Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Danieli 7:1-28

7  Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza+ mfalme wa Babiloni, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake.+ Ndipo akaandika ndoto hiyo.+ Akasimulia masimulizi kamili ya mambo hayo.  Danieli akasema: “Niliona katika maono yangu usiku, na, tazama! pepo nne+ za mbingu zilikuwa zikiichafua bahari kubwa.+  Na wanyama wakubwa mno wanne+ walikuwa wakitoka baharini,+ kila mmoja akiwa tofauti+ na wale wengine.  “Wa kwanza alikuwa kama simba,+ naye alikuwa na mabawa ya tai.+ Nami nikaendelea kutazama mpaka mabawa yake yakang’olewa, naye akainuliwa juu ya dunia+ na kusimamishwa kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa mwanadamu.+  “Na, tazama! mnyama mwingine, wa pili, aliye kama dubu.+ Naye alikuwa ameinuliwa upande mmoja,+ na kulikuwa na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake kati ya meno yake; nao walikuwa wakimwambia hivi, ‘Simama, ule nyama nyingi.’+  “Kisha nikaendelea kuona, na, tazama! mnyama mwingine, aliye kama chui,+ lakini mgongoni mwake alikuwa na mabawa manne ya kiumbe kinachoruka. Na mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne,+ naye akapewa utawala kwelikweli.  “Baada ya hayo nikaendelea kuona katika maono ya usiku, na, tazama! mnyama wa nne, mwenye kuogopesha na mwenye kutisha na mwenye nguvu isivyo kawaida.+ Naye alikuwa na meno ya chuma, yaliyo makubwa. Alikuwa akirarua na kuvunja, na mabaki aliyakanyaga kwa miguu yake. Naye alikuwa tofauti na wale wanyama wengine wote waliokuwa kabla yake, naye alikuwa na pembe kumi.+  Nikaendelea kuziangalia sana zile pembe, na, tazama! pembe nyingine, iliyo ndogo,+ ikatokea katikati ya hizo, na pembe tatu kati ya zile za kwanza zikang’olewa mbele yake. Na, tazama! kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu katika pembe hiyo, na kulikuwa na kinywa kinachosema mambo makuu.+  “Nikaendelea kutazama mpaka viti vya ufalme vikawekwa+ na Mzee wa Siku+ akaketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji,+ na nywele za kichwa chake zilikuwa kama sufu safi.+ Kiti chake cha ufalme kilikuwa ni miali ya moto;+ magurudumu yake yalikuwa ni moto unaowaka.+ 10  Kulikuwa na mto wa moto unaotiririka kutoka mbele zake.+ Kulikuwa na maelfu elfu walioendelea kumtumikia,+ na elfu kumi mara elfu kumi walioendelea kusimama mbele zake.+ Ile Mahakama+ ikaketi, na vitabu vikafunguliwa. 11  “Nikaendelea kutazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya maneno makuu ambayo ile pembe ilikuwa ikisema;+ nikaendelea kutazama mpaka mnyama huyo akauawa na mwili wake ukaharibiwa naye akatupwa katika moto unaowaka.+ 12  Lakini wale wanyama wengine,+ walinyang’anywa utawala wao, na maisha yao yakarefushwa kwa wakati mmoja na majira.+ 13  “Nikaendelea kuona katika maono ya usiku, na, tazama! mtu fulani kama mwana wa binadamu+ alikuwa anakuja na mawingu+ ya mbingu; naye akaja kwa Mzee wa Siku,+ nao wakamleta karibu mbele zake Yule.+ 14  Naye akapewa utawala+ na heshima+ na ufalme,+ ili vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha vimtumikie yeye.+ Utawala wake ni utawala unaodumu mpaka wakati usio na kipimo ambao hautapitilia mbali, na ufalme wake ni ufalme ambao hautaharibiwa.+ 15  “Basi, mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika ndani yangu kwa sababu ya hayo, na yale maono ya kichwa changu yakaanza kuniogopesha.+ 16  Nikasonga karibu na mmoja wa wale waliokuwa wamesimama, ili nimwombe habari yenye kuaminika kuhusu mambo hayo yote.+ Naye akaniambia hivi, huku akiendelea kunijulisha tafsiri ya mambo hayo, 17  “ ‘Kuhusu hawa wanyama wakubwa mno, kwa kuwa ni wanne,+ kuna wafalme wanne ambao watasimama kutoka katika dunia.+ 18  Lakini watakatifu+ wa Aliye Mkuu Zaidi+ wataupokea ufalme, nao watamiliki ufalme+ huo mpaka wakati usio na kipimo, milele na milele.’ 19  “Ndipo nikatamani kuhakikisha kuhusu yule mnyama wa nne, ambaye alikuwa tofauti na wale wengine wote, mwenye kuogopesha isivyo kawaida, mwenye meno ya chuma na makucha ya shaba, aliyekuwa akirarua na kuvunja, na ambaye alikuwa akikanyaga mabaki kwa miguu yake;+ 20  na kuhusu zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake,+ na ile pembe nyingine+ iliyotokea na ambayo mbele yake tatu zilianguka,+ naam, ile pembe iliyokuwa na macho na kinywa kinachosema mambo makuu+ na ambayo umbo lake lilikuwa kubwa kuliko zile pembe nyingine. 21  “Nikaendelea kutazama wakati pembe hiyo ilipofanya vita juu ya watakatifu, nayo ikawa inawashinda,+ 22  mpaka Mzee wa Siku+ alipokuja na hukumu ikatolewa kwa faida ya watakatifu wa Aliye Mkuu Zaidi,+ na wakati hususa ukafika ambapo watakatifu waliumiliki ufalme.+ 23  “Haya ndiyo aliyosema, ‘Kuhusu yule mnyama wa nne, kuna ufalme wa nne ambao utakuja kuwa duniani, ambao utakuwa tofauti na zile falme nyingine zote; nao utararua dunia yote na kuikanyagia chini na kuivunja.+ 24  Na kuhusu zile pembe kumi, kuna wafalme kumi watakaosimama kutoka katika ufalme huo;+ na bado mwingine atasimama baada yao, naye atakuwa tofauti na wale wa kwanza,+ naye atawafedhehesha wafalme watatu.+ 25  Naye atasema maneno mabaya kumhusu yule Aliye Juu Zaidi,+ naye atawasumbua bila kikomo watakatifu wa Aliye Mkuu Zaidi.+ Na yeye atakusudia kubadili nyakati+ na sheria,+ na wao watatiwa mkononi mwake kwa wakati mmoja, na nyakati na nusu ya wakati.+ 26  Nayo ile Mahakama ikaketi,+ na mwishowe wakauondolea mbali utawala wake, ili wamwangamize na kumharibu kabisa.+ 27  “ ‘Na ufalme na utawala na ukuu wa falme zote chini ya mbingu zote wakapewa watu ambao ni watakatifu wa Aliye Mkuu Zaidi.+ Ufalme wao ni ufalme unaodumu mpaka wakati usio na kipimo,+ na tawala zote zitawatumikia na kuwatii wao.’+ 28  “Huu ndio mwisho wa jambo hilo. Nami, Danieli, mawazo yangu yalizidi kuniogopesha sana, hata rangi ya uso wangu ikabadilika; hata hivyo jambo hilo nikaliweka moyoni mwangu.”+

Maelezo ya Chini