Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Esta 3:1-15

3  Baada ya mambo hayo Mfalme Ahasuero alimtukuza Hamani+ mwana wa Hamedatha Mwagagi,+ akamwinua+ na kukiweka kiti chake juu ya wakuu wengine wote waliokuwa pamoja naye.+  Na watumishi wote wa mfalme waliokuwa katika lango la mfalme+ walikuwa wanainama na kumsujudia Hamani, kwa maana mfalme alikuwa ametoa amri hiyo kumhusu. Lakini Mordekai hakuinama wala kusujudu.+  Basi watumishi wa mfalme waliokuwa katika lango la mfalme wakaanza kumwambia Mordekai: “Kwa nini unavunja amri ya mfalme?”+  Ikawa, waliposema naye siku baada ya siku naye hakuwasikiliza, wakamwambia Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yangevumiliwa;+ maana alikuwa amewaambia kuwa yeye ni Myahudi.+  Basi Hamani akazidi kuona kwamba Mordekai hakuwa akiinama wala kumsujudia,+ naye Hamani akajawa na ghadhabu.+  Lakini lilikuwa jambo la kudharaulika machoni pake kunyoosha mkono wake juu ya Mordekai peke yake, kwa maana walikuwa wamemwambia kuhusu watu wa Mordekai; kwa hiyo Hamani akaanza kutafuta kuwaangamiza+ Wayahudi wote waliokuwa katika utawala wote wa Ahasuero, watu wa Mordekai.+  Katika mwezi wa kwanza,+ yaani, mwezi wa Nisani, katika mwaka wa kumi na mbili+ wa Mfalme Ahasuero, mtu fulani alipiga Puri,+ yaani, Kura,+ mbele ya Hamani siku baada ya siku na mwezi baada ya mwezi, mpaka mwezi wa kumi na mbili, yaani, mwezi wa Adari.+  Ndipo Hamani akamwambia Mfalme Ahasuero: “Kuna kikundi fulani cha watu waliotawanyika+ na kujitenga kati ya vikundi vya watu katika wilaya zote za utawala wako;+ na sheria zao ni tofauti na zile za watu wengine wote, nao hawatendi sheria za mfalme,+ na haifai kwa mfalme kuwaachilia.  Mfalme akiona vema, na iandikwe kwamba waharibiwe; nami nitalipa talanta elfu kumi+ za fedha mikononi mwa wale wanaofanya kazi+ hiyo kwa kuzileta katika hazina ya mfalme.” 10  Kwa hiyo mfalme akavua pete yake ya muhuri+ kutoka mkononi mwake na kumpa Hamani+ mwana wa Hamedatha Mwagagi,+ yule mwenye kuwaonyesha Wayahudi uadui.+ 11  Tena mfalme akamwambia Hamani: “Umepewa fedha,+ pia watu, ili uwafanyie kulingana na yaliyo mema machoni pako mwenyewe.”+ 12  Ndipo waandishi+ wa mfalme wakaitwa katika mwezi wa kwanza siku ya kumi na tatu ya mwezi huo. Basi kuandika+ kukaendelea kulingana na yote ambayo Hamani aliwaamuru maliwali wa mfalme na magavana waliokuwa juu ya wilaya mbalimbali za utawala,+ na wakuu wa vikundi mbalimbali vya watu, wa kila wilaya ya utawala, katika mtindo wao wa kuandika,+ na kila kikundi cha watu kwa lugha yao wenyewe. Hayo yaliandikwa kwa jina+ la Mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete+ ya mfalme. 13  Na barua zikapelekwa kwa mkono wa wajumbe+ kwa wilaya zote za utawala wa mfalme, ili kuangamiza, kuua na kuharibu Wayahudi wote, vijana kwa wazee, watoto kwa wanawake, katika siku moja,+ siku ya kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili, yaani, mwezi wa Adari,+ na kuteka nyara na kuwapora.+ 14  Nakala ya maandishi hayo, iliyopaswa kutolewa iwe sheria+ katika wilaya zote mbalimbali za utawala+ ilikuwa ikitangaziwa vikundi vyote vya watu, ili wawe tayari kwa siku hiyo. 15  Wajumbe hao wakaondoka, wakaenda haraka+ kwa sababu ya neno la mfalme, na sheria hiyo ikatolewa katika ngome ya Shushani.+ Naye mfalme pamoja na Hamani wakaketi ili kunywa;+ bali jiji la Shushani+ likavurugika.+

Maelezo ya Chini