Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Ezra 3:1-13

3  Mwezi wa saba+ ulipofika, wana wa Israeli walikuwa katika majiji yao. Na watu wakaanza kukusanyika Yerusalemu+ kama mtu mmoja.+  Naye Yeshua+ mwana wa Yehosadaki na ndugu zake makuhani na Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli+ na ndugu zake wakasimama na kujenga madhabahu ya Mungu wa Israeli, ili kutoa dhabihu za kuteketezwa juu yake, kulingana na yaliyoandikwa+ katika sheria ya Musa mtu wa Mungu wa kweli.  Basi wakaisimamisha madhabahu imara mahali pake,+ kwa maana woga uliwashika kwa sababu ya vikundi vya watu wa nchi,+ nao wakaanza kutoa juu yake dhabihu za kuteketezwa kwa Yehova, dhabihu za kuteketezwa za asubuhi na za jioni.+  Kisha wakafanya sherehe ya vibanda+ kulingana na yaliyoandikwa,+ na dhabihu za kuteketezwa siku kwa siku kwa hesabu kulingana na kanuni ya kile kilichotakiwa kila siku.+  Na baadaye kulikuwa na toleo la kuteketezwa la daima+ na lile la miezi mipya+ na kwa ajili ya majira yote yaliyotakaswa ya sherehe+ za Yehova na kwa ajili ya kila mtu aliyetoa kwa kupenda toleo la hiari+ kwa Yehova.  Tangu siku ya kwanza ya mwezi wa saba+ walianza kutoa dhabihu za kuteketezwa kwa Yehova, wakati msingi wa hekalu la Yehova ulikuwa haujawekwa bado.  Nao wakawapa pesa+ wachongaji+ wa mawe na mafundi,+ na kuwapa Wasidoni+ na Watiro+ vyakula+ na vinywaji na mafuta,+ ili walete miti ya mierezi kutoka Lebanoni+ mpaka kwenye bahari iliyoko Yopa,+ kulingana na ruhusa waliyopewa na Koreshi+ mfalme wa Uajemi.  Na katika mwaka wa pili wa kuja kwao kwenye nyumba ya Mungu wa kweli huko Yerusalemu,+ katika mwezi wa pili, Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli+ na Yeshua+ mwana wa Yehosadaki na wengineo wa ndugu zao, makuhani na Walawi, na wale wote waliokuwa wametoka utekwani+ kwenda Yerusalemu wakaanza kazi; basi wakawaweka katika vyeo Walawi+ kuanzia umri wa miaka 20 na zaidi wawe wasimamizi wa kazi ya nyumba ya Yehova.+  Kwa hiyo Yeshua,+ wanawe na ndugu zake, na Kadmieli na wanawe, wana wa Yuda, wakasimama kama kikundi kimoja ili wawe wasimamizi wa wafanyakazi katika nyumba ya Mungu wa kweli, pia wana wa Henadadi,+ wana wao na ndugu zao, Walawi. 10  Wajenzi walipoweka msingi+ wa hekalu la Yehova, ndipo makuhani katika mavazi rasmi,+ wakiwa na tarumbeta,+ na Walawi wana wa Asafu,+ wakiwa na matoazi,+ wakasimama ili kumsifu Yehova kulingana na mwelekezo+ wa Daudi mfalme wa Israeli. 11  Nao wakaanza kuitikia kwa kumsifu+  na kumtolea Yehova shukrani, “kwa kuwa yeye ni mwema,+ kwa maana fadhili zake zenye upendo kwa Israeli ni za mpaka wakati usio na kipimo.”+ Nao watu wote wakapaaza sauti+ kubwa kwa kumsifu Yehova juu ya kuwekwa kwa msingi wa nyumba ya Yehova. 12  Na wengi kati ya makuhani+ na Walawi na vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba,+ wazee ambao walikuwa wameona ile nyumba ya kwanza,+ walikuwa wakilia+ kwa sauti kubwa wakati wa kuwekwa msingi+ wa nyumba hii mbele ya macho yao, huku wengine wengi wakipaaza sauti kwa shangwe.+ 13  Kwa hiyo watu hawakuweza kutofautisha kati ya sauti ya watu ya kushangilia+ na ile ya kulia, kwa maana watu walikuwa wakipaaza sauti kubwa, na sauti hiyo ikasikiwa hata mbali sana.

Maelezo ya Chini