Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ayubu 42:1-17

42  Naye Ayubu akamjibu Yehova, akasema:   “Nimepata kujua kwamba unaweza kufanya mambo yote,+Wala hakuna wazo lolote ambalo huwezi kulifikia.+   ‘Ni nani huyu anayefunika shauri bila ujuzi?’+Kwa hiyo nilisema, lakini sikuwa ninaelewaMambo yaliyo ya ajabu mno kwangu, ambayo siyajui.+   ‘Sikia, tafadhali, nami mwenyewe nitasema.Nitakuuliza maswali, nawe unijulishe.’+  Nimesikia habari zako kwa fununu,Lakini sasa jicho langu mwenyewe linakuona wewe.   Ndiyo sababu ninayatangua niliyosema,Nami ninatubu+ katika mavumbi na majivu.”  Na ikawa baada ya Yehova kumwambia Ayubu maneno hayo, ndipo Yehova akamwambia Elifazi Mtemani:“Hasira yangu imewaka juu yako na rafiki zako wawili,+ kwa maana ninyi hamkusema mambo ya kweli+ kunihusu mimi kama mtumishi wangu Ayubu.  Na sasa chukueni ng’ombe-dume saba+ na kondoo-dume saba+ kisha mwende kwa mtumishi wangu Ayubu, nanyi mtoe dhabihu ya kuteketezwa kwa ajili yenu wenyewe; na Ayubu mtumishi wangu atasali kwa ajili yenu.+ Nitakubali uso wake peke yake ili nisiwatendee ninyi upumbavu wenye kufedhehesha, kwa maana hamkusema mambo ya kweli kunihusu mimi, kama mtumishi wangu Ayubu.”+  Basi Elifazi Mtemani na Bildadi Mshua na Sofari Mnaamathi wakaenda, wakafanya kama Yehova alivyowaambia; na kwa hiyo Yehova akaukubali uso wa Ayubu. 10  Na Yehova akaigeuza hali ya mateka ya Ayubu+ aliposali kwa ajili ya wale rafiki zake,+ na Yehova akaanza kumpa na kumwongezea Ayubu vyote vilivyokuwa vyake, kiasi cha mara mbili.+ 11  Na ndugu zake wote na dada zake wote na wale wote waliokuwa wakimjua+ hapo mwanzoni wakaendelea kuja kwake, nao wakaanza kula mkate pamoja naye+ katika nyumba yake na kusikitika pamoja naye na kumfariji juu ya msiba wote ambao Yehova alikuwa ameuruhusu uje juu yake; nao wakaanza kila mmoja wao kumpa kipande cha pesa na kila mmoja pete ya dhahabu. 12  Naye Yehova akaubariki+ mwisho wa Ayubu baadaye kuliko mwanzo wake,+ hivi kwamba akawa na kondoo kumi na nne elfu na ngamia elfu sita na jozi elfu moja za ng’ombe na punda-jike elfu moja. 13  Pia akawa na wana saba na binti watatu.+ 14  Naye akamwita yule wa kwanza jina Yemima na yule wa pili Kezia na yule wa tatu Kereni-hapuku. 15  Na hapakuonekana wanawake wowote walio warembo kama wale binti za Ayubu katika nchi yote, na baba yao akawapa urithi katikati ya ndugu zao.+ 16  Naye Ayubu akaendelea kuishi miaka 140+ baada ya mambo hayo, akaona wanawe na wajukuu wake+—vizazi vinne. 17  Na mwishowe Ayubu akafa, akiwa mzee na mwenye kushiba siku.+

Maelezo ya Chini