Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Amosi 8:1-14

8  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova alinifanya nione, na, tazama! kulikuwako kikapu cha matunda ya wakati wa kiangazi.+  Kisha akasema: “Unaona nini,+ Amosi?” Basi nikasema: “Kikapu cha matunda ya wakati wa kiangazi.”+ Na Yehova akaendelea kuniambia: “Mwisho umewafikia watu wangu Israeli.+ Nami sitawasamehe zaidi tena.+  ‘Na nyimbo za hekalu zitakuwa mayowe siku hiyo,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. ‘Kutakuwako mizoga mingi.+ Kila mahali mtu fulani ataitupa—kimya!’  “Sikieni hili, ninyi mnaouma maskini,+ ili kuwakomesha wapole wa dunia,+  mkisema, ‘Mwezi mpya utapita wakati gani,+ tukauze nafaka?+ Pia sabato,+ tukauze nafaka; ili kuifanya efa kuwa ndogo+ na kuifanya shekeli kuwa kubwa na kuipotosha mizani ya udanganyifu;+  ili tununue watu wa hali ya chini kwa fedha tu na maskini kwa bei ya pea moja ya viatu, na ili tuuze takataka tupu ya nafaka?’+  “Yehova ameapa kwa Ukuu wa Yakobo,+ ‘Kamwe sitazisahau kazi zao zote.+  Je, haitakuwa kwa sababu hii kwamba nchi itafadhaika,+ na kila mkaaji ndani yake ataomboleza;+ nayo yote, itainuka kama tu Nile na kurushwarushwa na kuzama kama mto Nile wa Misri?’+  “ ‘Na itakuwa katika siku hiyo,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwamba nitalifanya jua lishuke katikati ya mchana,+ nami nitailetea nchi giza siku ya mwangaza. 10  Nami nitazigeuza sherehe zenu ziwe maombolezo+ na nyimbo zenu zote ziwe nyimbo za huzuni. Nitatia nguo za magunia juu ya viuno vyote na juu ya kila kichwa nitatia upara.+ Nami nitafanya hali iwe kama kuombolezea mwana wa pekee,+ na matokeo yake ya mwisho kama siku yenye uchungu.’ 11  “ ‘Tazama! Siku zinakuja,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘nami nitaleta njaa katika nchi, wala si njaa ya mkate, nami nitaleta kiu, wala si kiu ya maji, bali ya kuyasikia maneno ya Yehova.+ 12  Nao wataenda wakiyumba-yumba kutoka bahari mpaka bahari, kutoka kaskazini hata mashariki. Watazidi kwenda huku na huku wakitafuta neno la Yehova, lakini hawatalipata.+ 13  Katika siku hiyo mabikira wenye kupendeza watazimia, pia vijana, kwa sababu ya kiu;+ 14  wale wanaoapa kwa hatia ya Samaria,+ na ambao husema: “Kama anavyoishi mungu wako, Ee Dani!”+ na, “Kama inavyoishi njia ya Beer-sheba!”+ Nao wataanguka, wala hawatasimama tena.’ ”+

Maelezo ya Chini