Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Danieli 6:1-28

6  Ilionekana vema kwa Dario, naye akaweka maliwali 120 juu ya ufalme, ili wawe juu ya ufalme wote;+  na juu yao maofisa wakuu watatu, ambao Danieli alikuwa mmoja wao,+ ili maliwali+ hao wawe wakiwapa habari sikuzote ili mfalme asipate hasara.+  Basi ikawa kwamba Danieli huyo akajipatia sifa+ juu ya wale maofisa wakuu na maliwali, kwa maana roho isiyo ya kawaida ilikuwa ndani yake;+ naye mfalme alikuwa anakusudia kumwinua juu ya ufalme wote.  Ndipo maofisa wakuu na maliwali walikuwa wanatafuta daima kisingizio fulani juu ya Danieli kuhusiana na ufalme huo;+ lakini hawakuweza kupata kisingizio chochote wala jambo lolote lenye ufisadi, kwa vile alikuwa mwenye kutegemeka wala haukupatikana ndani yake uzembe wowote wala jambo lolote lenye ufisadi.+  Basi wanaume hao wakasema: “Hatutapata kisingizio chochote juu ya Danieli huyu, isipokuwa tukitafute juu yake katika sheria ya Mungu wake.”+  Basi hao maofisa wakuu na maliwali wakaingia kwa mfalme pamoja,+ nao wakamwambia jambo hili: “Ee Mfalme Dario, uishi mpaka wakati usio na kipimo.+  Maofisa wote wakuu wa ufalme, manaibu wa maliwali na maliwali, maofisa wakuu wa kifalme na magavana, wamefanya shauri pamoja ili kuweka sheria ya kifalme+ na kupiga marufuku, kwamba mtu yeyote atakayetoa ombi kwa mungu yeyote au mwanadamu kwa siku 30 isipokuwa kwako, Ee mfalme, atupwe ndani ya shimo la simba.+  Na sasa, Ee mfalme, isimamishe imara sheria hiyo na kutia sahihi maandishi hayo,+ ili yasibadilishwe, kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi,+ ambayo haifutwi.”+  Kulingana na hayo, Mfalme Dario akatia sahihi maandishi hayo na ile amri ya marufuku.+ 10  Lakini mara Danieli alipojua kwamba maandishi hayo yametiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, kisha, huku madirisha yaliyo katika chumba chake cha dari yakiwa yamefunguliwa kwa ajili yake kuelekea Yerusalemu,+ alikuwa akipiga magoti na kusali+ mara tatu kwa siku+ na kutoa sifa mbele za Mungu wake,+ kama vile alivyokuwa akifanya kwa ukawaida kabla ya hayo.+ 11  Ndipo hao wanaume wakajazana ndani na kumkuta Danieli akiomba kibali mbele za Mungu wake.+ 12  Kisha wakakaribia na kusema mbele ya mfalme kuhusu ile amri ya marufuku ya mfalme: “Je, hakuna amri ya marufuku ambayo wewe umetia sahihi inayosema kwamba mtu yeyote anayetoa ombi kwa mungu yeyote au mwanadamu kwa siku 30 isipokuwa kwako, Ee mfalme, atupwe ndani ya shimo la simba?”+ Mfalme akajibu na kusema: “Jambo hilo limesimamishwa imara kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi, ambayo haifutwi.”+ 13  Papo hapo wakajibu, nao wakasema mbele ya mfalme: “Danieli,+ ambaye ni mmoja wa wahamishwa wa Yuda,+ hakukujali wewe, Ee mfalme, wala hakujali ile amri ya marufuku uliyotia sahihi, bali yeye anatoa maombi yake mara tatu kwa siku.”+ 14  Basi mara tu mfalme aliposikia lile neno, likamchukiza sana,+ naye akaelekeza akili zake kwa Danieli ili amwokoe;+ naye akazidi kujitahidi kumkomboa mpaka jua lilipotua. 15  Mwishowe wanaume hao wakaingia pamoja kwa mfalme, nao wakamwambia mfalme: “Ujue, Ee mfalme, ya kuwa sheria ya Wamedi na Waajemi ni kwamba amri ya marufuku+ au sheria yoyote ambayo mfalme mwenyewe huisimamisha imara haipasi kubadilishwa.”+ 16  Ndipo mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli na kumtupa ndani ya shimo la simba.+ Mfalme akamwambia Danieli: “Mungu wako, ambaye unamtumikia daima, yeye mwenyewe atakuokoa.”+ 17  Na jiwe likaletwa na kuwekwa kwenye kinywa cha shimo lile, naye mfalme akalitia muhuri kwa pete yake ya muhuri na kwa pete ya muhuri ya wakuu wake, ili kwamba jambo lolote lisibadilishwe kumhusu Danieli.+ 18  Ndipo mfalme akaenda katika jumba lake, akafunga usiku kucha,+ wala hakuna vyombo vyovyote vya muziki vilivyoletwa mbele yake, na usingizi wake ukamtoka.+ 19  Mwishowe mfalme akaondoka wakati wa mapambazuko, katika nuru ya asubuhi, akafanya haraka kwenda moja kwa moja kwenye lile shimo la simba. 20  Alipolikaribia lile shimo, akampaazia Danieli sauti kwa huzuni. Mfalme akasema kwa sauti na kumwambia Danieli: “Ee Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima+ amekuokoa kutoka kwa hao simba?”+ 21  Mara moja Danieli akasema na mfalme: “Ee mfalme, uishi mpaka wakati usio na kipimo. 22  Mungu wangu mwenyewe+ alimtuma malaika+ wake na kufunga vinywa vya simba,+ nao hawakuniangamiza, kwa kuwa nimeonekana kuwa mtu asiye na hatia mbele zake;+ na pia mbele yako, Ee mfalme, mimi sijafanya tendo lolote lenye kudhuru.”+ 23  Ndipo mfalme akafurahi sana,+ akaamuru Danieli atolewe ndani ya lile shimo. Na Danieli akatolewa ndani ya lile shimo, wala hakupatwa na dhara lolote, kwa sababu alikuwa amemtegemea Mungu wake.+ 24  Na mfalme akatoa amri, nao wakawaleta hao wanaume waliomshtaki Danieli,+ wakawatupa ndani ya lile shimo la simba,+ wana wao na wake zao;+ nao simba wakawashinda nguvu watu hao hata kabla ya kufika chini ya shimo hilo, nao wakaivunja mifupa yao yote.+ 25  Ndipo Mfalme Dario mwenyewe akaandikia vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha vinavyokaa katika dunia yote:+ “Amani yenu na iwe nyingi sana!+ 26  Agizo+ limetoka kwangu kwamba, katika kila mamlaka ya ufalme wangu, watu wawe wakitetemeka na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli.+ Kwa maana yeye ni Mungu aliye hai na Yeye anaishi mpaka wakati usio na kipimo,+ na ufalme wake+ ni ufalme ambao hautaharibiwa kamwe,+ na mamlaka yake ni ya milele.+ 27  Anaokoa na kukomboa+ na kufanya ishara na maajabu mbinguni+ na duniani,+ kwa maana amemwokoa Danieli kutoka katika makucha ya simba.” 28  Basi Danieli huyo akafanikiwa katika ufalme wa Dario+ na katika ufalme wa Koreshi Mwajemi.+

Maelezo ya Chini