Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Ayubu 21:1-34

21  Naye Ayubu akajibu, akasema:   “Sikilizeni neno langu kwa makini,Na hili liwe faraja yenu.   Mnivumilie, nami nitasema;Na baada ya mimi kusema kila mmoja wenu anaweza kudhihaki.+   Kwa habari yangu, je, hangaiko langu linaelekezwa kwa mwanadamu?Au ni kwa nini roho yangu haikosi subira?   Geuzeni nyuso zenu kunielekea na kuangalia kwa mshangao,Na mweke mkono wenu juu ya kinywa chenu.+   Na ikiwa nimekumbuka, pia nimetiwa wasiwasi,Na mtetemeko umeushika mwili wangu.   Kwa nini waovu wanaendelea kuishi,+Wamezeeka, pia wamekuwa na mali nyingi zaidi?+   Uzao wao umefanywa imara nao machoni pao,Na wazao wao mbele ya macho yao.   Nyumba zao ni amani, bila hofu,+Na fimbo ya Mungu haiko juu yao. 10  Ng’ombe-dume wake kwa kweli hutia mimba, wala hapotezi shahawa;Ng’ombe wake huzaa+ wala hatokwi na mimba. 11  Wanaendelea kuwatuma wavulana wao wadogo kama kundi,Na watoto wao wa kiume wanaruka huku na huku. 12  Wao wanaendelea kupaaza sauti yao kwa tari na kinubi,+Nao huendelea kushangilia sauti ya zumari. 13  Wao hutumia siku zao katika starehe,+Nao baada ya kitambo kidogo wanashuka mpaka katika Kaburi.* 14  Nao wanamwambia Mungu wa kweli, ‘Tuondokee!+Nasi hatujaona upendezi wowote katika kuzijua njia zako.+ 15  Mweza-Yote ana thamani gani, ndipo tumtumikie,+Nasi tunajifaidi jinsi gani kwa kuwa tumewasiliana naye?’+ 16  Tazama! Hali njema yao haiko katika nguvu zao wenyewe.+Shauri la waovu limekaa mbali nami.+ 17  Taa ya waovu inazimwa mara ngapi,+Na msiba wao unakuja juu yao mara ngapi? Ni mara ngapi yeye anagawanya maangamizi katika hasira yake?+ 18  Je, wao wanakuwa kama nyasi mbele ya upepo,+Na kama makapi ambayo dhoruba imepeperushia mbali? 19  Mungu mwenyewe ataweka akiba ya madhara ya mtu kwa ajili ya wana wa mtu huyo;+Atampa thawabu ili ajue hayo.+ 20  Macho yake yataona kudhoofika kwake,Naye atakunywa kutokana na ghadhabu ya Mweza-Yote.+ 21  Je, kupendezwa kwake kutakuwa nini katika nyumba yake baada yake,Wakati hesabu ya miezi yake itakapokatwa mara mbili?+ 22  Je, atamfundisha hata Mungu ujuzi,+Wakati yeye Huyo anawahukumu walio juu?+ 23  Yeye mwenyewe atakufa wakati amejitosheleza kwa ukamili,+Anapokuwa bila mahangaiko kabisa na akiwa amestarehe; 24  Wakati mapaja yake mwenyewe yamejaa mafutaNa urojorojo wa mifupa yake unawekwa ukiwa na umajimaji. 25  Na huyu mwingine atakufa akiwa na nafsi yenye uchunguWakati hajala vitu vyema.+ 26  Watalala pamoja mavumbini+Na funza watawafunika.+ 27  Tazama! Najua vema fikira zenuNa hila ambazo mnataka kunitendea kijeuri.+ 28  Kwa maana mnasema, ‘Iko wapi nyumba ya mtu mwenye cheo,Na liko wapi hema, maskani za waovu?’+ 29  Je, hamjawauliza wale wanaosafiri barabarani?Na je, hamkagui kwa uangalifu ishara zao, 30  Kwamba katika siku ya msiba mwovu huachwa,+Katika siku ya ghadhabu yeye hukombolewa? 31  Ni nani atakayemwambia juu ya njia yake usoni pake?+Na ni nani atakayempa thawabu kwa ajili ya yale ambayo yeye mwenyewe amefanya?+ 32  Naye ataletwa kwenye uwanja wa makaburi,+Na kukesha kutafanywa kwenye kaburi. 33  Kwake yeye madonge ya udongo wa bonde la mto hakika yatakuwa matamu,+Naye atavuta wanadamu wote nyuma yake,+Na wale waliokuwa mbele yake hawakuwa na hesabu. 34  Kwa hiyo ni kwa ubatili jinsi mnavyojaribu kunifariji,+Na majibu yenu yanabaki kuwa ukosefu wa uaminifu!”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.