Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Amosi 7:1-17

7  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova alinifanya nione, na, tazama! alikuwa akifanyiza kundi la nzige mwanzoni mwa kuota kwa mimea iliyopandwa baadaye.+ Na, tazama! ilikuwa mimea iliyopandwa baadaye baada ya majani yaliyofyekwa ya mfalme.  Na ikawa kwamba lilipomaliza kula kabisa majani ya nchi, nikasema: “Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, tafadhali samehe.+ Ni nani atakayesimama katika Yakobo? Maana yeye ni mdogo!”+  Yehova akajuta juu ya jambo hilo.+ “Hilo halitatokea,” Yehova akasema.  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova alinifanya nione, na, tazama! Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova alikuwa anaita mashindano kupitia kwa moto;+ nao ukateketeza kabisa kilindi kikubwa cha maji na kuteketeza kabisa ile sehemu ya shamba.  Nami nikasema: “Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, tafadhali zuilia.+ Ni nani atakayesimama katika Yakobo? Maana yeye ni mdogo!”+  Yehova akajuta juu ya jambo hilo.+ “Hilo pia halitatokea,” Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova akasema.  Hili ndilo alilonifanya nione, na, tazama! Yehova alikuwa juu ya ukuta uliotengenezwa kwa timazi,+ na timazi ilikuwa mkononi mwake.  Ndipo Yehova akaniambia: “Unaona nini, Amosi?” Basi nikasema: “Timazi.” Yehova akaendelea kusema: “Tazama, naweka timazi katikati ya watu wangu Israeli.+ Nami sitawasamehe zaidi tena.+  Na mahali pa juu pa Isaka+ patafanywa kuwa ukiwa, na patakatifu+ pa Israeli pataharibiwa;+ nami nitasimama kuipiga nyumba ya Yeroboamu kwa upanga.”+ 10  Naye Amazia kuhani wa Betheli+ akapeleka habari kwa Yeroboamu+ mfalme wa Israeli, akisema: “Amosi amepanga hila juu yako ndani ya nyumba ya Israeli.+ Nchi haiwezi kuvumilia maneno yake yote.+ 11  Kwa maana Amosi amesema hivi, ‘Kwa upanga Yeroboamu atakufa; naye Israeli bila shaka ataenda uhamishoni kutoka katika nchi yake mwenyewe.’ ”+ 12  Kisha Amazia akamwambia Amosi: “Ewe mwonaji,+ nenda, kimbia uende zako kwenye nchi ya Yuda, ukale mkate huko, na huko unaweza kutoa unabii. 13  Lakini usiendelee tena kutoa unabii katika Betheli,+ kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme+ napo ni nyumba ya ufalme.” 14  Ndipo Amosi akajibu na kumwambia Amazia: “Mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii,+ bali nilikuwa mchungaji+ na mminyaji wa tini za mikuyu. 15  Naye Yehova akanichukua nisifuatane na kundi tena, na Yehova akaendelea kuniambia, ‘Nenda, watolee unabii watu wangu Israeli.’+ 16  Basi sasa lisikie neno la Yehova, ‘Je, unasema: “Usitoe unabii juu ya Israeli,+ wala usiache neno lolote lianguke+ juu ya nyumba ya Isaka”? 17  Basi Yehova amesema hivi: “Kwa habari ya mke wako, atakuwa kahaba jijini.+ Nao wana na binti zako wataanguka kwa upanga. Nayo nchi yako itagawanywa kwa kamba ya kupimia. Na wewe mwenyewe utakufa katika nchi isiyo safi;+ naye Israeli, bila shaka ataenda uhamishoni kutoka katika nchi yake mwenyewe.” ’ ”+

Maelezo ya Chini