Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ayubu 33:1-33

33  “Hata hivyo, sasa, Ee Ayubu, tafadhali sikia maneno yangu,Nawe tega sikio kwa maneno yangu yote.   Tafadhali, tazama! Lazima nifungue kinywa changu;Ulimi wangu pamoja na kaakaa+ langu lazima viseme.   Maneno yangu ni unyoofu wa moyo wangu,+Na midomo yangu hutamka ujuzi kwa unyoofu.+   Roho ya Mungu ilinifanya mimi,+Na pumzi ya Mweza-Yote mwenyewe ikanifanya kuwa hai.+   Ukiweza, nijibu,Yapange maneno mbele yangu; usimame mahali pako.   Tazama! Mimi ni kama wewe tu+ mbele za Mungu wa kweli;Mimi pia niliumbwa kutoka kwenye udongo.+   Tazama! Hofu yoyote kutoka kwangu haitakutisha,Wala mkazo+ kutoka kwangu hautakuwa mzito juu yako.   Ila tu umesema masikioni mwangu,Nami nikaendelea kusikia sauti ya maneno yako,   ‘Mimi ni safi bila makosa;+Mimi ni safi, wala sina kosa.+ 10  Tazama! Anatafuta sababu za kunipinga,Ananichukua mimi kuwa adui yake.+ 11  Anaiweka miguu yangu katika mikatale,+Anaziangalia njia zangu zote.’+ 12  Tazama! Katika hayo hukuwa upande wa haki,+ ninakujibu;Kwa maana Mungu anamzidi mwanadamu anayeweza kufa.+ 13  Kwa nini ulishindana naye,+Kwa sababu hajibu maneno yako yote?+ 14  Kwa maana Mungu husema mara moja,Na mara mbili+—ingawa mtu hafikirii hayo— 15  Katika ndoto,+ maono+ ya usiku,Wakati usingizi mzito unapowashika wanadamu,Wakati wa kusinzia kitandani.+ 16  Ndipo anapofungua sikio la wanadamu,+Naye hutia muhuri wake kwa kuwasihi wao, 17  Ili kumgeuza mwanadamu kutoka katika tendo lake,+Na ili afunike kiburi+ kutoka kwa mwanamume. 18  Anazuia nafsi yake isiingie katika shimo+Na uzima wake usipitilie mbali kwa silaha.+ 19  Naye kwa kweli hukaripiwa kwa maumivu kitandani mwake,Na kugombana kwa mifupa yake huendelea mfululizo. 20  Na uzima wake kwa hakika hufanya mkate uchukize,+Na nafsi yake chakula kinachotamaniwa. 21  Nyama yake hukonda ikaacha kuonekana,Na mifupa yake ambayo haikuonekana hakika hutokeza. 22  Na nafsi yake hukaribia kwenye shimo,+Na uzima wake kwa wale wanaosababisha kifo. 23  Ikiwa kuna mjumbe kwa ajili yake,Msemaji, mmoja kati ya elfu,Ili kumwambia mwanadamu unyoofu wake, 24  Ndipo anapompa kibali na kusema,‘Mwachilie ili asishuke chini kuingia shimoni!+Nimepata fidia!+ 25  Nyama yake na iwe laini kuliko wakati wa ujana;+Na arudi kwenye siku za nguvu za ujana wake.’+ 26  Yeye atamsihi Mungu ili amfurahie,Naye ataona uso wake kwa kupaaza sauti kwa shangwe,+Na Yeye ataurudisha uadilifu Wake kwa mwanadamu anayeweza kufa. 27  Yeye atawaimbia wanadamu na kusema,‘Nimetenda dhambi;+ na nimepotosha lililo nyoofu,Nalo hakika halikuwa jambo linalofaa kwangu. 28  Yeye ameikomboa nafsi yangu isiingie shimoni,+Na uzima wangu wenyewe utaona nuru.’ 29  Tazama! Mungu hufanya mambo hayo yote,Mara mbili, mara tatu, kuhusiana na mwanamume, 30  Ili kuigeuza nafsi yake isiingie shimoni,+Ili atiwe nuru kwa nuru ya wale walio hai.+ 31  Kaza uangalifu, Ee Ayubu! Nisikilize mimi!Nyamaza kimya, nami nitaendelea kusema. 32  Ikiwa kuna maneno yoyote ya kusema, nijibu;Sema, kwa maana nimependezwa na uadilifu wako. 33  Ikiwa hakuna yoyote, basi wewe mwenyewe nisikilize mimi;+Nyamaza kimya, nami nitakufundisha hekima.”

Maelezo ya Chini