Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

2 Samweli 11:1-27

11  Na ikawa kwamba mwanzoni mwa mwaka,+ wakati ambapo wafalme hufanya mashambulizi,+ Daudi akamtuma Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, ili wawaangamize wana wa Amoni+ na kuzingira Raba,+ Daudi alipokuwa anakaa Yerusalemu.  Na ikawa wakati wa jioni kwamba Daudi akaamka kutoka kitandani mwake, akatembea huku na huku juu ya dari+ ya nyumba ya mfalme; na kutoka juu ya dari akamwona+ mwanamke akioga, na mwanamke huyo alikuwa mwenye sura nzuri sana.+  Ndipo Daudi akatuma watu na kuuliza habari za mwanamke+ huyo, na mtu fulani akasema: “Je, huyu si Bath-sheba,+ binti ya Eliamu,+ mke wa Uria+ Mhiti?”+  Kisha Daudi akatuma wajumbe ili yeye amchukue.+ Basi mwanamke huyo akaja, akaingia kwake,+ akalala naye,+ wakati alipokuwa akijitakasa kutoka katika uchafu wake.+ Baadaye mwanamke huyo akarudi nyumbani kwake.  Na mwanamke huyo akapata mimba. Basi akatuma ujumbe na kumwambia Daudi: “Nina mimba.”  Kwa hiyo Daudi akatuma ujumbe kwa Yoabu, akisema: “Mtume kwangu Uria Mhiti.” Basi Yoabu akamtuma Uria kwa Daudi.  Uria alipokuja kwake, Daudi akaanza kuuliza hali ya Yoabu na hali ya watu na hali ya vita.  Mwishowe Daudi akamwambia Uria: “Shuka, nenda nyumbani kwako, uoshe miguu yako.”+ Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme, na zawadi ya fadhili ya mfalme ikaletwa nyuma yake.  Hata hivyo, Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme pamoja na watumishi wengine wote wa bwana wake, naye hakushuka kwenda nyumbani kwake mwenyewe. 10  Kwa hiyo wakamwambia Daudi: “Uria hakushuka kwenda nyumbani kwake.” Ndipo Daudi akamwambia Uria: “Umefika kutoka safarini, sivyo? Kwa nini hukushuka kwenda nyumbani kwako?” 11  Ndipo Uria akamwambia Daudi: “Lile Sanduku+ na Israeli na Yuda wanakaa katika vibanda, na Yoabu bwana wangu na watumishi wa bwana wangu+ wanapiga kambi juu ya uso wa pori, nami—niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu?+ Kama unavyoishi na kama nafsi yako inavyoishi,+ sitafanya jambo hili!” 12  Ndipo Daudi akamwambia Uria: “Kaa hapa leo pia, nami kesho nitakuacha uende.” Kwa hiyo Uria akaendelea kukaa Yerusalemu siku hiyo na pia siku iliyofuata. 13  Zaidi ya hayo, Daudi akamwita ili ale chakula na kunywa mbele yake. Basi akamfanya alewe.+ Hata hivyo, akatoka nje jioni na kulala kitandani mwake pamoja na watumishi wa bwana wake, wala hakushuka kwenda nyumbani kwake. 14  Na ikawa asubuhi kwamba Daudi akamwandikia Yoabu barua,+ akaituma kwa mkono wa Uria. 15  Kwa hiyo akaandika katika barua hiyo, akisema:+ “Mwekeni Uria mbele ya mashambulio makali zaidi ya kivita,+ nanyi mtoke nyuma yake, apigwe, afe.”+ 16  Na ikawa, Yoabu alipokuwa akililinda jiji, akamweka Uria mahali ambapo alijua kwamba kuna wanaume mashujaa.+ 17  Wanaume wa jiji walipotoka nje na kupigana na Yoabu, ndipo baadhi ya watu, watumishi wa Daudi, wakaanguka na pia Uria Mhiti akafa.+ 18  Sasa Yoabu akatuma habari kwa Daudi kuhusu habari zote za vita. 19  Naye akamwamuru mjumbe, akisema: “Mara utakapomaliza kumwambia mfalme habari zote za vita, 20  basi na itukie kwamba ghadhabu ya mfalme ikiwaka naye akuambie, ‘Kwa nini mlienda karibu sana na jiji kupigana? Je, hamkujua kwamba watapiga mishale kutoka juu ya ukuta? 21  Ni nani aliyempiga Abimeleki+ mwana wa Yerubeshethi?+ Je, hakuwa mwanamke aliyemtupia jiwe la juu la kusagia+ kutoka juu ya ukuta, hivi kwamba akafa kule Thebesi?+ Kwa nini mlienda karibu sana na ukuta?’ ndipo nawe useme, ‘Mtumishi wako Uria Mhiti alikufa pia.’”+ 22  Basi yule mjumbe akaenda, akaja na kumwambia Daudi mambo yote ambayo Yoabu alikuwa amemtuma. 23  Na yule mjumbe akaendelea kumwambia Daudi: “Watu wale walikuwa na nguvu kuliko sisi, nao wakatoka kuja juu yetu shambani; lakini tukaendelea kuwakaza mpaka kwenye mwingilio wa lango. 24  Na wapiga-mishale wakaendelea kuwapiga watumishi wako kutoka juu ya ukuta,+ hivi kwamba baadhi ya watumishi wa mfalme wakafa; na mtumishi wako Uria Mhiti akafa pia.”+ 25  Ndipo Daudi akamwambia yule mjumbe: “Utamwambia Yoabu, ‘Usiache jambo hili liwe baya machoni pako, kwa maana upanga humla+ huyu na pia yule. Zidisha pigano lako juu ya jiji hilo, uliangushe.’+ Nawe umtie moyo.” 26  Na mke wa Uria akasikia kwamba Uria mume wake amekufa, naye akaanza kumlilia+ mume wake.+ 27  Kipindi cha kuomboleza+ kilipokuwa kimepita, mara moja Daudi akatuma watu na kumchukua yule mwanamke, akamleta katika nyumba yake, naye akawa mke wake.+ Baada ya muda akamzalia mwana, lakini lile jambo ambalo Daudi alikuwa amefanya likawa baya+ machoni pa Yehova.+

Maelezo ya Chini