Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ezekieli 42:1-20

42  Naye akanileta hatua kwa hatua+ mpaka kwenye ua wa nje katika njia inayoelekea kaskazini.+ Naye akanileta kwenye jengo la chumba cha kulia chakula+ lililokuwa mbele ya eneo lililotengwa+ na ambalo lilikuwa mbele ya jengo lililoelekea kaskazini.  Mbele ya urefu wa mikono 100 kulikuwa na mwingilio wa kaskazini, nao upana ulikuwa mikono 50.  Mbele ya ile mikono 20 iliyokuwa ya ua wa ndani+ na mbele ya sakafu ya mawe+ iliyokuwa ya ua wa nje kulikuwa na baraza+ lenye kuangaliana na baraza katika ghorofa tatu.  Na mbele ya vyumba vya kulia chakula palikuwa na njia yenye upana wa mikono kumi kuelekea ndani,+ njia ya mkono mmoja, nayo miingilio yake ilielekea kaskazini.  Na kwa habari ya vyumba vya kulia chakula, vya juu zaidi vilikuwa vifupi, kwa maana yale mabaraza yalivipunguza, kuliko yalivyopunguza vile vya chini zaidi na kuliko yalivyopunguza vile vya katikati, katika jengo hilo.  Kwa maana yalikuwa katika ghorofa tatu,+ nayo hayakuwa na nguzo kama nguzo za zile nyua. Ndiyo sababu sehemu kubwa zaidi ilipunguzwa katika vile vya chini zaidi na katika vile vya katikati kutoka ukutani.  Nao ukuta wa mawe uliokuwa nje ulikuwa karibu na vyumba vya kulia chakula kuelekea ua wa nje mbele ya vile vyumba vingine vya kulia chakula. Urefu wake ulikuwa mikono 50.  Kwa maana urefu wa vyumba vya kulia chakula vilivyokuwa vikielekea ua wa nje ulikuwa mikono 50, na, tazama! mbele ya hekalu mikono 100.  Na kutoka upande wa chini wa vyumba hivyo vya kulia chakula njia ya kuingilia ilielekea mashariki, mtu anapoingia akitoka ua wa nje. 10  Katika upana wa ule ukuta wa mawe kuelekea mashariki, mbele ya lile eneo lililotengwa+ na mbele ya jengo, kulikuwa na vyumba vya kulia chakula.+ 11  Na kulikuwa na njia mbele yake inayofanana na vile vyumba vya kulia chakula vilivyokuwa vikielekea kaskazini,+ hivyo ndivyo urefu wake ulivyokuwa na ndivyo upana wake ulivyokuwa; na milango yake yote ya kutokea ilifanana, nazo ramani zake zilifanana na miingilio yake ilifanana. 12  Na kama ilivyokuwa ile miingilio ya vyumba vya kulia chakula iliyoelekea kusini ndivyo ulivyokuwa ule mwingilio mbele ya njia, njia iliyo mbele ya ukuta unaolingana wa mawe kuelekea mashariki, mtu anapoiingia.+ 13  Naye akaniambia: “Vyumba vya kulia chakula vya kaskazini na vyumba vya kulia chakula vya kusini ambavyo viko mbele ya eneo lililotengwa,+ hivyo ndivyo vyumba vya kulia chakula vilivyo vitakatifu, ambamo makuhani wanaomkaribia+ Yehova hula vitu vitakatifu zaidi.+ Humo wao huweka vitu vilivyo vitakatifu zaidi na toleo la nafaka na toleo la dhambi na toleo la hatia, kwa sababu mahali hapo ni patakatifu.+ 14  Wakati hao, makuhani, wakiisha kuingia, wao pia hawatatoka nje kutoka katika mahali patakatifu mpaka kwenye ua wa nje, lakini humo watayaweka mavazi yao ambayo wao huyavaa kwa ukawaida wakihudumu,+ kwa maana hayo ni kitu kitakatifu. Watavaa mavazi mengine,+ nao watakikaribia kile kinachohusiana na watu.” 15  Naye akamaliza vipimo vya nyumba ya ndani, naye akanitoa nje kupitia lango ambalo upande wake wa mbele ulielekea mashariki,+ naye akalipima kuzunguka pande zote. 16  Akapima upande wa mashariki kwa ule utete wa kupimia. Ulikuwa tete mia tano, kwa utete wa kupimia,+ kuzunguka pande zote. 17  Akapima upande wa kaskazini, tete mia tano, kwa utete wa kupimia, kuzunguka pande zote. 18  Upande wa kusini akaupima, tete mia tano, kwa utete wa kupimia. 19  Akazunguka upande wa magharibi. Akapima tete mia tano, kwa utete wa kupimia. 20  Akazipima zile pande nne. Kulikuwa na ukuta kuzunguka pande zote,+ wenye urefu wa tete mia tano na upana wa tete mia tano,+ ili kutenganisha kilicho kitakatifu na kilicho najisi.+

Maelezo ya Chini