesha. Haki na utukufu wake hutoka ndani yake.+  Na farasi zake ni wepesi kuliko chui, nao ni wakali kuliko mbwa-mwitu wa jioni.+ Na farasi zake wa vita wamekanyaga udongo, na hao farasi zake huja kutoka mbali. Linaruka kama tai anayeharakisha kwenda kula kitu.+  Lote huja ili kufanya jeuri tupu.+ Kukusanywa kwa nyuso zao ni kama upepo wa mashariki,+ nalo linakusanya mateka kama vile mchanga. 10  Nalo linawadhihaki wafalme, nalo linawacheka maofisa wakuu.+ Hata kila mahali penye ngome linapacheka,+ nalo linarundika mavumbi na kupateka. 11  Wakati huo litasonga mbele kama upepo, litapita kati na kuwa na hatia.+ Nguvu zake zinatokana na mungu wake.”+ 12  Je, wewe si wa tangu zamani za kale, Ee Yehova?+ Ee Mungu wangu, Mtakatifu wangu, wewe hufi.+ Ee Yehova, umeliweka kwa ajili ya hukumu; na kwa ajili ya kukaripia+ umeliwekea msingi, Ee Mwamba.+ 13  Wewe umetakata sana usiweze kuona lililo baya; nawe huwezi kuitazama taabu.+ Kwa nini unawatazama wale wanaotenda kwa hila,+ na kukaa kimya wakati mtu mwovu anapommeza mtu aliye mwadilifu kuliko yeye?+ 14  Na kwa nini unamfanya mtu wa udongo kuwa kama samaki wa baharini, kama vitu vinavyotambaa ambavyo havina mtawala?+ 15  Hao wote amewainua kwa ndoano tu;+ huwakokota katika wavu wake,+ naye huwakusanya katika wavu wake wa kuvulia. Hiyo ndiyo sababu anafurahi na kuwa na shangwe.+ 16  Ndiyo sababu yeye huutolea dhabihu wavu wake wa kukokota na kuufukizia wavu wake wa kuvulia moshi wa dhabihu; kwa maana kwa vitu hivyo fungu lake limetiwa mafuta ya kutosha, na chakula chake ni chenye afya.+ 17  Je, hiyo ndiyo sababu atamwaga vyote vilivyomo katika wavu wake wa kukokota, na je, anapaswa kuyaua mataifa daima, bila kuonyesha huruma?+

Maelezo ya Chini