Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

2 Wakorintho 11:1-33

11  Laiti mngenivumilia katika kukosa kidogo akili.+ Lakini, kwa kweli, ninyi mnanivumilia!  Kwa maana nina wivu juu yenu kwa wivu wa kimungu,+ kwa maana mimi binafsi niliwachumbia+ ninyi mume+ mmoja ili niwatoe mkiwa bikira safi kiadili+ kwa Kristo.+  Lakini naogopa kwamba kwa njia fulani, kama nyoka alivyomshawishi Hawa+ kwa ujanja wake, huenda akili zenu zikaharibiwa+ kutoka kwenye unyoofu wa moyo na usafi wa kiadili ambao unamfaa Kristo.+  Kwa maana, kama ilivyo, mtu fulani akija na kuhubiri Yesu mwingine tofauti na yule tuliyemhubiri,+ au mkipokea roho nyingine tofauti na ile mliyopokea,+ au habari njema+ nyingine tofauti na ile mliyokubali, mnamvumilia kwa urahisi.+  Kwa maana naona kwamba hata katika jambo moja sijawa mdogo+ kwa mitume wenu walio bora sana.+  Lakini hata kama sina ustadi wa kusema,+ hakika sivyo nilivyo katika ujuzi;+ lakini katika kila njia tuliwafunulia ninyi hilo katika mambo yote.+  Au je, nilifanya dhambi kwa kujinyenyekeza+ ili ninyi mwinuliwe, kwa sababu niliwatangazia ninyi habari njema ya Mungu kwa furaha bila gharama?+  Niliyanyang’anya makutaniko mengine kwa kupokea vitu kutoka kwao ili niwahudumie ninyi;+  na bado nilipokuwa pamoja nanyi na nikapatwa na uhitaji, sikuwa mzigo kwa mtu hata mmoja,+ kwa maana ndugu waliotoka Makedonia+ walijazia kwa wingi upungufu wangu. Ndiyo, katika kila njia nilikaa mwenyewe bila kuwa mzigo kwenu nami nitakaa hivyo.+ 10  Ni kweli+ ya Kristo katika hali yangu kwamba huku kujisifu+ kwangu hakutakomeshwa katika maeneo ya Akaya. 11  Kwa sababu gani? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua ninawapenda.+ 12  Basi lile ninalofanya bado mimi nitalifanya,+ ili nikatilie mbali kisingizio kutoka kwa wale wanaotaka kisingizio cha kupatikana kuwa sawa nasi katika cheo ambacho wanajisifia. 13  Kwa maana watu wa namna hiyo ni mitume wa uwongo, wafanyakazi wadanganyifu,+ wakijigeuza wenyewe kuwa mitume wa Kristo.+ 14  Na si ajabu, kwa maana Shetani mwenyewe huendelea kujigeuza mwenyewe kuwa malaika wa nuru.+ 15  Kwa hiyo si jambo kubwa kama wahudumu+ wake wakiendelea pia kujigeuza wenyewe kuwa wahudumu wa uadilifu. Lakini mwisho wao utakuwa kulingana na matendo yao.+ 16  Nasema tena, Mtu yeyote asifikiri kwamba mimi sina akili. Na bado, ikiwa kwa kweli mnafikiri hivyo, mnikubali hata ikiwa ni kana kwamba sina akili, ili mimi vilevile nijisifu+ kidogo kwa kiasi fulani. 17  Lile ninalosema nalisema, si kwa kufuata kielelezo cha Bwana, bali kama katika ukosefu wa akili, katika uhakika huu wa kupita kiasi ulio kawaida ya kujisifu.+ 18  Kwa kuwa wengi wanajisifu kulingana na mwili,+ mimi pia nitajisifu. 19  Kwa maana ninyi mnawavumilia kwa furaha watu wasio na akili, kwa kuwa ninyi mna akili. 20  Kwa kweli, mnamvumilia yeyote anayewafanya ninyi kuwa watumwa,+ yeyote anayemeza kile mlicho nacho, yeyote anayenyakua kile mlicho nacho, yeyote anayejiinua mwenyewe juu yenu, yeyote anayewapiga usoni.+ 21  Nasema hili kwa aibu yetu, kana kwamba cheo chetu ni dhaifu. Lakini mtu mwingine yeyote akitenda kwa ujasiri katika jambo fulani—mimi ninaongea kwa kukosa akili+—mimi pia ninatenda kwa ujasiri katika jambo hilo. 22  Je, wao ni Waebrania? Mimi pia.+ Je, wao ni Waisraeli? Mimi pia. Je, wao ni uzao wa Abrahamu? Mimi pia.+ 23  Je, wao ni wahudumu wa Kristo? Mimi najibu kama mwenda-wazimu, mimi ni mhudumu kwa njia yenye kutokeza hata zaidi:+ katika kazi za jasho kwa wingi zaidi,+ katika vifungo vya gereza kwa wingi zaidi,+ katika mapigo kwa kuzidi mno, katika kukaribia kufa mara nyingi.+ 24  Kwa Wayahudi nilipokea mara tano mapigo 40+ kupungua moja, 25  mara tatu nilipigwa kwa fimbo,+ mara moja nilipigwa kwa mawe,+ mara tatu nilivunjikiwa na meli,+ usiku mmoja na mchana mmoja nimekaa katika kilindi; 26  katika safari mara nyingi, katika hatari za kutokana na mito, katika hatari za kutokana na wanyang’anyi wa njia kuu,+ katika hatari za kutokana na jamii yangu+ mwenyewe, katika hatari za kutokana na mataifa,+ katika hatari ndani ya jiji,+ katika hatari za nyikani, katika hatari za baharini, katika hatari za katikati ya ndugu wa uwongo, 27  katika kazi ya jasho na kutaabika, katika usiku mwingi bila usingizi+ mara nyingi, katika njaa na kiu,+ katika kuepukana na chakula+ nyakati nyingi, katika baridi na uchi. 28  Mbali na mambo hayo ya aina ya nje, kuna kinachonikaza ndani siku kwa siku, hangaiko kwa ajili ya makutaniko yote.+ 29  Ni nani aliye dhaifu,+ nami si dhaifu? Ni nani amekwazika, nami siwaki hasira? 30  Ikiwa ni lazima kujisifu, mimi nitajisifu+ juu ya mambo yanayohusiana na udhaifu wangu. 31  Mungu na Baba ya Bwana Yesu, naam, Yeye aliye wa kusifiwa milele, anajua sisemi uwongo. 32  Katika Damasko gavana aliye chini ya Areta mfalme alikuwa akilinda jiji la Wadamasko ili kunikamata,+ 33  lakini nilishushwa kupitia dirisha ukutani katika kapu+ kubwa nami nikaiponyoka mikono yake.

Maelezo ya Chini