Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

2 Samweli 7:1-29

7  Na ikawa kwamba, mfalme alipokaa katika nyumba yake mwenyewe+ na Yehova akawa amempa pumziko kutoka kwa adui zake wote kuzunguka pande zote,+  ndipo mfalme alipomwambia Nathani+ nabii: “Tazama, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi,+ lakini sanduku la Mungu wa kweli linakaa katikati ya vitambaa vya mahema.”+  Basi Nathani akamwambia mfalme: “Kila jambo lililo moyoni mwako—nenda,+ lifanye, kwa sababu Yehova yupo pamoja nawe.”  Na ikawa kwamba usiku huo neno+ la Yehova likamjia Nathani, likisema:  “Nenda, ukamwambie mtumishi wangu Daudi, ‘Yehova amesema hivi: “Je, utanijengea nyumba, nikae ndani?+  Kwa maana sijakaa katika nyumba tangu siku nilipowaleta wana wa Israeli wapande kutoka Misri mpaka leo hii,+ bali sikuzote nilitembea+ katika hema+ na katika maskani.+  Wakati wote ambao nimetembea katikati ya wana wote wa Israeli,+ je, kuna neno lolote ambalo niliambia moja la makabila ya Israeli,+ nililoamuru kuwachunga watu wangu Israeli, nikisema, ‘Kwa nini hamkunijengea nyumba ya mierezi?’”’  Na sasa utamwambia Daudi mtumishi wangu hivi, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “Mimi mwenyewe nilikuchukua kutoka katika viwanja vya malisho ili uache kufuata kundi+ na uwe kiongozi+ juu ya watu wangu Israeli.  Nami nitakuwa pamoja nawe popote utakapokwenda,+ nami nitawakatilia mbali adui zako wote kutoka mbele yako;+ nami hakika nitakufanyia jina kuu,+ kama jina la wakuu walio duniani. 10  Nami hakika nitachagua mahali+ kwa ajili ya watu wangu Israeli na kuwapanda,+ nao hakika watakaa mahali walipo, nao hawatasumbuliwa tena; na wana wa ukosefu wa uadilifu hawatawatesa tena kama walivyofanya hapo mwanzoni,+ 11  kuanzia siku nilipoweka waamuzi+ wawasimamie watu wangu Israeli; nami nitakupa pumziko kutoka kwa adui zako wote.+ “‘“Na Yehova amekuambia kwamba Yehova atakujengea nyumba.+ 12  Wakati siku zako zitakapotimia,+ nawe ulale pamoja na mababu zako,+ ndipo nitakapoinua uzao wako baada yako, ambao utatoka ndani ya viuno vyako; nami kwa kweli nitaufanya imara ufalme wake.+ 13  Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu,+ nami hakika nitakifanya imara kiti cha ufalme wake mpaka wakati usio na kipimo.+ 14  Mimi mwenyewe nitakuwa baba yake,+ na yeye mwenyewe atakuwa mwanangu.+ Atakapofanya makosa, nitamkaripia kwa fimbo+ ya wanadamu na kwa mapigo ya wana wa Adamu. 15  Na fadhili zangu zenye upendo hazitaondoka juu yake kama vile nilivyoziondoa juu ya Sauli,+ ambaye nilimwondoa kwa ajili yako. 16  Na nyumba yako na ufalme wako hakika zitakuwa imara mpaka wakati usio na kipimo mbele yako; nacho kiti chako cha ufalme kitafanywa imara mpaka wakati usio na kipimo.”’”+ 17  Basi Nathani akamwambia Daudi kulingana na maneno hayo yote na kulingana na maono hayo yote.+ 18  Kwa hiyo Mfalme Daudi akaingia ndani, akaketi mbele za Yehova na kusema: “Mimi ni nani,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova? Na nyumba yangu ni nini hata ukanileta kufikia hapa? 19  Kana kwamba hilo ni jambo dogo machoni pako, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, na bado pia unasema habari za nyumba ya mtumishi wako mpaka wakati mrefu ujao; na hii ndiyo sheria iliyotolewa kwa ajili ya wanadamu,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.+ 20  Na Daudi anaweza kuongeza na kukuambia nini zaidi, kwa kuwa wewe mwenyewe unamjua vema mtumishi wako,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova? 21  Kwa ajili ya neno lako+ na kupatana na moyo wako mwenyewe,+ wewe umefanya mambo haya yote makuu ili umjulishe mtumishi wako.+ 22  Hiyo ndiyo maana wewe kwa kweli ni mkuu,+ Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova; kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe,+ wala hakuna Mungu ila wewe+ kati ya wote ambao tumewasikia kwa masikio yetu. 23  Na kuna taifa gani moja duniani lililo kama watu wako Israeli,+ ambao Mungu alikwenda kujikombolea mwenyewe wawe kikundi cha watu+ wake na kujipa jina+ na kuwafanyia mambo makubwa na yenye kuogopesha+—kufukuza mataifa na miungu yao kwa ajili ya watu wako, ambao umejikombolea+ mwenyewe kutoka Misri? 24  Nawe ulijifanyia imara watu wako Israeli+ kuwa watu wako mpaka wakati usio na kipimo; na wewe mwenyewe, Ee Yehova, umekuwa Mungu wao.+ 25  “Na sasa, Yehova Mungu, lile neno ambalo umesema kumhusu mtumishi wako na kuihusu nyumba yake ulifanye mpaka wakati usio na kipimo na ufanye kama ulivyosema.+ 26  Jina lako mwenyewe na liwe kuu mpaka wakati usio na kipimo,+ kusema, ‘Yehova wa majeshi ni Mungu juu ya Israeli,’+ na acha nyumba ya mtumishi wako Daudi ifanywe imara mbele zako.+ 27  Kwa maana wewe, Yehova wa majeshi Mungu wa Israeli, umemfunulia mtumishi wako katika sikio, ukisema, ‘Nitakujengea nyumba.’+ Ndiyo sababu mtumishi wako amejipa moyo kusali kwako kwa sala hii.+ 28  Na sasa, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, wewe ndiye Mungu wa kweli; na maneno yako yawe kweli,+ kwa kuwa unamwahidi mtumishi wako wema huu.+ 29  Na sasa ujichukulie wajibu, na kuibariki+ nyumba ya mtumishi wako ili iendelee mpaka wakati usio na kipimo mbele zako;+ kwa maana wewe mwenyewe, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, umeahidi, na kutokana na baraka yako, acha nyumba ya mtumishi wako ibarikiwe mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini