Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ezekieli 10:1-22

10  Nami nikaendelea kuona, na, tazama! juu ya anga+ lililokuwa juu ya kichwa cha makerubi kulikuwa na kitu kama jiwe la yakuti,+ kilichoonekana kama mfano wa kiti cha ufalme,+ kikionekana juu yao.  Naye akamwambia yule mwanamume aliyevaa kitani,+ akasema: “Ingia katikati ya magurudumu yanayozunguka,+ upande wa ndani chini ya makerubi, ujaze mikono yako makaa+ ya moto kutoka katikati ya makerubi na kuyatupa juu ya jiji.”+ Kwa hiyo akaingia ndani mbele ya macho yangu.  Nao makerubi walikuwa wamesimama upande wa kuume wa nyumba wakati mwanamume huyo alipoingia, nalo wingu lilikuwa limeujaza ua wa ndani.+  Na utukufu wa Yehova+ ukainuka juu kutoka kwa makerubi mpaka kwenye mlango wa nyumba, nayo nyumba hiyo ikajaa wingu+ hatua kwa hatua, na ua wenyewe ulikuwa umejaa wangavu wa utukufu wa Yehova.  Na sauti ya mabawa ya makerubi+ ikasikiwa katika ua wa nje, kama sauti ya Mungu Mweza-Yote wakati anaposema.+  Na ikawa kwamba, alipomwamuru yule mwanamume aliyevaa kitani, na kusema: “Chukua moto kutoka katikati ya magurudumu yanayozunguka, kutoka katikati ya makerubi,” akaingia na kusimama kando ya gurudumu.  Kisha kerubi yule akanyoosha mkono wake kutoka katikati ya makerubi mpaka kwenye moto+ uliokuwa katikati ya makerubi,+ akauchukua na kuutia kwenye mikono ya yule mwanamume aliyevaa kitani,+ naye akauchukua na kwenda nje.  Na kukaonekana katika makerubi hao mfano wa mkono wa mtu wa udongo chini ya mabawa yao.+  Nami nikaendelea kuona, na, tazama! kulikuwa na magurudumu manne kando ya makerubi, gurudumu moja kando ya kerubi mmoja na gurudumu moja kando ya kerubi mwingine,+ na kuonekana kwa magurudumu hayo kulikuwa kama mng’ao wa jiwe la krisolito. 10  Na kuonekana kwao, yote manne yalikuwa mfano mmoja, kama vile gurudumu linavyokuwa katikati ya gurudumu.+ 11  Yalipokuwa yakienda, yalikuwa yakienda pande zake nne. Hayakuwa yakigeuka yalipokuwa yakienda, kwa sababu mahali ambapo kichwa kingeelekea, yalienda huko. Hayakuwa yakigeuka yalipokuwa yakienda.+ 12  Na mwili wao wote na migongo yao na mikono yao na mabawa yao na magurudumu yalijaa macho kuzunguka pande zote.+ Hao wanne walikuwa na magurudumu yao. 13  Na kuhusu hayo magurudumu, yakaitwa masikioni mwangu, “Ee magurudumu yanayozunguka!” 14  Na kila mmoja wao alikuwa na nyuso nne.+ Uso wa kwanza ulikuwa uso wa kerubi, na uso wa pili ulikuwa uso wa mtu wa udongo,+ na wa tatu ulikuwa uso wa simba, na wa nne ulikuwa uso wa tai.+ 15  Na makerubi hao walikuwa wakiinuka+—ni kiumbe hai kilekile nilichokuwa nimekiona kwenye mto Kebari+ 16  na makerubi hao walipoenda, magurudumu yale yalikuwa yakienda kando yao;+ na makerubi hao walipoyainua mabawa yao yawe juu ya dunia, magurudumu yale hayakuwa yakibadili mwelekeo, kutoka kando yao.+ 17  Wakati hawa waliposimama tuli, hayo yalisimama tuli; na wakati hawa walipoinuka,+ hayo yaliinuka pamoja nao, kwa maana roho ya kile kiumbe hai ilikuwa ndani yao.+ 18  Nao utukufu+ wa Yehova ukatoka juu ya mlango wa nyumba na kusimama tuli juu ya makerubi.+ 19  Nao makerubi sasa wakainua mabawa yao na kuinuka kutoka duniani+ mbele ya macho yangu. Walipoenda, magurudumu yale pia yalikuwa karibu, kando yao; nao wakaanza kusimama katika mwingilio wa mashariki wa lango la nyumba ya Yehova, na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao, kutoka juu. 20  Hiki ndicho kiumbe hai+ nilichokuwa nimeona chini ya Mungu wa Israeli kwenye mto Kebari,+ hivyo nikajua kwamba walikuwa makerubi. 21  Nao wale wanne, kila mmoja wao alikuwa na nyuso nne+ na kila mmoja alikuwa na mabawa manne, na mfano wa mikono ya mtu wa udongo ilikuwa chini ya mabawa yao. 22  Na mfano wa nyuso zao, zilikuwa nyuso zilezile ambazo mfano wake nilikuwa nimeuona kando ya mto Kebari.+ Kila mmoja wao alikuwa akienda mbele moja kwa moja.+

Maelezo ya Chini