Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Amosi 9:1-15

9  Nilimwona Yehova akiwa juu ya madhabahu,+ naye akasema: “Kipige kichwa cha nguzo, ili vizingiti vitikisike. Na uvikate vyote kichwani.+ Na sehemu yao ya mwisho nitaua kwa upanga. Hakuna yeyote kati yao anayekimbia atakayefanikiwa kukimbia, na hakuna yeyote kati yao anayeponyoka ambaye atafanikiwa kutoroka.+  Wakichimba chini kuingia katika Kaburi,* toka humo mkono wangu mwenyewe utawachukua;+ nao wakienda juu mbinguni, toka huko nitawashusha chini.+  Nao wakijificha katika kilele cha Karmeli, nitawatafuta kwa uangalifu na kuwachukua kutoka huko.+ Na wakijificha kwenye sakafu ya bahari kutoka mbele za macho yangu,+ huko chini nitamwamuru nyoka, naye atawauma.  Nao wakienda utekwani mbele ya adui zao, kutoka huko nitaamuru upanga, nao utawaua;+ nami nitaweka macho yangu juu yao kwa mabaya, wala si kwa mema.+  Naye Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi, Yeye ndiye anayeigusa nchi, ikayeyuka;+ na wakaaji wote ndani yake wataomboleza.+ Nayo yote itainuka kama Nile, na kuzama kama mto Nile wa Misri.+  “ ‘Yeye anayejenga ngazi zake huko mbinguni,+ na jengo lake juu ya dunia ambayo ameiwekea msingi;+ yeye anayeyaita maji ya bahari,+ ili ayamwage juu ya uso wa dunia+—Yehova ndilo jina lake.’+  “ ‘Je, ninyi si kama wana wa Wakushi kwangu, enyi wana wa Israeli?’ asema Yehova. ‘Je, sikuleta Israeli kutoka nchi ya Misri,+ na Wafilisti+ kutoka Krete, na Siria kutoka Kiri?’+  “ ‘Tazama! Macho ya Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova  yako juu ya ufalme wenye dhambi,+ naye atauangamiza kutoka juu ya uso wa nchi.+ Hata hivyo, sitaiangamiza kabisa nyumba ya Yakobo,’+ asema Yehova.  ‘Kwa maana, tazama! Ninaamuru, nami nitaipepeta nyumba ya Israeli katika mataifa yote,+ kama vile mtu anavyopepeta kichujio, lisianguke chini jiwe la mviringo hata moja. 10  Kwa upanga watakufa—watenda-dhambi wote katika watu wangu,+ wale wanaosema: “Taabu hiyo haitakuja karibu wala kutufikia sisi.” ’+ 11  “ ‘Katika siku hiyo nitakisimamisha+ kibanda+ cha Daudi ambacho kimeanguka,+ nami nitayarekebisha matundu yao. Na mabomoko yake nitayasimamisha, nami nitakijenga kama katika siku za kale,+ 12  ili kwamba wamiliki mabaki ya Edomu,+ na mataifa yote ambayo juu yao jina langu limeitwa,’+ asema Yehova, anayefanya hayo. 13  “ ‘Tazama! Siku zinakuja,’ asema Yehova, ‘na anayelima atampita anayevuna,+ na anayekanyaga zabibu atampita anayechukua mbegu;+ na milima itatiririka divai tamu,+ na vilima vyote vitayeyuka.+ 14  Nami nitakusanya na kurudisha mateka wa watu wangu Israeli,+ nao watajenga majiji yaliyofanywa ukiwa na kukaa ndani yake,+ watapanda mashamba ya mizabibu na kunywa divai yake, watafanyiza bustani na kula matunda yake.’+ 15  “ ‘Nami nitawapanda juu ya nchi yao, wala hawatang’olewa tena kutoka katika nchi yao ambayo nimewapa,’+ Yehova Mungu wako amesema.”

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.