Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezekieli 46:1-24

46  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa habari ya lango la ua wa ndani linaloelekea mashariki,+ litakaa likiwa limefungwa+ kwa siku sita za kazi,+ na katika siku ya sabato litafunguliwa, na katika siku ya mwezi mpya litafunguliwa.+  Naye mkuu ataingia kupitia kwenye ukumbi wa lango,+ kutoka nje, na kusimama kando ya mwimo wa lango;+ nao makuhani watatoa toleo lake zima la kuteketezwa na dhabihu zake za ushirika, naye atainama penye kizingiti cha lango,+ naye atatoka nje, lakini lango lenyewe halitafungwa mpaka jioni.  Nao watu wa nchi watainama kwenye kizingiti cha lango hilo katika siku za sabato na katika miezi mipya, mbele za Yehova.+  “ ‘Nalo toleo zima la kuteketezwa ambalo mkuu atamtolea Yehova katika siku ya sabato litakuwa wana-kondoo sita ambao hawana kasoro na kondoo-dume mmoja ambaye hana kasoro;+  na toleo la nafaka la efa moja kwa ajili ya yule kondoo-dume,+ na kwa ajili ya wale wana-kondoo toleo la nafaka kulingana na uwezo wake wa kutoa,+ na, kwa habari ya mafuta, hini moja kwa efa.+  Na siku ya mwezi mpya+ kutakuwa na ng’ombe-dume mchanga, mwana wa mifugo, ambaye hana kasoro, na wana-kondoo sita na kondoo-dume mmoja; hawapaswi kuwa na kasoro.+  Naye atatoa toleo la nafaka la efa moja kwa ajili ya yule ng’ombe-dume mchanga na efa moja kwa ajili ya yule kondoo-dume, na kwa ajili ya wale wana-kondoo atatoa kulingana na uwezo wake; na, kwa habari ya mafuta, hini moja kwa efa.+  “ ‘Naye mkuu+ anapoingia ndani, ataingia kupitia njia ya ukumbi wa lango, naye atatoka nje kupitia njia hiyo.+  Na watu wa nchi hiyo wanapoingia ndani mbele za Yehova katika majira ya sherehe,+ yeye anayeingia kupitia njia ya lango la kaskazini+ ili kuinama atatoka nje kupitia njia ya lango la kusini;+ na yule anayeingia kupitia njia ya lango la kusini atatoka nje kupitia njia ya lango la kaskazini. Mtu yeyote asirudi kupitia njia ya lango aliloingilia, kwa maana anapaswa kutoka nje moja kwa moja mbele yake. 10  Na kwa habari ya mkuu aliye katikati yao, wakati wao wanapoingia ndani, yeye ataingia ndani; na wakati wao wanapotoka nje, yeye atatoka nje.+ 11  Na katika sherehe+ na katika majira ya sherehe toleo la nafaka litakuwa efa moja kwa ajili ya yule ng’ombe-dume mchanga na efa moja kwa ajili ya yule kondoo-dume, na kwa ajili ya wale wana-kondoo kulingana na uwezo wake wa kutoa; na, kwa habari ya mafuta, hini moja kwa efa.+ 12  “ ‘Na ikiwa mkuu atatoa toleo la hiari ili liwe toleo zima la kuteketezwa,+ au dhabihu za ushirika ziwe toleo la hiari kwa Yehova, mtu atamfungulia pia lango linaloelekea mashariki,+ naye atatoa toleo lake zima la kuteketezwa na dhabihu zake za ushirika kama vile anavyofanya siku ya sabato.+ Naye atatoka nje, na mtu atalifunga lango baada ya yeye kutoka nje.+ 13  “ ‘Na mwana-kondoo dume ambaye hana kasoro, aliye katika mwaka wake wa kwanza, utamtoa awe toleo zima la kuteketezwa kila siku kwa Yehova.+ Utamtoa asubuhi baada ya asubuhi. 14  Na utatoa toleo la nafaka pamoja naye asubuhi baada ya asubuhi sehemu ya sita ya efa na, kwa habari ya mafuta, sehemu ya tatu ya hini ya kuunyunyizia unga laini.+ Toleo la nafaka kwa Yehova ni sheria ya kudumu mpaka wakati usio na kipimo, daima. 15  Nao wataandaa mwana-kondoo dume na toleo la nafaka na mafuta asubuhi baada ya asubuhi kuwa toleo zima la kuteketezwa la daima.’ 16  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Mkuu akimpa zawadi kila mmoja wa wanawe iwe urithi wake, huo wenyewe utakuwa mali ya wanawe wenyewe. Hiyo ndiyo miliki yao kulingana na urithi wao. 17  Na akimpa mmoja wa watumishi wake zawadi kutoka katika urithi wake, huo pia utakuwa wake mpaka ule mwaka wa uhuru;+ nao utarudi kwa mkuu. Ni urithi wake tu—kwa habari ya wanawe—ndio utakaoendelea kuwa wao wenyewe. 18  Naye mkuu hatachukua urithi wowote wa watu ili kuwalazimisha waondoke katika miliki yao.+ Atawapa wanawe urithi kutoka kwenye miliki yake mwenyewe, ili watu wangu wasitawanyike kila mmoja mbali na miliki yake.’ ”+ 19  Naye akaniingiza ndani kupitia njia ya kuingilia+ iliyokuwa kando ya lango mpaka kwenye vyumba vitakatifu vya kulia chakula, vile vya makuhani, vilivyoelekea kaskazini,+ na, tazama! hapo palikuwa na mahali, pande zote mbili za nyuma kuelekea magharibi. 20  Naye akaniambia: “Hapa ndipo mahali ambapo makuhani watatokosea toleo la hatia+ na toleo la dhambi,+ na ambapo wataokea toleo la nafaka,+ ili wasitoe chochote na kukipeleka kwenye ua wa nje ili kuwatakasa watu.”+ 21  Naye akanitoa nje mpaka kwenye ua wa nje na kunipitisha kwenye ile miimo minne ya pembeni ya ule ua, na, tazama! kulikuwa na ua karibu na mwimo huu wa pembeni wa ule ua, ua ulio karibu na mwimo ule wa pembeni wa ua. 22  Katika ile miimo minne ya ua kulikuwa na nyua ndogo, zenye urefu wa mikono 40 na mikono 30 upana wake. Zote nne zikiwa zina miundo ya pembeni zilikuwa na kipimo kilekile. 23  Na kulikuwa na mstari kuzizunguka pande zote, kuzizunguka zote nne pande zote, na kulikuwa na mahali pa kutokosea+ palipofanywa chini ya mistari hiyo kuzunguka pande zote. 24  Kisha akaniambia: “Hizi ni nyumba za wale wanaotokosa ambapo wahudumu wa ile Nyumba hutokosea dhabihu ya watu.”+

Maelezo ya Chini