Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Amosi 2:1-16

2  “Yehova amesema hivi, ‘ “Kwa sababu ya maasi matatu ya Moabu,+ na kwa sababu ya manne, sitaizuia, kwa kuwa aliteketeza mifupa ya mfalme wa Edomu ili kupata chokaa.+  Nami nitapeleka moto ndani ya Moabu, nao utaiteketeza minara ya makao ya Keriothi,+ na Moabu atakufa kati ya kelele, na sauti ya king’ora, na sauti ya baragumu.+  Nami nitamkatilia mbali mwamuzi kutoka katikati yake, na wakuu wake wote nitawaua pamoja naye,”+ Yehova amesema.’  “Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu ya maasi matatu ya Yuda,+ na kwa sababu ya manne, sitaizuia, kwa sababu wamekataa sheria ya Yehova,+ na kwa sababu hawakushika masharti yake mwenyewe; bali uwongo wao,+ ambao mababu zao walikuwa wametembea ndani yake, uliendelea kuwapoteza.+  Nami nitapeleka moto ndani ya Yuda, nao utaiteketeza minara ya makao ya Yerusalemu.’+  “Yehova amesema hivi, ‘Kwa sababu ya maasi matatu ya Israeli,+ na kwa sababu ya manne, sitaizuia, kwa sababu waliuza mtu mwadilifu kwa sababu tu ya fedha, na maskini kwa bei ya pea moja ya viatu.+  Wanatamani sana mavumbi ya dunia yaliyo kwenye vichwa vya watu wa hali ya chini;+ nao huipotosha njia ya watu wapole;+ na mwanamume na baba yake wamemwendea msichana yuleyule,+ kwa kusudi la kulitia unajisi jina langu takatifu.+  Nao hujinyoosha+ kando ya kila madhabahu+ juu ya mavazi yaliyotwaliwa kama rehani; na divai ya wale ambao wametozwa wao huinywa katika nyumba ya miungu yao.’+  “ ‘Lakini mimi, nilikuwa nimemwangamiza Mwamori+ kwa sababu yao, ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mierezi, na ambaye alikuwa na nguvu kama miti mikubwa;+ nami nikaangamiza matunda yake juu na mizizi yake chini.+ 10  Nami mwenyewe niliwatoa ninyi kutoka nchi ya Misri,+ nami nikaendelea kuwatembeza kupitia nyikani miaka 40,+ ili mwimiliki nchi ya Mwamori.+ 11  Nami nikaendelea kuwasimamisha baadhi ya wana wenu kuwa manabii+ na baadhi ya wanaume wenu vijana kuwa Wanadhiri.+ Je, kwa kweli haipaswi kuwa hivyo, enyi wana wa Israeli?’ asema Yehova. 12  “ ‘Lakini mliendelea kuwapa Wanadhiri divai wanywe,+ nanyi mkaweka amri juu ya manabii, mkisema: “Msitoe unabii.”+ 13  Tazama, mimi nakifanya kile kilicho chini yenu kiyumbe-yumbe, kama vile linavyoyumba-yumba gari la kukokotwa ambalo limejazwa kabisa mafungu ya nafaka iliyokatwa hivi karibuni. 14  Na mahali pa kukimbilia pataangamia kutoka kwa yule aliye mwepesi,+ wala hakuna yeyote mwenye nguvu atakayeimarisha nguvu zake, wala hakuna mwanamume yeyote mwenye nguvu ambaye ataiponya nafsi yake.+ 15  Wala yeyote anayetumia upinde hatasimama, wala yeyote aliye mwepesi kwa miguu yake hataponyoka, wala mpandaji yeyote wa farasi hataiponya nafsi yake.+ 16  Na yule aliye na moyo wenye nguvu kati ya wanaume wenye nguvu, atakimbia akiwa uchi katika siku ile,’+ asema Yehova.”

Maelezo ya Chini