Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Esta 1:1-22

1  Basi ikatokea katika siku za Ahasuero,+ yaani, yule Ahasuero aliyekuwa akitawala akiwa mfalme kutoka India mpaka Ethiopia, juu ya wilaya za utawala 127,+  kwamba katika siku hizo Mfalme Ahasuero alipokuwa anaketi juu ya kiti chake cha ufalme,+ kilichokuwa katika ngome+ ya Shushani,+  katika mwaka wa tatu wa utawala wake alifanya karamu+ kwa ajili ya wakuu wake na watumishi wake wote, jeshi la Uajemi+ na Umedi,+ watu wenye vyeo+ na kwa ajili ya wakuu wa wilaya za utawala mbele yake.+  Ndipo akaonyesha utajiri+ wa ufalme wake wenye utukufu, na heshima+ na uzuri wa ukuu wake kwa muda wa siku nyingi, siku 180.  Hata siku hizo zilipotimia, kwa siku saba mfalme akawafanyia karamu watu wote waliokuwa katika ngome ya Shushani, wakubwa kwa wadogo, katika ua wa bustani ya jumba la kifalme.  Kulikuwa na vitambaa vya kitani, vya pamba bora na bluu+ vimefungwa imara katika kamba za kitambaa laini, na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau+ katika pete za fedha na nguzo za marumaru, vitanda+ vya dhahabu na fedha juu ya sakafu ya mawe mekundu na marumaru na lulu na marumaru nyeusi.  Na divai ya kunywa ikapitishwa katika vyombo vya dhahabu;+ na vyombo hivyo vilikuwa vya aina mbalimbali, na divai ya kifalme+ ilikuwa nyingi sana, kulingana na mali ya mfalme.  Na kuhusu wakati wa kunywa kulingana na sheria, hakuna aliyekuwa akilazimishwa, kwa maana hivyo ndivyo mfalme alivyokuwa amepangia kila mtu mkuu katika nyumba yake, kila mtu atende kama anavyopenda.  Pia, Vashti,+ malkia, akawafanyia wanawake karamu katika nyumba ya kifalme ya Mfalme Ahasuero. 10  Siku ya saba, moyo wa mfalme ulipokuwa umechangamshwa na divai,+ aliwaambia Mehumani, Biztha, Harbona,+ Bigtha na Abagtha, Zethari na Karkasi, wale maofisa saba wa makao ya mfalme waliokuwa wakihudumu+ mbele ya Mfalme Ahasuero, 11  wamlete Vashti, malkia, mbele ya mfalme, akiwa na taji la kifalme, ili awaonyeshe vikundi vya watu na wakuu uzuri wake; kwa maana alikuwa mrembo.+ 12  Lakini Malkia Vashti akazidi kukataa+ kuja kufuatia agizo la mfalme kwa mkono wa maofisa wa makao ya mfalme. Kwa hiyo mfalme akaudhika sana na ghadhabu yake ikawaka ndani yake.+ 13  Na mfalme akawaambia watu wenye hekima+ walio na ujuzi wa nyakati+ (kwa maana hivyo ndivyo mambo ya mfalme yalivyokuja mbele ya wote wenye ujuzi wa sheria na kesi. 14  Na wale waliokuwa karibu zaidi naye ni Karshena, Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena, na Memukani, wakuu saba+ wa Uajemi na Umedi, wanaoingia kwa mfalme,+ nao walikuwa wanaketi katika cheo cha kwanza katika ufalme): 15  “Kulingana na sheria, Malkia Vashti afanyiwe nini kwa sababu hakutenda neno la Mfalme Ahasuero lililotolewa kupitia maofisa wa makao ya mfalme?” 16  Memukani+ akajibu na kusema mbele ya mfalme na wakuu: “Huyu Vashti, malkia, hakufanya kosa juu ya mfalme peke yake,+ bali pia juu ya wakuu wote na vikundi vyote vya watu walioko katika wilaya zote za utawala za Mfalme Ahasuero. 17  Maana tendo hili la malkia litawafikia wake wote nao watawadharau+ waume+ zao machoni pao, wanaposema, ‘Mfalme Ahasuero alisema Vashti, malkia, aingizwe ndani mbele yake, naye hakuingia ndani.’ 18  Na leo binti za kifalme wa Uajemi na Umedi, ambao wamesikia juu ya tendo hilo la malkia, watawaambia wakuu wote wa mfalme, na kutakuwa na dharau na ghadhabu tele.+ 19  Mfalme akiona vema,+ na litoke kwake neno la kifalme, nalo liandikwe kati ya sheria+ za Uajemi na Umedi, ili lisipitilie mbali,+ kwamba Vashti asije mbele ya Mfalme Ahasuero; na heshima yake ya kifalme mfalme ampe mmoja wa wenzake, mwanamke aliye bora kuliko yeye. 20  Na amri atakayotoa mfalme itangazwe katika utawala wake wote (maana ni mkubwa sana), na wake wote watawapa waume+ zao heshima,+ wakubwa kwa wadogo.” 21  Na jambo hilo likapendeza machoni pa mfalme+ na wakuu, naye mfalme akafanya kulingana na neno la Memukani. 22  Basi akatuma barua+ kwa wilaya zote za utawala wa mfalme, kwa kila wilaya+ kwa mtindo wake wa kuandika na kwa kila kikundi cha watu kwa lugha yao, kwamba kila mume aendelee kuwa mkuu nyumbani mwake+ na kusema kwa lugha ya watu wake mwenyewe.

Maelezo ya Chini