Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Ezekieli 29:1-21

29  Katika mwaka wa kumi, mwezi wa kumi, siku ya kumi na mbili ya mwezi huo, neno la Yehova lilinijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, elekeza uso wako kwa Farao mfalme wa Misri+ na utoe unabii juu yake na juu ya Misri yote.+  Ongea, nawe useme, ‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama niko juu yako, Ee Farao, mfalme wa Misri,+ yule mnyama mkubwa wa baharini+ anayelala akiwa amejinyoosha katikati ya mifereji yake ya Nile,+ ambaye amesema, ‘Mto wangu wa Nile ni wangu, na mimi—mimi nimeufanya kwa ajili yangu mwenyewe.’+  Nami nitaweka kulabu katika mataya yako+ na kufanya samaki wa mifereji yako ya Nile washikamane na magamba yako. Nami nitakutoa kutoka katikati ya mifereji yako ya Nile na samaki wote wa mifereji yako ya Nile wanaoshikamana na magamba yako.  Nami nitakuacha nyikani, wewe na samaki wote wa mifereji yako ya Nile.+ Utaanguka juu ya uso wa nchi.+ Hutaokotwa wala kukusanywa pamoja. Nitakutoa uwe chakula kwa wanyama-mwitu wa dunia na kwa viumbe vinavyoruka vya mbinguni.+  Na wakaaji wote wa Misri watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova,+ kwa sababu walikuwa, kama kitegemeo, utete kwa nyumba ya Israeli.+  Walipokushika mkono, ulipondwa,+ nawe ulifanya bega lao lote lipasuke. Na walipojitegemeza juu yako, ulivunjika,+ nawe ulifanya viuno vyao vyote vitetemeke.”+  “ ‘Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninaleta upanga juu yako,+ nami nitakatilia mbali kutoka kwako mtu wa udongo na mnyama wa kufugwa.+  Nayo nchi ya Misri itakuwa mahame yenye ukiwa na mahali palipoharibiwa;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova, kwa sababu amesema, ‘Mto Nile ni wangu, na mimi mwenyewe nimeufanya.’+ 10  Kwa hiyo tazama, niko juu yako na juu ya mifereji yako ya Nile,+ nami nitaifanya nchi ya Misri iwe mahali palipoharibiwa, ukavu, mahame yaliyotiwa ukiwa,+ kutoka Migdoli+ hadi Sewene+ na hadi mpaka wa Ethiopia. 11  Mguu wa mtu wa udongo hautapita katikati yake,+ wala mguu wa mnyama wa kufugwa hautapita katikati yake,+ na kwa miaka 40 haitakaliwa.+ 12  Nami nitaifanya nchi ya Misri iwe mahame yenye ukiwa katikati ya nchi zilizofanywa ukiwa;+ na majiji yake yatakuwa mahame yenye ukiwa katikati ya majiji yaliyoharibiwa kwa miaka 40;+ nami nitawatawanya Wamisri katikati ya mataifa na kuwatapanya katika nchi mbalimbali.”+ 13  “ ‘Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Mwishoni mwa miaka 40+ nitawakusanya Wamisri pamoja kutoka kati ya vikundi vya watu ambamo watakuwa wametawanywa,+ 14  nami  nitarudisha kundi la mateka ya Wamisri; nami nitawarudisha katika nchi ya Pathrosi,+ katika nchi ya asili yao, nao huko watakuwa ufalme wa hali ya chini. 15  Itakuwa chini kuliko zile falme nyingine, nayo haitajiinua yenyewe tena juu ya mataifa mengine,+ nami nitawafanya kuwa wachache sana ili wasiweze kuyatiisha mataifa mengine.+ 16  Haitakuwa tena uhakika wa nyumba ya Israeli,+ kufanya kosa likumbukwe kwa wao kugeuka na kuwafuatilia.+ Nao watalazimika kujua kwamba mimi ndiye Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’ ” 17  Sasa ikawa kwamba katika mwaka wa 27, mwezi wa kwanza,  siku ya kwanza ya mwezi huo, neno la Yehova likanijia, na kusema: 18  “Mwana wa binadamu, Nebukadreza mwenyewe,+ mfalme wa Babiloni, alitumikisha jeshi lake utumishi mkubwa juu ya Tiro.+ Kila kichwa kilitiwa upara, na kila bega lilikwaruzwa.+ Lakini kuhusu malipo,+ hapakuwa na malipo yoyote kwa ajili yake na jeshi lake kutoka Tiro kwa ajili ya utumishi aliokuwa amefanya juu yake. 19  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama, ninampa Nebukadreza mfalme wa Babiloni nchi ya Misri,+ naye atauchukua utajiri wake na kuteka nyara kubwa kutokana nayo+ na kuipora kwa wingi sana; nayo itakuwa malipo kwa ajili ya jeshi lake.’ 20  “ ‘Nami nimempa nchi ya Misri iwe malipo yake kwa ajili ya utumishi ambao alifanya juu yake, kwa sababu walitenda kwa ajili yangu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 21  “Katika siku hiyo nitafanya pembe ichipuke kwa ajili ya nyumba ya Israeli,+ nami nitakupa sababu ya kufungua kinywa katikati yao;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.”

Maelezo ya Chini