Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ayubu 38:1-41

38  Naye Yehova akaanza kumjibu Ayubu kutoka katika dhoruba ya upepo,+ akasema:   “Ni nani huyu anayefunika shauri Kwa maneno yasiyo na ujuzi?+   Tafadhali jifunge viuno vyako, kama mwanamume, Na acha mimi nikuulize maswali, nawe unijulishe.+   Ulikuwa wapi nilipoweka msingi wa dunia?+ Niambie, ikiwa unaelewa.   Ni nani aliyeweka vipimo vyake, ikiwa unajua, Au ni nani aliyenyoosha juu yake kamba ya kupimia?   Vikalio+ vyake vimeingizwa ndani ya nini, Au ni nani aliyeweka jiwe lake la pembeni,   Nyota za asubuhi+ zilipopiga vigelegele pamoja kwa shangwe, Na wana wote wa Mungu+ wakaanza kupaaza sauti kwa kushangilia?   Na ni nani aliyeizuia bahari kwa milango,+ Iliyoanza kwenda kama katika wakati ilipotoka katika tumbo la uzazi;   Nilipoliweka wingu liwe vazi lake Na giza zito liwe utepe wake wa kufungia, 10  Nami nikaweka sharti langu juu yake Na kuweka pingo na milango,+ 11  Nami nikasema, ‘Unaweza kufika hapa, na usipite;+ Na hapa mawimbi yako yenye fahari yamewekewa mpaka’?+ 12  Je, uliiamuru asubuhi+ tangu siku zako na kuendelea? Je, uliyajulisha mapambazuko mahali pake, 13  Yapate kushika miisho ya dunia, Ili waovu wakung’utwe kutoka ndani yake?+ 14  Hujigeuza kama udongo+ chini ya muhuri, Na vitu husimama mahali pake kama katika mavazi. 15  Na nuru yake huzuiwa isiwafikie waovu,+ Na mkono ulio juu huvunjwa.+ 16  Je, umeingia katika chemchemi za bahari, Au, je, umetembea huku na huku+ ukitafuta kilindi cha maji?+ 17  Je, wewe umefunuliwa malango ya kifo,+ Au, je, unaweza kuona malango ya kivuli kizito?+ 18  Je, umezifikiria kwa akili nafasi pana za dunia?+ Sema, kama umeyajua hayo yote. 19  Basi sasa, iko wapi njia inayoenda mahali ambapo nuru hukaa?+ Sasa nalo giza, mahali pake ni wapi, 20  Ili ulipeleke kwenye mpaka wake Na ili uzielewe barabara zinazoenda katika nyumba yake? 21  Je, umepata kujua kwa sababu wakati huo ulikuwa ukizaliwa,+ Na kwa sababu hesabu ya siku zako ni nyingi? 22  Je, umeingia katika maghala ya theluji,+ Au, je, unayaona hata maghala ya mvua ya mawe,+ 23  Ambayo nimeyaweka kwa ajili ya wakati wa msiba, Kwa ajili ya siku ya pigano na vita?+ 24  Basi sasa, iko wapi njia ambayo katika hiyo nuru hujigawanya, Na ambayo upepo wa mashariki+ hutawanyika huku na huku juu ya dunia? 25  Ni nani ameugawanya mfereji kwa ajili ya mafuriko Na njia kwa ajili ya wingu la dhoruba lenye kunguruma,+ 26  Ili kulifanya linyeshe juu ya nchi isiyokuwa na mwanadamu,+ Juu ya nyika isiyokuwa na mtu wa udongo, 27  Ili kushibisha maeneo yenye kupigwa na dhoruba na yenye ukiwa Na kusababisha majani kuchipuka?+ 28  Je, mvua+ ina baba, Au ni nani aliyezaa matone ya umande?+ 29  Kwa kweli barafu hutoka katika tumbo la nani, Nayo sakitu+ ya mbinguni, ni nani hasa anayeizaa? 30  Maji hujificha kana kwamba ni katika jiwe, Na uso wa kilindi cha maji hujigandisha.+ 31  Je, unaweza kufunga vifungo vya kundi-nyota la Kima, Au, je, unaweza kufungua kamba za kundi-nyota la Kesili?+ 32  Je, unaweza kuleta kundi-nyota la Mazarothi katika wakati wake uliowekwa? Na kwa habari ya kundi-nyota la Ashi, je, unaweza kuliongoza pamoja na wanawe? 33  Je, umepata kujua sheria za mbingu,+ Au, je, unaweza kutia amri yake duniani? 34  Je, unaweza kulipaazia wingu sauti yako, Ili maji mengi yanayosukasuka yakufunike?+ 35  Je, unaweza kuutuma umeme ili uende Na kukuambia, ‘Sisi tupo hapa!’? 36  Ni nani aliyetia hekima+ katika tabaka za mawingu, Au ni nani aliyeyapa uelewaji+ maajabu ya angani? 37  Ni nani anayeweza kuhesabu kwa ukamili mawingu kwa hekima, Au mitungi ya maji ya mbingu—ni nani anayeweza kuipindua,+ 38  Wakati mavumbi yanapomwagika kana kwamba ni fungu lililoyeyushwa, Na madonge ya udongo kushikamana? 39  Je, unaweza kumwindia simba mawindo Na, je, unaweza kuishibisha hamu kubwa ya wana-simba,+ 40  Wanapochutama mafichoni,+ Au wanapoendelea kujilaza katika maficho ya kuvizia? 41  Ni nani anayemtayarishia kunguru chakula chake+ Wakati watoto wake wanapomlilia Mungu wapate msaada, Wanapoendelea kutanga-tanga kwa sababu hakuna chakula chochote?

Maelezo ya Chini