Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ezekieli 25:1-17

25  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, elekeza uso wako kwa wana wa Amoni na kutoa unabii juu yao.+  Nawe utasema hivi kuwahusu wana wa Amoni,  ‘Sikieni neno la Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Kwa sababu umesema Aha! Juu ya patakatifu pangu, kwa sababu pametiwa unajisi, na juu ya nchi ya Israeli, kwa sababu imefanywa kuwa ukiwa, na juu ya nyumba ya Yuda, kwa sababu wameenda uhamishoni,+  kwa hiyo tazama, ninakutia wewe mkononi mwa Watu wa Mashariki uwe kitu cha kumilikiwa,+ nao wataweka kambi zao zenye kuta ndani yako nao hakika wataweka ndani yako maskani zao. Wao wenyewe watakula matunda yako, nao wenyewe watakunywa maziwa yako.+  Nami nitafanya Raba+ pawe kiwanja cha malisho cha ngamia na wana wa Amoni wawe mahali pa kupumzika kwa ajili ya kundi;+ nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.” ’ ”+  “Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu ulipiga makofi+ na kupiga vishindo kwa miguu, nawe uliendelea kushangilia kwa dhihaka zote ulizokuwa nazo katika nafsi yako juu ya nchi ya Israeli,+  kwa hiyo tazama mimi hapa; nimekunyooshea mkono wangu,+ nami nitakutoa uporwe na mataifa; nami nitakukatilia mbali kutoka katikati ya vikundi vya watu na kukuharibu kutoka katika nchi hizi.+ Nitakuangamiza wewe,+ nawe utalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu Moabu+ na Seiri+ wamesema: “Tazama! Nyumba ya Yuda ni kama mataifa mengine yote,”+  kwa hiyo tazama, ninafungua mteremko wa Moabu katika majiji, katika majiji yake hadi kwenye mipaka yake, pambo la nchi hiyo, Beth-yeshimothi,+ Baal-meoni,+ Kiriathaimu,+ 10  kwa Watu wa Mashariki,+ pamoja na wana wa Amoni;+ nami nitaifanya kuwa kitu cha kumilikiwa, ili isikumbukwe,+ yaani, wana wa Amoni, katikati ya mataifa. 11  Nami nitafanya matendo ya hukumu katika Moabu;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova.’+ 12  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu Edomu ametenda kwa kulipiza kisasi juu ya nyumba ya Yuda nao waliendelea kufanya kosa kwa kadiri kubwa na kujilipizia kisasi juu yao,+ 13  kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Pia nitaunyoosha mkono wangu juu ya Edomu+ na kukatilia mbali kutoka kwake mwanadamu na mnyama wa kufugwa,+ nami nitapafanya kuwa ukiwa kutoka Temani,+ mpaka Dedani.+ Wataanguka kwa upanga. 14  ‘Nami nitaleta kisasi changu juu ya Edomu kwa mkono wa watu wangu Israeli;+ nao watafanya katika Edomu kulingana na hasira yangu na kulingana na ghadhabu yangu; nao watalazimika kujua kisasi changu ni nini,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.” ’ 15  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu Wafilisti wametenda kwa kulipiza kisasi+ nao waliendelea kujilipizia kisasi wenyewe wakiwa na kisasi chenye dhihaka katika nafsi, ili kusababisha uharibifu,+ wakiwa na uadui unaodumu mpaka wakati usio na kipimo,+ 16  kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninaunyoosha mkono wangu juu ya Wafilisti,+ nami nitawakatilia mbali Wakerethi+ na kuiangamiza pwani ya bahari inayobaki.+ 17  Nami nitafanya katikati yao matendo makubwa ya kisasi, kwa makaripio yenye ghadhabu;+ nao watalazimika kujua kwamba mimi ni Yehova nitakapoleta kisasi changu juu yao.” ’ ”+

Maelezo ya Chini