Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Ayubu 28:1-28

28  “Kwa kweli, kuna mahali pa kupata fedha Na mahali pa dhahabu ambayo wanasafisha;+   Chuma hutolewa katika mavumbi+ Na shaba humwagwa kutoka katika mawe.   Ameweka mwisho wa giza; Naye hutafuta mipaka yote+ Jiwe katika giza na kivuli kizito.   Amechimba shimo mbali sana na mahali ambapo watu hukaa ugenini,+ Mahali paliposahauliwa, mbali na mguu; Baadhi ya wanadamu wanaoweza kufa wameshuka chini, wamening’inia.   Kwa habari ya dunia, chakula hutoka humo;+ Lakini chini yake, imepinduliwa kana kwamba ni kwa moto.   Mawe yake ni mahali pa yakuti,+ Nayo ina vumbi la dhahabu.   Njia—hakuna ndege mwenye kuwinda+ ambaye ameijua, Wala jicho la mwewe mweusi+ halikuiona.   Wanyama wa mwituni wenye fahari hawajaikanyaga ikawa ngumu; Mwana-simba hakutembea juu yake.   Ametia mkono wake juu ya jiwe gumu; Ameipindua milima kutoka katika mizizi yake; 10  Amechimba ndani ya miamba mifereji iliyojaa maji,+ Na jicho lake limeona vitu vyote vyenye thamani. 11  Ametengeneza bwawa mahali ambapo mito ilitiririka,+ Naye hukileta katika nuru kitu kilichofichwa. 12  Lakini hekima—inaweza kupatikana wapi,+ Na sasa, pako wapi mahali pa uelewaji? 13  Mwanadamu anayeweza kufa hajajua thamani yake,+ Nayo haipatikani katika nchi ya walio hai. 14  Kilindi cha maji kimesema, ‘Haimo ndani yangu!’ Bahari pia imesema, ‘Haipo pamoja nami!’+ 15  Dhahabu safi haiwezi kubadilishwa nayo,+ Wala fedha haiwezi kupimwa kuwa bei yake. 16  Haiwezi kulipiwa kwa dhahabu ya Ofiri,+ Wala kwa jiwe la shohamu lisilopatikana kwa urahisi wala yakuti. 17  Dhahabu na kioo haviwezi kulinganishwa nayo, Wala chombo chochote cha dhahabu safi hakiwezi kubadilishwa nayo. 18  Marijani+ na fuwele ya mawe havitatajwa, Bali mfuko uliojaa hekima ni wenye thamani kuliko ule uliojaa lulu.+ 19  Topazi+ ya Kushi haiwezi kulinganishwa nayo; Haiwezi kulipiwa hata kwa dhahabu safi. 20  Lakini hekima—hiyo inatoka wapi,+ Na sasa, pako wapi mahali pa uelewaji? 21  Imefichwa kutoka machoni pa kila mtu aliye hai,+ Nayo imefichwa kutoka kwa viumbe vinavyoruka vya mbinguni. 22  Maangamizi na kifo zimesema, ‘Tumesikia habari zake kwa masikio yetu.’ 23  Mungu, Yeye ndiye ameelewa njia yake,+ Naye mwenyewe amejua mahali pake, 24  Kwa maana yeye anatazama mpaka miisho ya dunia;+ Anaona chini ya mbingu zote, 25  Ili kuupima upepo,+ Naye ameyapima maji kwa kipimo;+ 26  Alipofanyiza sharti kwa ajili ya mvua,+ Na njia kwa ajili ya wingu la dhoruba lenye kunguruma, 27  Ndipo alipoiona hekima kisha akasema habari zake; Aliitayarisha na pia akaichunguza kabisa. 28  Naye akamwambia mwanadamu, ‘Tazama! Kumwogopa Yehova—hiyo ndiyo hekima,+ Na kuacha ubaya ni uelewaji.’”+

Maelezo ya Chini