Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezra 6:1-22

6  Ndipo Mfalme Dario akatoa agizo, nao wakafanya uchunguzi katika nyumba ya kumbukumbu+ za hazina zilizowekwa katika Babiloni.  Kisha kitabu fulani cha kukunjwa kikapatikana huko Ekibatana, katika mahali penye ngome palipokuwa katika wilaya ya utawala ya Umedi,+ nayo kumbukumbu hii ilikuwa imeandikwa ndani yake hivi:  “Katika mwaka wa kwanza wa Mfalme Koreshi,+ Mfalme Koreshi alitoa agizo kuhusu nyumba ya Mungu katika Yerusalemu: Nyumba hiyo na ijengwe upya iwe mahali pao pa kutolea dhabihu,+ na misingi yake iwekwe, urefu wake uwe mikono 60, upana wake mikono 60,+  kwa mistari mitatu ya mawe yaliyowekwa kwa kuviringishwa+ na mstari mmoja wa mbao;+ na gharama itolewe kutoka katika nyumba ya mfalme.+  Na virudishwe pia vyombo vya dhahabu na fedha+ vya nyumba ya Mungu ambavyo Nebukadneza+ alichukua kutoka katika hekalu lililokuwa Yerusalemu na kuvileta Babiloni, ili vifike kwenye hekalu lililoko Yerusalemu katika mahali pake na kuwekwa katika nyumba ya Mungu.+  “Basi Tatenai+ gavana wa ng’ambo ya Mto,+ Shethar-bozenai+ na wenzao, magavana+ wadogo walio ng’ambo ya Mto, msikaribie mahali hapo.+  Jitengeni na kazi ya hiyo nyumba ya Mungu.+ Gavana wa Wayahudi na wanaume wazee wa Wayahudi watajenga upya hiyo nyumba ya Mungu mahali pake.  Nami nimetoa agizo+ kuhusu jambo mtakalowafanyia hao wanaume wazee wa Wayahudi, kwa ajili ya kujengwa upya kwa nyumba ya Mungu; wanaume hao watapewa gharama mara moja+ kutoka katika hazina ya kifalme+ ya kodi, ng’ambo ya Mto bila kuacha.+  Na kile kinachohitajiwa, ng’ombe-dume wachanga+ pamoja na kondoo-dume+ na wana-kondoo+ kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa kwa Mungu wa mbinguni, ngano,+ chumvi,+ divai+ na mafuta,+ kama vile wanavyosema makuhani walioko Yerusalemu, wapewe vitu hivyo kwa kuendelea siku kwa siku bila kukosa; 10  ili waendelee+ kuleta matoleo ya kutuliza+ kwa Mungu wa mbinguni na kusali kwa ajili ya uhai wa mfalme na wanawe.+ 11  Nami nimetoa agizo kwamba yeyote atakayevunja+ amri hii, mti+ utang’olewa kutoka katika nyumba yake naye atatundikwa juu yake,+ na nyumba yake itageuzwa kuwa choo cha watu wote kwa sababu hiyo.+ 12  Na Mungu aliyefanya jina lake+ likae hapo na apindue mfalme na mtu yeyote atakayenyoosha mkono wake ili kuivunja na kuiharibu+ nyumba hiyo ya Mungu, iliyoko Yerusalemu. Mimi, Dario, natoa agizo. Nalo litendwe mara moja.” 13  Ndipo Tatenai gavana wa ng’ambo ya Mto,+ Shethar-bozenai,+ na wenzao, wakafanya mara moja kulingana na neno ambalo Mfalme Dario alikuwa ametoa. 14  Nao wanaume wazee+ wa Wayahudi wakajenga+ na kufanya maendeleo wakichochewa na unabii wa Hagai+ nabii na Zekaria+ mjukuu wa Ido,+ wakajenga na kuimaliza kutokana na agizo la Mungu wa Israeli+ na kutokana na agizo la Koreshi+ na Dario+ na Artashasta+ mfalme wa Uajemi. 15  Nao wakaimaliza nyumba hii siku ya tatu ya mwezi wa Adari,+ yaani, katika mwaka wa sita wa utawala wa Mfalme Dario. 16  Nao wana wa Israeli, makuhani na Walawi+ na wengineo wa waliokuwa wahamishwa wa hapo zamani+ wakaizindua+ nyumba hii ya Mungu kwa shangwe. 17  Nao wakaleta kwa ajili ya kuzindua nyumba hii ya Mungu ng’ombe-dume mia moja, kondoo-dume mia mbili, wana-kondoo mia nne, wakatoa mbuzi-dume kumi na wawili kwa ajili ya toleo la dhambi kwa Israeli wote, kulingana na hesabu ya makabila ya Israeli.+ 18  Nao wakaweka makuhani kwa vikundi vyao na Walawi kwa migawanyo yao,+ kwa ajili ya utumishi wa Mungu ulio katika Yerusalemu, kulingana na agizo la kitabu cha Musa.+ 19  Na watu hao waliokuwa wahamishwa hapo zamani wakafanya pasaka+ siku ya kumi na nne ya mwezi wa kwanza.+ 20  Na kwa vile makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa+ wakiwa kikundi kimoja, wote walikuwa safi, basi wakachinja mnyama wa pasaka+ kwa ajili ya waliokuwa wahamishwa hapo zamani na kwa ajili ya ndugu zao makuhani na kwa ajili yao wenyewe. 21  Kisha wana wa Israeli waliokuwa wametoka Uhamishoni wakala,+ na kila mtu aliyekuwa amejitenga na kuja kwao na kuuacha uchafu+ wa mataifa ya hiyo nchi, ili kumtafuta Yehova Mungu wa Israeli.+ 22  Nao wakafanya sherehe za keki zisizo na chachu+ kwa siku saba nao wakashangilia; kwa maana Yehova aliwafanya washangilie, naye alikuwa ameugeuza+ moyo wa mfalme wa Ashuru kuwaelekea ili kuitia nguvu mikono yao katika kazi ya nyumba ya Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli.

Maelezo ya Chini