Vipimo vya ufikikaji

Chagua lugha

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Hamia kwenye habari

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao

BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Danieli 8:1-27

8  Katika mwaka wa tatu wa ufalme wa Mfalme Belshaza,+ kuna ndoto niliyoona, mimi, Danieli, baada ya ile iliyonitokea pale mwanzoni.+  Nami nikaanza kuona katika maono hayo; ikawa kwamba, nilipokuwa nikiona, nilikuwa katika ngome ya Shushani,+ iliyo katika wilaya ya utawala ya Elamu;+ nami nikaona katika maono hayo, nami nilikuwa kando ya mfereji wa Ulai.+  Nilipoinua macho yangu, ndipo nikaona, na, tazama! kondoo-dume+ amesimama mbele ya huo mfereji, naye alikuwa na pembe mbili. Na hizo pembe mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ile nyingine, na ile ndefu ndiyo iliyotokea baadaye.+  Nikamwona huyo kondoo-dume akisukuma kuelekea upande wa magharibi na wa kaskazini na wa kusini, wala hakuna wanyama-mwitu wowote walioendelea kusimama mbele yake, wala hakuna yeyote aliyekomboa kutoka mkononi mwake.+ Naye akafanya kulingana na mapenzi yake, akajivuna sana.  Mimi nami nikaendelea kumwangalia sana, na, tazama! kulikuwa na mbuzi-dume+ akija kutoka upande wa magharibi akiwa juu ya uso wa dunia yote, naye hakuwa akigusa nchi. Huyo mbuzi-dume alikuwa na pembe yenye kuonekana wazi kati ya macho yake.+  Akaja mpaka akamfikia yule kondoo-dume mwenye zile pembe mbili, ambaye nilikuwa nimemwona amesimama mbele ya ule mfereji; akaja akikimbia kumwelekea akiwa na ghadhabu yake yenye nguvu.  Nami nikamwona akimkaribia yule kondoo-dume, naye akaanza kuonyesha uchungu kumwelekea, akampiga na kumwangusha yule kondoo-dume, akazivunja zile pembe zake mbili, na huyo kondoo-dume hakuwa na nguvu za kusimama mbele yake. Basi akamwangusha katika nchi na kumkanyagia chini, na huyo kondoo-dume hakuwa na wa kumkomboa kutoka mkononi mwake.+  Ndipo yule mbuzi-dume akajivuna mno;+ lakini mara alipokuwa na nguvu, ile pembe kubwa ikavunjwa, na badala yake kukatokea pembe nne zenye kuonekana wazi, kuelekea zile pepo nne za mbingu.+  Na katika moja ya hizo ikatoka pembe nyingine ndogo,+ nayo ikaendelea kuwa kubwa zaidi kuelekea upande wa kusini na kuelekea mashariki na kuelekea lile Pambo.+ 10  Nayo ikaendelea kuwa kubwa ikalifikia jeshi la mbinguni,+ hivi kwamba ikaangusha mpaka duniani sehemu ya jeshi hilo na sehemu ya nyota,+ nayo ikazikanyaga.+ 11  Nayo ikajivuna sana hata kwa Mkuu+ wa jeshi, na dhabihu ya daima+ ikaondolewa mbali kutoka kwake, na mahali palipofanywa imara pa patakatifu pake pakatupwa chini.+ 12  Na jeshi likatolewa mwishowe,+ pamoja na ile dhabihu ya daima,+ kwa sababu ya makosa;+ nayo ikaendelea kutupa kweli+ chini,+ ikatenda na kupata mafanikio.+ 13  Nami nikamsikia mtakatifu+ fulani akisema, na mtakatifu mwingine akamwambia yule mtakatifu aliyekuwa akisema: “Je, maono ya dhabihu ya daima+ na ya makosa yanayosababisha ukiwa+ yatakuwa kwa muda mrefu kadiri gani, ili kufanya mahali patakatifu na pia jeshi viwe vitu vya kukanyagwa-kanyagwa?”+ 14  Kwa hiyo akaniambia: “Hata jioni na asubuhi elfu mbili na mia tatu; na mahali patakatifu pataletwa katika hali yake inayofaa.”+ 15  Ndipo ikawa kwamba, mimi Danieli, nilipokuwa nikiona maono hayo na kutafuta uelewaji,+ tazama! mbele yangu alikuwa amesimama mtu fulani mwenye sura kama ya mwanamume.+ 16  Nikaanza kusikia sauti ya mtu wa udongo katikati ya mfereji wa Ulai,+ naye akaita na kusema: “Gabrieli,+ mweleweshe yule pale jambo hilo lililoonwa.”+ 17  Kwa hiyo akaja kando ya mahali nilipokuwa nimesimama, lakini alipokuja niliogopa, nikaanguka kifudifudi. Naye akaniambia: “Elewa,+ Ee mwana wa binadamu,+ kwamba maono hayo ni ya wakati wa mwisho.”+ 18  Naye alipokuwa akisema nami, nikawa nimelala usingizi mzito kifudifudi.+ Basi akanigusa na kunisimamisha mahali nilipokuwa nimesimama.+ 19  Naye akasema: “Tazama, nakujulisha mambo yatakayotokea wakati wa mwisho wa shutuma, kwa sababu ni kwa wakati uliowekwa wa mwisho.+ 20  “Yule kondoo-dume uliyemwona mwenye pembe mbili anawakilisha wafalme wa Umedi na Uajemi.+ 21  Na yule mbuzi-dume mwenye manyoya anawakilisha mfalme wa Ugiriki;+ na ile pembe kubwa iliyokuwa kati ya macho yake, inawakilisha mfalme wa kwanza.+ 22  Na baada ya hiyo kuvunjwa, hivi kwamba kukawa na nne zilizosimama badala yake,+ kuna falme nne zitakazosimama kutoka katika taifa lake, lakini si kwa nguvu zake. 23  “Na wakati wa mwisho wa ufalme wao, wakosaji watendapo kufikia kikomo, atasimama mfalme mwenye sura kali ambaye anaelewa maneno magumu.+ 24  Na nguvu zake zitakuwa nyingi sana, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe.+ Naye atasababisha uharibifu kwa njia ya ajabu,+ naye atafanikiwa na kutenda kwa njia yenye matokeo. Naye atawaharibu wenye nguvu, pamoja na watu watakatifu.+ 25  Na kulingana na ufahamu wake atafanya udanganyifu ufanikiwe mkononi mwake.+ Na atajivuna sana moyoni mwake,+ naye atawaharibu wengi wakati ambapo hakuna mahangaiko.+ Na atasimama kumpinga Mkuu wa wakuu,+ lakini atavunjwa pasipo kutumia mkono.+ 26  “Na lile jambo lililoonwa kuhusu jioni na asubuhi, ambalo limesemwa, ni kweli.+ Lakini wewe yaweke siri maono hayo, kwa maana bado ni ya siku nyingi.”+ 27  Na mimi, Danieli, nikachoka kabisa, nikawa mgonjwa kwa muda wa siku fulani.+ Kisha nikaamka na kufanya kazi ya mfalme;+ lakini nikaendelea kuonekana nimekufa ganzi kwa sababu ya lile jambo lililoonwa, wala hakuna mtu aliyelielewa.+

Maelezo ya Chini