Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Amosi 3:1-15

3  “Lisikieni neno hili ambalo Yehova amesema kuwahusu ninyi,+ enyi wana wa Israeli, kuhusu familia nzima niliyoitoa katika nchi ya Misri,+ nikisema,  ‘Mimi nimewajua ninyi peke yenu+ kati ya familia zote za nchi.+ Hiyo ndiyo sababu nitawatoza ninyi hesabu kwa sababu ya makosa yenu yote.+  “‘Je, watu wawili watatembea pamoja isipokuwa wawe wamekutana kwa mapatano?+  Je, simba atanguruma mwituni wakati hana mawindo yoyote?+ Je, mwana-simba mwenye manyoya shingoni atatoa sauti mafichoni mwake ikiwa hakukamata chochote?  Je, ndege ataanguka ndani ya mtego chini ikiwa hakuna mnaso kwa ajili yake?+ Je, mtego huteguka udongoni ikiwa haujakamata chochote kamwe?  Je, baragumu ikipigwa katika jiji, watu wenyewe pia hawatetemeki?+ Je, msiba ukitokea katika jiji, Yehova siye pia aliyetenda?  Kwa maana Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova hatafanya lolote isipokuwa awe amewafunulia watumishi wake manabii jambo lake la siri.+  Kuna simba ambaye amenguruma!+ Ni nani hataogopa? Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova mwenyewe amesema! Ni nani ambaye hatatoa unabii?’+  “ ‘Litangazeni kwenye minara ya makao katika Ashdodi na juu ya minara ya makao ya nchi ya Misri,+ na kusema: “Kusanyikeni pamoja juu ya milima ya Samaria,+ mwone machafuko mengi yaliyo katikati yake na visa vya upunjaji vilivyo ndani yake.+ 10  Nao hawajajua jinsi ya kufanya yaliyo manyoofu,”+ asema Yehova, “wale wanaoweka jeuri+ akiba na uporaji katika minara ya makao yao.” ’ 11  “Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Kuna adui kuzunguka nchi,+ naye atazishusha nguvu zako zikutoke, na minara ya makao yako itaporwa.’+ 12  “Yehova amesema hivi, ‘Kama vile mchungaji anavyonyakua miguu miwili au kipande cha sikio kutoka katika kinywa cha simba,+ ndivyo wana wa Israeli watakavyonyakuliwa, wale wanaokaa katika Samaria kwenye kitanda cha utukufu+ na kwenye kitanda cha Damasko.’+ 13  “ ‘Sikieni na kutoa ushahidi+ katika nyumba ya Yakobo,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, Mungu wa majeshi. 14  ‘Maana, siku yangu ya kutoza hesabu+ kwa sababu ya maasi ya Israeli juu yake, mimi nitazitoza hesabu pia madhabahu za Betheli;+ na pembe za madhabahu zitakatiliwa mbali na kuanguka chini.+ 15  Nami nitaiangusha nyumba ya wakati wa majira ya baridi+ kali pamoja na nyumba ya wakati wa kiangazi.’+ “ ‘Na nyumba za pembe za tembo zitaangamia,+ na nyumba nyingi zitakwisha,’+ asema Yehova.”

Maelezo ya Chini