Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ezra 9:1-15

9  Na mara mambo hayo yalipokwisha, wakuu+ wakanikaribia, wakisema: “Watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawajajitenga+ na watu wa nchi kuhusiana na machukizo yao,+ yaani, Wakanaani,+ Wahiti,+ Waperizi,+ Wayebusi,+ Waamoni,+ Wamoabu,+ Wamisri+ na Waamori.+  Kwa maana wamekubali baadhi ya binti zao kwa ajili yao wenyewe na kwa ajili ya wana wao;+ nao, ule uzao mtakatifu,+ wamechanganyika+ na vikundi vya watu wa nchi, na mkono wa wakuu na watawala-wasaidizi umekuwa wa kwanza+ kabisa katika ukosefu huu wa uaminifu.”  Ikawa kwamba mara tu niliposikia jambo hili nilipasua vazi+ na koti langu lisilo na mikono, nami nikaanza kung’oa sehemu ya nywele za kichwa changu+ na za ndevu zangu, nikaendelea kukaa nikiwa nimepigwa na bumbuazi.+  Pia wakaja kujikusanya kwangu, kila mtu akitetemeka+ kwa sababu ya maneno ya Mungu wa Israeli juu ya kukosa uaminifu kwa watu waliohamishwa, nami nikiwa nimeketi huku nimepigwa na bumbuazi mpaka wakati wa toleo la nafaka la jioni.+  Na wakati wa toleo la nafaka+ la jioni nikasimama kutoka kwenye fedheha yangu, vazi langu na koti langu likiwa limepasuliwa, kisha nikainama nikapiga magoti+ na kumnyooshea mikono Yehova Mungu wangu.+  Nami nikasema:+ “Ee Mungu wangu, naona aibu+ na haya+ kukuinulia uso wangu, Ee Mungu wangu, kwa maana makosa+ yetu yameongezeka juu ya vichwa vyetu na hatia yetu imeongezeka sana hata kufika mbinguni.+  Tangu siku za mababu zetu+ tumekuwa katika hatia kubwa mpaka leo hii;+ na kwa sababu ya makosa yetu, sisi wenyewe, wafalme wetu,+ makuhani wetu,+ tumetiwa mikononi mwa wafalme wa nchi hizi kwa upanga,+ kwa kutekwa+ na kuporwa+ na kwa aibu ya uso,+ kama ilivyo leo hii.  Na sasa kwa muda kidogo kibali+ kutoka kwa Yehova Mungu wetu kimekuja kwa kutuachia wale walioponyoka+ na kwa kutupa sisi kigingi katika mahali pake patakatifu, kufanya macho yetu yang’ae,+ Ee Mungu wetu, na kutuamsha kidogo kutoka katika utumwa wetu.+  Kwa maana sisi ni watumishi;+ na katika utumishi wetu Mungu hakutuacha,+ bali hutupa sisi fadhili zenye upendo mbele ya wafalme wa Uajemi,+ kutuamsha ili tuisimamishe nyumba ya Mungu+ wetu na kurudisha mahali pake palipofanywa ukiwa+ na kutupa sisi ukuta wa mawe+ katika Yuda na katika Yerusalemu. 10  “Na sasa tuseme nini, Ee Mungu wetu, baada ya hayo? Kwa maana tumeziacha amri zako,+ 11  ulizoamuru kupitia watumishi wako manabii, ukisema, ‘Nchi ambayo ninyi mnaingia kuimiliki ni nchi chafu kwa sababu ya uchafu wa watu wa nchi zile,+ kwa sababu ya machukizo yao+ ambayo wamejaza ndani yake kutoka mwisho mpaka mwisho+ kwa uchafu wao.+ 12  Na sasa ninyi msiwape wana wao binti zenu,+ wala binti zao msiwakubali kwa ajili ya wana wenu; nanyi msiwatakie amani wala mafanikio+ mpaka wakati usio na kipimo, ili mpate nguvu+ na mle mema ya nchi na kuimiliki kwa ajili ya wana wenu mpaka wakati usio na kipimo.’+ 13  Na baada ya yote ambayo yamekuja juu yetu kwa sababu ya matendo yetu mabaya+ na hatia yetu kubwa—kwa maana wewe mwenyewe, Ee Mungu wetu, umepunguza uzito wa makosa yetu,+ nawe umetupa sisi wale walioponyoka kama hawa+ 14  je, tena tuanze kuvunja sheria zako kwa kufanya mapatano ya ndoa+ na watu wa machukizo haya?+ Je, hutatukasirikia mpaka mwisho,+ hata kusiwe na yeyote anayebaki+ wala yeyote anayeponyoka? 15  Ee Yehova Mungu wa Israeli, wewe ni mwadilifu,+ kwa maana tumebaki tukiwa watu walioponyoka, kama ilivyo leo hii. Tupo hapa mbele zako katika hatia yetu,+ kwa maana haiwezekani kusimama mbele zako kwa sababu ya jambo hili.”+

Maelezo ya Chini