Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Amosi 4:1-13

4  “Lisikieni neno hili, ninyi ng’ombe za Bashani,+ mlio juu ya mlima wa Samaria,+ mnaopunja watu wa hali ya chini,+ mnaoponda walio maskini, mnaowaambia mabwana zenu, ‘Leteni, tunywe!’  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova ameapa kwa utakatifu wake,+ ‘ “Tazama! Kuna siku zinazokuja juu yenu, naye atawainua ninyi kwa kulabu za mchinjaji na sehemu yenu ya mwisho kwa ndoano.+  Nanyi mtakwenda kupitia matundu,+ kila mmoja akienda mbele moja kwa moja; nanyi mtatupwa nje kwenye Harmoni,” asema Yehova.’  “ ‘Enyi watu, njooni Betheli, mfanye makosa.+ Fanyeni makosa mara nyingi katika Gilgali,+ na mlete dhabihu zenu asubuhi; na sehemu zenu za kumi katika siku ya tatu.+  Fukizeni dhabihu ya shukrani kutoka kwa kile kilichotiwa chachu,+ na mtangaze matoleo ya hiari;+ litangazeni, kwa maana hivyo ndivyo mmependa, enyi wana wa Israeli,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.  “ ‘Mimi pia, niliwapa ninyi usafi wa meno+ katika majiji yenu yote na upungufu wa mkate katika mahali penu pote;+ lakini hamkurudi kwangu,’+ asema Yehova.  “ ‘Mimi pia, nilizuia mvua isiwanyeshee ninyi kukiwa kungali miezi mitatu kabla ya mavuno;+ nami nikainyesha katika jiji moja, lakini jiji lingine sikuinyesha. Kuna sehemu moja ya shamba ambayo ilinyeshewa, lakini sehemu ya shamba ambayo sikuinyeshea ilikauka.+  Na majiji mawili au matatu yakayumba-yumba kwenda kwenye jiji moja ili kunywa maji,+ nao hawakutosheka;+ lakini hamkurudi kwangu,’ asema Yehova.  “ ‘Niliwapiga ninyi kwa kuunguza na kwa ukungu.+ Bustani zenu na mashamba yenu ya matunda mliongeza, lakini mitini yenu na mizeituni yenu ililiwa na kiwavi;+ hata hivyo hamkurudi kwangu,’+ asema Yehova. 10  “ ‘Nilituma kati yenu ninyi tauni kama ile ya Misri.+ Niliwaua vijana wenu kwa upanga,+ pamoja na kuchukua mateka farasi zenu.+ Nami nikaendelea kufanya harufu ya kunuka ya kambi zenu ipande hata kuingia puani mwenu;+ lakini hamkurudi kwangu,’+ asema Yehova. 11  “ ‘Nilisababisha maangamizi kati yenu, kama maangamizi ya Mungu juu ya Sodoma na Gomora.+ Nanyi mkawa kama kipande cha mti kilichonyakuliwa kutoka motoni;+ lakini hamkurudi kwangu,’+ asema Yehova. 12  “Kwa hiyo hayo ndiyo nitakayokutendea, Ee Israeli. Kwa sababu nitakutendea mambo hayo, jitayarishe kukutana na Mungu wako,+ Ee Israeli. 13  Kwa maana, tazama! Mfanyizaji wa milima+ na Muumba wa upepo,+ Yeye anayemwambia mtu wa udongo shughuli zake za akilini,+ Yeye anayefanya mapambazuko kuwa giza,+ na Yeye anayetembea mahali pa juu pa dunia,+ Yehova Mungu wa majeshi ndilo jina lake.”+

Maelezo ya Chini