Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Esta 2:1-23

2  Baada ya mambo hayo, ghadhabu ya Mfalme Ahasuero+ ilipopungua, alimkumbuka Vashti+ pamoja na kile alichofanya+ na yale yaliyoamuliwa juu yake.+  Ndipo watumishi wa mfalme, wahudumu wake,+ wakasema: “Na wamtafutie+ mfalme wanawake vijana, mabikira,+ warembo.  Naye mfalme achague wajumbe katika wilaya+ zote za utawala katika milki yake, nao wakusanye pamoja katika ngome+ ya Shushani wanawake wote vijana, mabikira, warembo, kwenye nyumba ya wanawake chini ya Hegai+ towashi+ wa mfalme, mlinzi wa wanawake; nao wakandwe.  Na yule mwanamke kijana atakayeonekana kuwa anapendeza machoni pa mfalme atakuwa malkia badala ya Vashti.”+ Na jambo hilo likapendeza machoni pa mfalme, naye akafanya hivyo.  Mwanamume fulani, Myahudi, alikuwa katika ngome ya Shushani,+ jina lake lilikuwa Mordekai+ mwana wa Yairi mwana wa Shimei mwana wa Kishi, Mbenyamini,+  aliyekuwa amepelekwa uhamishoni+ kutoka Yerusalemu pamoja na watu waliohamishwa ambao walipelekwa uhamishoni pamoja na Yekonia+ mfalme wa Yuda ambaye Nebukadneza+ mfalme wa Babiloni alimpeleka uhamishoni.  Naye akawa mlezi+ wa Hadasa, yaani, Esta, binti ya ndugu ya baba yake,+ kwa maana hakuwa na baba wala mama. Na huyo mwanamke kijana alikuwa mrembo na mwenye umbo linalopendeza,+ na wakati baba na mama yake walipokufa, Mordekai alimchukua awe binti yake.  Kisha ikatukia kwamba, wakati neno la mfalme na sheria yake iliposikiwa, na wanawake wengi vijana walipokusanywa pamoja kwenye ngome ya Shushani+ chini ya Hegai,+ Esta naye alipelekwa katika nyumba ya mfalme chini ya Hegai mlinzi wa wanawake.  Basi huyo mwanamke kijana akawa mwenye kupendeza machoni pake, akapata fadhili zenye upendo+ mbele yake, akafanya haraka kumpa vifaa vya kukandia+ na chakula chake kinachostahili, na kumpa wanawake vijana saba waliochaguliwa kutoka katika nyumba ya mfalme. Naye akamhamisha yeye na wale vijana wake mpaka mahali palipo bora zaidi nyumbani mwa wanawake. 10  Esta hakuwa amesema kuhusu watu wake+ wala kuhusu jamaa zake, kwa maana Mordekai alikuwa amemwamuru kwamba asiseme.+ 11  Na Mordekai akawa akitembea siku baada ya siku mbele ya ua wa nyumba ya wanawake, apate kujua hali ya Esta na mambo waliyokuwa wakimtendea. 12  Zamu ya kila mwanamke kijana ilipofika ya kuingia kwa Mfalme Ahasuero baada ya kufanyiwa kulingana na masharti ya wanawake kwa miezi kumi na miwili, maana hivyo ndivyo hatua kwa hatua siku za utaratibu wao wa kukandwa zilivyotimia, miezi sita kwa mafuta ya manemane+ na miezi sita kwa mafuta ya zeri+ pamoja na kukandwa kwa wanawake; 13  ndipo kwa masharti haya kila mwanamke kijana alikuwa akiingia kwa mfalme. Naye alipewa kila kitu ambacho alitaka, ili atoke nacho katika nyumba ya wanawake kwenda katika nyumba ya mfalme.+ 14  Jioni alikuwa akiingia, na asubuhi alikuwa akirudi katika nyumba ya pili ya wanawake iliyosimamiwa na Shaashgazi towashi wa mfalme,+ mlinzi wa masuria. Hakuwa akiingia tena kwa mfalme ila mfalme awe alipendezwa naye na aitwe kwa jina lake.+ 15  Zamu ya Esta binti ya Abihaili ndugu ya baba ya Mordekai, ambaye alikuwa amemchukua awe binti yake,+ ilipofika kuingia kwa mfalme, hakuomba chochote+ ila vile vitu ambavyo Hegai+ towashi wa mfalme, mlinzi wa wanawake, alitaja (wakati huo wote Esta alikuwa akizidi kupata kibali machoni pa kila mtu aliyemwona).+ 16  Ndipo Esta akapelekwa kwa Mfalme Ahasuero katika nyumba yake ya kifalme mwezi wa kumi, yaani, mwezi wa Tebethi, katika mwaka wa saba+ wa utawala wake. 17  Naye mfalme akampenda Esta kuliko wale wanawake wengine wote, hata akapata kibali na fadhili zenye upendo kuliko wale mabikira wengine wote.+ Ndipo mfalme akamvika taji la kifalme juu ya kichwa chake na kumfanya kuwa malkia+ badala ya Vashti. 18  Kisha mfalme akawafanyia karamu kubwa wakuu wake wote na watumishi wake, yaani, karamu yake Esta; akatoa msamaha+ kwa wilaya zake za utawala, naye akatoa zawadi kulingana na mali ya mfalme. 19  Basi mabikira+ walipokusanywa pamoja mara ya pili, Mordekai alikuwa ameketi katika lango la mfalme.+ 20  Esta hakuwa akisema kuhusu jamaa zake wala watu wake,+ kama Mordekai+ alivyokuwa amemwamuru;+ naye Esta alikuwa anashika neno la Mordekai, kama alivyokuwa akifanya akiwa chini ya ulezi wake.+ 21  Siku hizo Mordekai alipokuwa anaketi katika lango la mfalme, Bigthani na Tereshi, maofisa wawili wa makao ya mfalme, watunza-milango, waligadhibika nao wakazidi kutafuta kumdhuru+ Mfalme Ahasuero. 22  Mordekai akapata kulijua jambo hilo, naye bila kukawia akamwambia+ Esta, malkia. Esta naye akasema na mfalme katika jina la Mordekai.+ 23  Ndipo jambo hilo likachunguzwa na kujulikana mwishowe, na wote wawili wakatundikwa+ juu ya mti;+ kisha hayo yakaandikwa katika kitabu cha mambo+ ya siku mbele ya mfalme.

Maelezo ya Chini