Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ayubu 9:1-35

9  Naye Ayubu akajibu, akasema:   “Kwa kweli najua ya kuwa iko hivyo. Lakini mwanadamu anayeweza kufa anawezaje kuwa upande wa haki akiwa katika kesi na Mungu?+   Akipendezwa kushindana naye,+ Hawezi kumjibu mara moja kati ya elfu moja.   Yeye ni mwenye hekima moyoni na mwenye nguvu katika uwezo.+ Ni nani anayeweza kumwonyesha ukaidi naye atoke bila madhara?+   Yeye anaiondoa milima,+ hivi kwamba watu hata wasijue kuihusu, Yeye ambaye ameipindua katika hasira yake.+   Yeye anaiondoa dunia ikiwa inatetemeka kutoka mahali pake, Hivi kwamba nguzo+ zake zinatetemeka.   Yeye analiambia jua lisiangaze, Naye anatia muhuri kuzizunguka nyota,+   Anatandaza mbingu akiwa peke yake+ Na kuyakanyaga mawimbi makubwa ya bahari;+   Anafanyiza kundi-nyota la Ashi, kundi-nyota la Kesili, Na kundi-nyota la Kima+ na vyumba vya ndani vya Kusini; 10  Anafanya mambo makuu yasiyochunguzika,+ Na mambo ya ajabu yasiyo na hesabu.+ 11  Tazama! Yeye anapita kando yangu nami simwoni, Naye anasonga mbele nami simtambui.+ 12  Tazama! Ananyakua. Ni nani anayeweza kumpinga? Ni nani atakayemwambia, ‘Unafanya nini?’+ 13  Mungu mwenyewe hatageuza hasira yake;+ Wasaidizi wa mshambuliaji+ watainama chini yake. 14  Ni zaidi sana hivyo mimi mwenyewe nikimjibu! Nitachagua maneno yangu nitakayosema naye,+ 15  Ambaye siwezi kumjibu, hata ingawa ningekuwa upande wa haki.+ Ningeomba kibali kwa bidii kutoka kwa mpinzani wangu katika kesi.+ 16  Kama ningemwita, je, angenijibu?+ Siamini kwamba angetega sikio kuisikiliza sauti yangu; 17  Ambaye ananichubua kwa dhoruba Na kwa hakika kuzidisha majeraha yangu bila sababu.+ 18  Hataniruhusu nipumue pumzi safi,+ Kwa kuwa anaendelea kunijaza sana mambo machungu. 19  Ikiwa mtu yeyote ni mwenye nguvu katika uwezo, pale yeye yupo;+ Na ikiwa yeyote ni mwenye nguvu katika haki, laiti ningeitwa! 20  Kama ningekuwa upande wa haki, kinywa changu mwenyewe kingenitangaza kuwa mwovu; Kama ningekuwa bila lawama, basi yeye angenitangaza kuwa mpotovu. 21  Kama ningekuwa bila lawama, nisingeijua nafsi yangu; Ningeukataa uhai wangu. 22  Kuna jambo moja. Ndiyo sababu ninasema, ‘Anamkomesha mtu asiye na lawama, pia mtu mwovu.’+ 23  Furiko la ghafula likisababisha kifo kwa ghafula, Yeye angefanyia mzaha kukata tamaa kwa watu wasio na hatia. 24  Dunia imetiwa mkononi mwa mwovu;+ Anaufunika uso wa waamuzi wake. Kama si yeye, basi, ni nani? 25  Pia siku zangu zimeenda upesi kuliko mkimbiaji;+ Zimekimbia, hakika hazitaona mema. 26  Zimesonga mbele kama mashua za matete, Kama tai ambaye huruka huku na huku kwa ajili ya chakula.+ 27  Ikiwa nimesema, ‘Acha nisahau hangaiko langu,+ Acha nibadili sura+ yangu na kuchangamka,’ 28  Nimeogopa maumivu yangu yote;+ Ninajua kwamba hutanihesabu kuwa sina hatia. 29  Mimi mwenyewe nitakuwa mwovu. Kwa nini ninataabika kwa ubatili mtupu?+ 30  Ikiwa kwa kweli ningejiosha katika maji ya theluji, Nami kwa kweli nisafishe mikono yangu katika sabuni,+ 31  Ndipo wewe ungenichovya katika shimo, Na mavazi yangu kwa hakika yangenichukia. 32  Kwa kuwa yeye si mwanadamu+ kama mimi ndipo nimjibu, Kwamba tuje pamoja katika hukumu. 33  Hakuna mtu yeyote wa kutuamua,+ Kwamba atie mkono wake juu yetu sisi wawili. 34  Acha aiondoe fimbo yake kutoka juu yangu,+ Na kuogopesha kwake, kusinitie hofu. 35  Acha niseme wala nisimwogope, Kwa maana mimi mwenyewe sina mwelekeo huo.

Maelezo ya Chini