Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Filemoni 1:1-25

 Paulo, mfungwa+ kwa ajili ya Kristo Yesu, na Timotheo,+ ndugu yetu, kwa Filemoni, mpendwa wetu na mfanyakazi mwenzetu,+  na kwa Afia, dada yetu, na kwa Arkipo,+ askari-jeshi+ mwenzetu, na kwa kutaniko lililo katika nyumba yako:+  Na muwe na fadhili zisizostahiliwa na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.+  Sikuzote ninamshukuru Mungu wangu ninapokutaja katika sala zangu,+  kwa kuwa ninaendelea kusikia juu ya upendo wako na imani yako kumwelekea Bwana Yesu na kuwaelekea watakatifu wote;+  ili uwe mtendaji katika kushiriki imani+ yako pamoja na wengine kwa kukiri kwako juu ya kila jambo jema kati yetu kama inavyohusiana na Kristo.  Kwa maana nilipata shangwe nyingi na faraja juu ya upendo+ wako, kwa sababu upendo mwororo wa watakatifu umeburudishwa+ kupitia wewe, ndugu.  Kwa sababu hii, ingawa nina uhuru mkubwa wa kusema kuhusiana na Kristo wa kukuagiza+ ufanye jambo linalofaa,  badala yake ninakuhimiza kwa msingi wa upendo,+ kwa kuwa mimi niko jinsi nilivyo, Paulo mwanamume mzee, ndiyo, pia mfungwa+ sasa kwa ajili ya Kristo Yesu; 10  ninakuhimiza kumhusu mtoto wangu,+ niliyemzaa+ nilipokuwa katika vifungo vyangu vya gereza, Onesimo,+ 11  ambaye hapo zamani alikuwa hakufai kitu bali sasa ni mwenye faida sana kwako na kwangu mimi.+ 12  Mtu huyu ninamrudisha kwako, ndiyo, yeye, yaani, upendo mwororo wangu mwenyewe.+ 13  Mimi ningependa kumzuia kwa ajili yangu mwenyewe ili badala yako+ wewe aendelee kunihudumia katika vifungo vya gereza+ nilivyo navyo kwa ajili ya habari njema. 14  Lakini sitaki kufanya jambo lolote bila kibali chako, ili tendo lako jema liwe, si kwa kulazimishwa, bali kwa kupenda kwako mwenyewe.+ 15  Kwa kweli labda ni kwa sababu hii alitoroka kwa muda mfupi, ili uwe naye tena milele, 16  si akiwa mtumwa+ tena bali akiwa zaidi ya mtumwa,+ akiwa ndugu mpendwa,+ hasa akiwa hivyo kwangu mimi, lakini hata zaidi kwako kwa uhusiano katika mwili na pia katika Bwana. 17  Kwa hiyo, ikiwa unaniona mimi kuwa mshiriki,+ mpokee+ kwa fadhili kwa njia ambayo wewe ungenipokea mimi. 18  Zaidi ya hayo, ikiwa alikutendea kosa lolote au ana deni lako la kitu chochote, hilo unidai mimi. 19  Mimi Paulo ninaandika kwa mkono wangu mwenyewe:+ Nitalilipa​—⁠mbali na kukuambia hilo, hata na wewe mwenyewe ni deni langu.2  Ndiyo, ndugu, acha nipate faida kutoka kwako kuhusiana na Bwana: burudisha upendo wangu mwororo+ kuhusiana na Kristo. 21  Ninakuandikia, nikitumaini kwamba utakubali, nikijua kwamba utafanya hata zaidi ya mambo ninayosema.+ 22  Lakini pamoja na hayo, pia nitayarishie makao,+ kwa maana ninatumaini kwamba kupitia sala+ zenu nitawekwa huru+ kwa ajili yenu. 23  Epafra+ mateka mwenzangu katika muungano na Kristo Yesu anakutumia salamu, 24  pia Marko, Aristarko,+ Dema,+ Luka, wafanyakazi wenzangu. 25  Fadhili zisizostahiliwa za Bwana Yesu Kristo na ziwe pamoja na roho mnayoonyesha.+

Maelezo ya Chini