Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezekieli 47:1-23

47  Naye akanirudisha hatua kwa hatua mpaka kwenye mlango wa ile Nyumba,+ na, tazama! kulikuwa na maji+ yaliyokuwa yakitoka chini ya kizingiti cha Nyumba hiyo upande wa mashariki,+ kwa maana upande wa mbele wa Nyumba ulikuwa mashariki. Nayo maji hayo yalikuwa yakishuka kutoka chini, kutoka upande wa kuume wa Nyumba hiyo, upande wa kusini wa madhabahu.  Naye akanileta hatua kwa hatua kupitia lango la kaskazini+ na kunizungusha kupitia njia ya nje kwenda kwenye lango la nje linaloelekea mashariki,+ na, tazama! maji+ yalikuwa yanatiririka kutoka upande wa mkono wa kuume.  Mtu huyo alipotoka kwenda mashariki akiwa na kamba ya kupimia mkononi mwake,+ alipima pia mikono elfu moja na kunipitisha katikati ya maji yale, maji yanayofika kwenye vifundo vya miguu.  Naye akaendelea kupima elfu moja kisha akanipitisha katikati ya maji yale, maji yanayofika kwenye magoti. Naye akaendelea kupima elfu moja na sasa akanipitisha katikati—maji yanayofika kiunoni.  Naye akaendelea kupima elfu moja. Kilikuwa kijito ambacho sikuweza kupita katikati, kwa maana maji hayo yalikuwa yameinuka juu, maji ya mtu kuweza kuogelea, kijito ambacho hakingeweza kupitwa katikati.  Ndipo akaniambia: “Je, umeona hili, Ee mwana wa binadamu?” Kisha akanitembeza na kunirudisha kwenye ukingo wa kijito hicho.  Niliporudi, kumbe, tazama! kwenye ukingo wa kijito hicho kulikuwa na miti mingi sana, upande huu na upande ule.+  Naye akaendelea kuniambia: “Maji haya yanaenda eneo la mashariki nayo yatakwenda chini kupitia Araba.+ Nayo yatakuja baharini.+ Yanapoletwa katika bahari yenyewe,+ maji yake kwa kweli huponywa pia.  Na itakuwa kwamba kila nafsi hai ambayo huzaana kwa wingi,+ kila mahali ambapo huja kijito hicho kilichoongezeka ukubwa wake mara mbili, itapata uzima. Na itatukia kwamba kutakuwako samaki wengi sana, kwa sababu hapo ndipo maji hayo hakika yataingia, nayo maji ya bahari yataponywa,+ na kila kitu kitakuwa hai mahali ambapo kijito hicho kitafika. 10  “Na itatukia kwamba wavuvi watasimama kando yake kutoka En-gedi+ mpaka En-eglaimu. Kutakuwa na uwanja wa kukaushia nyavu za kukokota. Kulingana na aina zake, samaki wao watakuwa wengi sana, kama samaki wa ile Bahari Kuu.+ 11  “Kuna mahali pake penye majimaji na penye matope, napo hapataponywa.+ Hakika pataachiwa chumvi.+ 12  “Na kando ya kijito hicho, kando ya ukingo upande huu na upande ule, kutatokea kila namna ya miti kwa ajili ya chakula.+ Majani yake hayatakauka,+ wala matunda yake hayataharibiwa.+ Kila mwezi itazaa matunda mapya, kwa sababu maji yake—yanatoka katika patakatifu penyewe.+ Nayo matunda yake yatakuwa chakula na majani yake yatakuwa maponyo.”+ 13  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Hili ndilo eneo ambalo mtajigawia kuwa urithi wa nchi ya makabila kumi na mawili ya Israeli, kukiwa na mafungu mawili ya shamba kwa Yosefu.+ 14  Nanyi mtairithi, kila mmoja sawa na ndugu yake, nchi ambayo niliinua mkono wangu katika kiapo+ kwamba nitawapa mababu zenu;+ na nchi hiyo itawaangukia ninyi kwa kura ili kuwa urithi.+ 15  “Na huu ndio mpaka wa nchi kuelekea upande wa kaskazini, kutoka Bahari Kuu kupitia njia ya kwenda Hethloni,+ mtu anapoingia Sedadi,+ 16  Hamathi,+ Berotha,+ Sibraimu, ulio katikati ya mpaka wa Damasko+ na mpaka wa Hamathi; Haser-hatikoni, ulio kuelekea upande wa mpaka wa Haurani.+ 17  Nao mpaka kutoka baharini utakuwa Hasar-enoni,+ mpaka wa Damasko na kaskazini—kuelekea kaskazini, na mpaka wa Hamathi.+ Huo ndio upande wa kaskazini. 18  “Na upande wa mashariki ni kutoka katikati ya Haurani+ na Damasko+ na katikati ya Gileadi+ na nchi ya Israeli; Yordani,+ kutoka katika mpaka wa bahari upande wa mashariki mtapima. Huo ndio upande wa mashariki. 19  “Na upande wa kusini ni kuelekea kusini, kutoka Tamari+ mpaka maji ya Meribath-kadeshi,+ bonde la mto+ mpaka ile Bahari Kuu. Huo ndio upande wa kusini, kuelekea Negebu. 20  “Na upande wa magharibi ni ile Bahari Kuu, kutoka katika mpaka ulio mbele moja kwa moja hadi kuingia ndani huko Hamathi.+ Huo ndio upande wa magharibi.” 21  “Nanyi mtajigawia nchi hii, yale makabila kumi na mawili ya Israeli. 22  Na itatukia kwamba mtajigawia wenyewe iwe urithi+ kwenu na kwa wakaaji wageni wanaokaa wakiwa wageni katikati yenu,+ ambao wamezaa wana katikati yenu. Nao watakuwa kwenu kama mwenyeji katikati ya wana wa Israeli. Pamoja nanyi wataanguka katika urithi kwa kura katikati ya makabila ya Israeli.+ 23  Na itatukia kwamba katika kabila ambalo mkaaji mgeni anakaa akiwa mgeni, hapo ndipo mtakapompa urithi wake,” asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.

Maelezo ya Chini