Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ezekieli 17:1-24

17  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Mwana wa binadamu, tega kitendawili+ na utunge neno la kimethali kuelekea nyumba ya Israeli.+  Nawe utasema, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Tai mkubwa,+ mwenye mabawa makubwa,+ na manyoya marefu, aliyejaa manyoya, yaliyokuwa na rangi mbalimbali, alikuja Lebanoni+ na kukichukua kilele+ cha mwerezi.+  Aliking’oa kilele cha machipukizi yake machanga, akakileta mpaka nchi ya Kanaani;+ akakiweka katika jiji la wafanya-biashara.  Tena, akachukua sehemu ya mbegu ya nchi+ hiyo na kuiweka katika shamba la mbegu. Akaiweka kama mvinje kando ya maji mengi,+ kama mti wa mvinje.  Nayo ikaanza kuchipuka na hatua kwa hatua ikawa mzabibu wenye majani mengi na ulio mfupi,+ wenye mwelekeo wa kugeuza majani yake kuelekea ndani; nayo mizizi yake, hatua kwa hatua ikaja kuwa chini yake. Nao mwishowe ukawa mzabibu, ukazaa machipukizi na kutokeza matawi.+  “ ‘ “Na kukawa na tai mwingine mkubwa,+ mwenye mabawa makubwa, na mwenye manyoya makubwa,+ na, tazama! mzabibu huohuo ukasambaza mizizi yake kwa pupa kumwelekea.+ Nao ukamnyooshea majani yake ili ayanyweshe, mbali na eneo dogo la bustani mahali ulipopandwa.+  Katika shamba zuri, kando ya maji mengi, tayari ulikuwa umepandikizwa,+ ili utokeze matawi na kuzaa matunda, uwe mzabibu mkubwa.” ’  “Sema, ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Je, huo utakuwa na mafanikio?+ Je, mtu fulani hataing’oa mizizi yake+ na kuyafanya matunda yake yawe na magamba? Na je, machipukizi yake yote yaliyokatwa hivi karibuni hayatakauka?+ Utakauka. Hautainuliwa kutoka mizizini mwake kwa mkono wenye nguvu wala kwa umati wa watu. 10  Na, tazama! ijapokuwa ulipandikizwa, je, utakuwa na mafanikio? Je, hautakauka kabisa, kama wakati ambapo upepo wa mashariki huugusa?+ Utakauka katika eneo dogo la bustani la chipukizi lake.” ’ ”+ 11  Nalo neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema: 12  “Iambie, tafadhali, nyumba yenye kuasi,+ ‘Je, ninyi kwa kweli hamjui maana ya mambo haya?’ Sema, ‘Tazama! Mfalme wa Babiloni alikuja Yerusalemu, akamchukua mfalme wake+ na wakuu wake na kuwaleta Babiloni kwa ajili yake.+ 13  Tena, alichukua mmoja wa uzao wa kifalme,+ akafanya agano naye na kumwingiza katika kiapo;+ na watu wa kwanza kabisa wa nchi akawachukua,+ 14  ili ufalme huo ushuke,+ usiweze kujiinua, ili kwa kushika agano lake uweze kusimama.+ 15  Lakini mwishowe alimwasi+ kwa kutuma wajumbe wake Misri, ili wampe farasi+ na umati wa watu. Je, atakuwa na mafanikio? Je, ataponyoka, yeye anayefanya mambo haya, na ambaye amevunja agano? Na je, kwa kweli ataponyoka?’+ 16  “ ‘ “Kama ninavyoishi,”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, “mahali pa mfalme aliyemweka kuwa mfalme yule aliyekidharau kiapo+ chake na ambaye alilivunja agano lake, atakufa pamoja naye katikati ya Babiloni.+ 17  Na kwa jeshi kubwa na kwa kutaniko lenye watu wengi Farao hatamfanya apate mafanikio katika vita,+ kwa kujenga boma la kuzingira na kwa kujenga ukuta wa kuzingira, ili kukatilia mbali nafsi nyingi.+ 18  Naye amedharau kiapo kwa kuvunja agano,+ na, tazama! alikuwa ameutia mkono+ wake naye amefanya mambo yote hayo. Yeye hataponyoka.” ’+ 19  “ ‘Kwa hiyo, hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Kama ninavyoishi, hakika kiapo changu ambacho amekidharau+ na agano langu ambalo amelivunja—nitamletea juu ya kichwa chake. 20  Nami nitautandaza wavu wangu juu yake, naye hakika atakamatwa katika wavu wangu wa kuwindia;+ nami nitamleta Babiloni na kujiweka katika hukumu pamoja naye huko kuhusiana na ukosefu wake wa uaminifu alionitendea.+ 21  Nao wakimbizi wake wote katika vikosi vyake vyote, wataanguka kwa upanga, nao wanaobaki watatawanywa kotekote kuelekea kila upepo.+ Nanyi mtalazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova, nimesema hilo.” ’+ 22  “ ‘Hivi ndivyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema: “Mimi mwenyewe nitachukua pia na kuweka sehemu ya vilele vilivyo juu sana vya mierezi;+ kutoka juu ya vitawi vyake nitang’oa kitawi kichanga+ nami mwenyewe nitakipandikiza juu ya mlima mrefu na ulio juu sana.+ 23  Kwenye mlima wa kilele cha Israeli nitakipandikiza,+ nacho hakika kitazaa matawi na kutokeza matunda+ na kuwa mwerezi mkubwa.+ Na chini yake hakika watakaa ndege wote wenye mabawa ya kila aina; watakaa katika uvuli wa majani yake.+ 24  Na miti yote ya shambani italazimika kujua kwamba mimi mwenyewe, Yehova,+ nimeushusha ule mti mrefu,+ nimeuweka juu ule mti mfupi,+ nimeukausha ule mti ambao ungali mbichi+ na kuufanya mti uliokauka uchipuke. Mimi mwenyewe, Yehova, nimesema nami nimefanya+ hilo.” ’ ”

Maelezo ya Chini