Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Esta 6:1-14

6  Usiku huo usingizi wa mfalme ulimtoka.+ Kwa hiyo akasema kwamba kitabu cha kumbukumbu+ za mambo ya nyakati kiletwe. Kisha mambo hayo yakasomwa mbele ya mfalme.  Mwishowe wakapata maandishi ya habari ambazo Mordekai alikuwa ametoa+ juu ya Bigthana na Tereshi, maofisa wawili+ wa makao ya mfalme, watunza-milango, waliokuwa wametafuta kunyoosha mkono juu ya Mfalme Ahasuero.  Ndipo mfalme akasema: “Mordekai amefanyiwa heshima na jambo gani kubwa kwa ajili ya hayo?” Nao watumishi wa mfalme, wahudumu wake, wakasema: “Hajafanyiwa lolote.”+  Baadaye mfalme akasema: “Ni nani aliye katika ua?” Basi Hamani alikuwa amekuja katika ua wa nje+ wa nyumba ya mfalme ili kumwambia mfalme kwamba Mordekai atundikwe juu ya mti+ ambao alikuwa amemwekea tayari.  Nao watumishi wa mfalme wakamwambia: “Tazama, Hamani+ anasimama katika ua.” Kisha mfalme akasema: “Mwacheni aingie.”  Hamani alipoingia, mfalme akamwambia: “Mtu ambaye mfalme amependa kumheshimu afanyiwe nini?” Ndipo Hamani akasema moyoni mwake:+ “Mfalme angependa kumheshimu nani kuliko mimi?”+  Kwa hiyo Hamani akamwambia mfalme: “Kuhusu mtu ambaye mfalme amependa kumheshimu,  na walete mavazi ya kifalme+ ambayo mfalme huvaa na farasi ambaye mfalme hupanda+ ambaye amevikwa taji la kifalme juu ya kichwa chake.  Na mmoja wa wakuu wenye cheo+ wa mfalme apewe yale mavazi na yule farasi; nao wamvike mtu ambaye mfalme amependa kumheshimu, nao wampandishe juu ya farasi katika kiwanja cha watu wote+ cha jiji,+ nao wapaaze sauti mbele yake, ‘Hivi ndivyo anavyofanyiwa mtu ambaye mfalme amependa kumheshimu.’”+ 10  Mara moja mfalme akamwambia Hamani: “Fanya haraka, chukua mavazi na farasi, kama ulivyosema, umfanyie hivyo Mordekai yule Myahudi anayeketi katika lango la mfalme. Usiache jambo lolote likose kutimia kati ya mambo yote uliyoyasema.”+ 11  Ndipo Hamani akachukua mavazi+ na farasi, akamvika Mordekai+ na kumpandisha juu ya farasi kupitia katika kiwanja cha watu wote+ cha jiji na kupaaza sauti mbele yake:+ “Hivi ndivyo anavyofanyiwa mtu ambaye mfalme amependa kumheshimu.”+ 12  Baadaye Mordekai akarudi kwenye lango la mfalme.+ Lakini Hamani akafanya haraka kwenda nyumbani kwake akiomboleza, na kichwa chake kikiwa kimefunikwa.+ 13  Halafu Hamani akamsimulia Zereshi+ mke wake na rafiki zake wote juu ya mambo yote yaliyompata. Ndipo watu wake wenye hekima+ na Zereshi mke wake wakamwambia: “Ikiwa Mordekai, ambaye umeanza kuanguka mbele yake, anatoka katika uzao wa Wayahudi, wewe hutamshinda, bali bila shaka utaanguka mbele yake.”+ 14  Walipokuwa bado wanasema naye, maofisa wa makao ya mfalme wakafika nao wakafanya haraka+ kumleta Hamani kwenye karamu+ ambayo Esta alikuwa ameandaa.

Maelezo ya Chini