Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

2 Wakorintho 1:1-24

1  Paulo, mtume+ wa Kristo Yesu kupitia mapenzi ya Mungu, na Timotheo+ ndugu yetu kwa kutaniko la Mungu lililo katika Korintho, pamoja na watakatifu+ wote walio katika Akaya+ yote:  Na muwe na fadhili zisizostahiliwa na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.+  Abarikiwe Mungu na Baba+ ya Bwana wetu Yesu Kristo, Baba ya rehema+ nyororo na Mungu wa faraja+ yote,  ambaye hutufariji katika dhiki yetu yote,+ ili tuweze kuwafariji+ wale walio katika namna yoyote ya dhiki kupitia faraja ambayo sisi wenyewe tunafarijiwa na Mungu.+  Kwa maana kama vile mateso kwa ajili ya Kristo yalivyo mengi katika sisi,+ vivyo hivyo faraja tunayopata pia ni nyingi kupitia Kristo.+  Basi kama tumo katika dhiki, hiyo ni kwa ajili ya faraja na wokovu+ wenu; au kama tunafarijiwa, hiyo ni kwa ajili ya faraja yenu inayotenda ili kuwafanya mvumilie mateso yaleyale ambayo sisi pia tunateseka.+  Na kwa hiyo tumaini letu kwa ajili yenu haliyumbi-yumbi, tukijua kama tunavyojua kwamba, kama vile mlivyo washiriki wa hayo mateso, vivyo hivyo ninyi pia mtaishiriki faraja.+  Kwa maana sisi hatutaki ninyi mkose kujua, akina ndugu, juu ya dhiki iliyotupata katika wilaya ya Asia,+ kwamba tulikuwa chini ya mkazo mkubwa mno unaoshinda nguvu zetu, hivi kwamba hatukuwa na uhakika kabisa hata juu ya uhai wetu.+  Kwa kweli, tuliona ndani yetu wenyewe kwamba tumepokea hukumu ya kifo. Ilikuwa hivyo ili uhakika+ wetu uwe, si katika sisi wenyewe, bali katika Mungu ambaye huwafufua wafu.+ 10  Kutoka katika kitu kikubwa sana kama kifo alituokoa naye atatuokoa;+ na tumaini letu limo katika yeye kwamba atatuokoa zaidi pia.+ 11  Ninyi pia mnaweza kushiriki kusaidia kwa dua yenu kwa ajili yetu,+ ili wengi watoe shukrani+ kwa ajili yetu kwa lile ambalo tumepewa kwa fadhili kutokana na sala za watu wengi.+ 12  Kwa maana jambo tunalojisifia ni hili, ambalo dhamiri yetu inalitolea ushahidi,+ kwamba kwa utakatifu na unyoofu wa moyo wa kimungu, si kwa hekima ya kimwili+ bali kwa fadhili zisizostahiliwa za Mungu, tumejiendesha katika ulimwengu, lakini hasa kuwaelekea ninyi. 13  Kwa maana kwa kweli hatuwaandikii ninyi mambo isipokuwa yale mnayoyajua vema au kuyatambua pia; na ambayo mimi natumaini mtaendelea kuyatambua mpaka mwisho,+ 14  kama vile ambavyo mmetambua pia, kwa kadiri fulani, kwamba sisi ni sababu yenu ya kujisifu,+ kama vile ninyi mtakavyokuwa kwetu pia katika siku ya Bwana wetu Yesu.+ 15  Kwa hiyo, nikiwa na uhakika huu, nilikuwa nikikusudia hapo mbeleni kuja kwenu,+ ili muwe na pindi ya pili+ ya kuwa na shangwe, 16  nami niende Makedonia+ baada ya kukaa kidogo kwenu, na kurudi kutoka Makedonia kuja kwenu+ nanyi mnisindikize+ kwenda Yudea. 17  Basi, nilipokuwa nikikusudia hivyo, je, nilifanya mambo kijuujuu?+ Au mambo yale ninayokusudia, je, mimi nayakusudia kulingana na mwili,+ ili kwamba niseme “Ndiyo, Ndiyo” na “Siyo, Siyo”?+ 18  Lakini Mungu anaweza kutegemewa ili neno letu kwenu lisiwe ni Ndiyo na pia Siyo. 19  Kwa maana Mwana wa Mungu,+ Kristo Yesu, aliyehubiriwa katikati yenu kupitia sisi, yaani, kupitia mimi na Silvano na Timotheo,+ hakuwa Ndiyo na pia Siyo, bali Ndiyo imekuwa Ndiyo kuhusiana naye.+ 20  Kwa maana hata ahadi+ za Mungu ziwe nyingi kadiri gani, zimekuwa Ndiyo kwa njia yake.+ Kwa hiyo kupitia yeye pia “Amina”+ husemwa kwa Mungu kwa ajili ya utukufu kupitia sisi. 21  Lakini yeye ambaye hutoa uhakikisho kwamba ninyi na sisi ni wa Kristo na yeye ambaye ametutia mafuta+ ni Mungu. 22  Yeye pia ametia muhuri+ wake juu yetu naye ametupa sisi rehani+ ya kitakachokuja, yaani, roho,+ katika mioyo yetu. 23  Sasa namwita Mungu awe shahidi+ juu ya nafsi yangu mwenyewe ya kuwa ni kwa kuwahurumia ninyi+ kwamba bado sijaja Korintho. 24  Si kwamba sisi ndio mabwana+ juu ya imani yenu, bali sisi ni wafanyakazi wenzi+ kwa shangwe yenu, kwa maana ni kwa imani+ yenu kwamba ninyi mnasimama.+

Maelezo ya Chini