Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

2 Wakorintho 9:1-15

9  Basi kuhusu huduma+ ambayo ni kwa ajili ya watakatifu, ni jambo la ziada mimi kuwaandikia ninyi,  kwa maana naujua utayari wenu wa akili ambao najisifia kwa Wamakedonia juu yenu, kwamba Akaya imesimama tayari kwa mwaka mmoja+ sasa, na bidii yenu imewachochea walio wengi kati yao.  Lakini ninawatuma akina ndugu, ili kujisifu kwetu juu yenu kusiwe kwa bure kwa habari hii, bali ili muwe tayari kwelikweli,+ kama nilivyokuwa nikisema mngekuwa.  Kama sivyo, kwa njia fulani, Wamakedonia wakija pamoja nami na kuwakuta mkiwa hamko tayari, sisi—sisemi ninyi—tutaona aibu katika huu uhakikisho wetu.  Kwa hiyo niliona kuwa ni jambo la lazima niwatie moyo akina ndugu watangulie kuja kwenu na kuitayarisha mapema zawadi yenu ya ukarimu iliyoahidiwa hapo mwanzoni,+ ili kwamba hiyo iwe tayari kama zawadi ya ukarimu na si kama kitu kilichopatikana kwa kunyang’anywa.+  Lakini kuhusu hili, yeye anayepanda kwa uhaba+ atavuna pia kwa uhaba; na yeye anayepanda kwa wingi+ atavuna pia kwa wingi.  Kila mmoja na afanye kama alivyoazimia moyoni mwake, si kwa kutopenda+ wala kwa kulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda mtoaji mchangamfu.+  Zaidi ya hayo, Mungu anaweza kufanya fadhili zake zote zisizostahiliwa ziwe nyingi kuwaelekea ninyi, ili, ijapokuwa sikuzote mna ujitoshelevu kamili katika kila kitu, muwe na vingi kwa ajili ya kila kazi njema.+  (Kama ilivyoandikwa: “Amegawa kwa wingi, amewapa maskini, uadilifu wake unaendelea milele.”+ 10  Basi yeye ambaye humgawia mpandaji wa mbegu kwa wingi na mkate wa kula+ atawagawia na kuwazidishia ninyi mbegu ili mpande naye ataongeza mazao ya uadilifu wenu.)+ 11  Katika kila kitu mnatajirishwa kwa ajili ya kila namna ya ukarimu, ambao hutokeza kupitia sisi wonyesho wa shukrani kwa Mungu;+ 12  kwa sababu huduma ya utumishi huu wa watu wote si kugawa tu kwa wingi mahitaji ya watakatifu+ bali pia kuwa matajiri kwa maonyesho mengi ya shukrani kwa Mungu. 13  Kupitia uthibitisho ambao huduma hii hutoa, wao wanamtukuza Mungu kwa sababu mnajitiisha kwenye habari njema juu ya Kristo,+ mnapotangaza waziwazi kuwa mko hivyo, na kwa sababu ninyi ni wakarimu katika mchango wenu kwao na kwa wote;+ 14  nao kupitia dua kwa ajili yenu wanatamani kuwaona ninyi kwa sababu ya fadhili nyingi zaidi zisizostahiliwa+ za Mungu juu yenu. 15  Mungu apewe shukrani kwa ajili ya zawadi yake ya bure isiyoelezeka.+

Maelezo ya Chini