Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

2 Samweli 4:1-12

4  Wakati mwana+ wa Sauli aliposikia kwamba Abneri amekufa katika Hebroni,+ ndipo mikono yake ikalegea+ na Waisraeli wote wakavurugika.  Na palikuwa na watu wawili, wakuu wa vikundi vya waporaji,+ waliokuwa wa mwana wa Sauli, jina la mmoja lilikuwa Baana na jina la mwingine lilikuwa Rekabu, wana wa Rimoni Mbeerothi, wa wana wa Benyamini; kwa maana Beerothi+ pia lilikuwa likihesabiwa kuwa sehemu ya Benyamini.  Na Wabeerothi wakakimbia wakaenda Gitaimu,+ nao wakawa wakaaji wageni hapo mpaka leo hii.  Basi Yonathani,+ mwana wa Sauli, alikuwa na mwana mwenye kulemaa miguu.+ Alikuwa na umri wa miaka mitano wakati habari juu ya Sauli na Yonathani ilipofika kutoka Yezreeli;+ na mlezi wake akamchukua, akakimbia, lakini ikawa kwamba huyo mwanamke alipokuwa akikimbia akiwa na wasiwasi ili aponyoke, ndipo mtoto huyo akaanguka na kulemaa. Na jina lake lilikuwa Mefiboshethi.+  Na wana wa Rimoni Mbeerothi, Rekabu na Baana, wakaenda na kufika katika nyumba ya Ish-boshethi+ mchana, wakati ambapo kulikuwa na joto jingi, alipokuwa analala usingizi wa mchana.  Nao wakaingia katika nyumba kama watu wanaochukua ngano, kisha wakampiga tumboni;+ na Rekabu na Baana+ ndugu yake wakakimbia bila kugunduliwa.  Wakati walipoingia katika ile nyumba, alikuwa amelala kitandani mwake katika chumba chake cha kulala cha ndani, ndipo wakampiga, wakamuua,+ kisha wakakikata kichwa+ chake na kukichukua, wakatembea barabarani mpaka Araba usiku kucha.  Mwishowe wakamletea Daudi kichwa cha Ish-boshethi,+ akiwa Hebroni, wakamwambia mfalme: “Tazama, kichwa cha Ish-boshethi mwana wa Sauli adui+ yako aliyeitafuta nafsi yako;+ lakini leo hii Yehova amemlipizia kisasi+ bwana wangu mfalme juu ya Sauli na uzao wake.”  Hata hivyo, Daudi akawajibu Rekabu na Baana ndugu yake, wana wa Rimoni Mbeerothi, na kuwaambia: “Kama Yehova anavyoishi,+ aliyeikomboa+ nafsi+ yangu kutoka katika kila taabu,+ 10  mtu fulani aliponiletea habari,+ akisema, ‘Tazama, Sauli amekufa,’ naye machoni pake mwenyewe akawa kama mtu anayeleta habari njema, hata hivyo, mimi nilimkamata nikamuua+ katika Siklagi ingawa nilistahili kumpa ada ya mjumbe; 11  si zaidi sana wakati watu waovu+ wamemuua mtu mwadilifu nyumbani mwake mwenyewe katika kitanda chake? Na je, sasa nisiitake damu yake kutoka mikononi mwenu,+ na je, nisiwaondoe ninyi kutoka duniani?”+ 12  Basi Daudi akawaamuru vijana, nao wakawaua,+ wakaikata mikono yao na miguu yao na kuwatundika+ kando ya kidimbwi kilicho katika Hebroni; nao wakakichukua kichwa cha Ish-boshethi, wakakizika katika kaburi la Abneri kule Hebroni.+

Maelezo ya Chini