Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

1 Yohana 3:1-24

3  Oneni namna ya upendo+ ambao Baba ametupa sisi, ili tuitwe watoto wa Mungu;+ na sisi ndivyo tulivyo. Ndiyo sababu ulimwengu+ hautujui sisi, kwa sababu haumjui yeye.+  Wapendwa, sasa sisi ni watoto wa Mungu,+ lakini bado haijafunuliwa jinsi tutakavyokuwa.+ Tunajua kwamba wakati wowote atakapofunuliwa+ tutakuwa kama yeye,+ kwa sababu tutamwona kama vile yeye alivyo.+  Na kila mtu ambaye ana tumaini hili likiwa limekazwa juu yake hujitakasa+ mwenyewe kama vile huyo alivyo mwenye kutakata.+  Kila mtu aliye na mazoea ya kufanya dhambi+ anazoea pia kufanya uasi-sheria,+ na kwa hiyo dhambi+ ni uasi-sheria.  Mnajua pia kwamba huyo alifunuliwa ili kuondolea mbali dhambi zetu,+ na hakuna dhambi+ ndani yake.  Kila mtu anayekaa katika muungano+ na yeye hana mazoea ya kufanya dhambi;+ mtu yeyote aliye na mazoea ya kufanya dhambi hajamwona wala kumjua.+  Watoto wadogo, yeyote asiwapotoshe ninyi; yeye ambaye huendelea kufanya uadilifu ni mwadilifu, kama vile huyo alivyo mwadilifu.+  Yeye ambaye huendelea kufanya dhambi hutokana na Ibilisi, kwa sababu Ibilisi amekuwa akifanya dhambi tangu mwanzo.+ Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alifunuliwa,+ yaani, ili azivunje kazi za Ibilisi.+  Kila mtu ambaye amezaliwa kutokana na Mungu haendelei kufanya dhambi,+ kwa sababu mbegu Yake yenye kuzaa hukaa ndani ya mtu huyo, naye hawezi kuwa na mazoea ya kufanya dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu.+ 10  Watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi ni wazi kwa jambo hili: Kila mtu ambaye haendelei kufanya uadilifu+ hatokani na Mungu, wala yeye ambaye hampendi ndugu yake.+ 11  Kwa maana huu ndio ujumbe ambao mmesikia tangu mwanzo,+ kwamba tunapaswa kupendana;+ 12  si kama Kaini, aliyetokana na yule mwovu akamuua+ ndugu yake. Naye alimuua kwa nini? Kwa sababu matendo yake mwenyewe yalikuwa maovu,+ lakini yale ya ndugu yake yalikuwa ya uadilifu.+ 13  Msistaajabu, akina ndugu, kwamba ulimwengu unawachukia ninyi.+ 14  Sisi tunajua tumevuka kutoka kifo mpaka uzima,+ kwa sababu tunawapenda akina ndugu.+ Yeye ambaye hapendi hukaa katika kifo.+ 15  Kila mtu anayemchukia+ ndugu yake ni muuaji,+ nanyi mnajua kwamba hakuna muuaji+ aliye na uzima wa milele ukikaa ndani yake.+ 16  Kwa hili tumeujua upendo,+ kwa sababu huyo aliitoa nafsi yake kwa ajili yetu;+ na sisi tuko chini ya wajibu kuzitoa nafsi zetu kwa ajili ya ndugu zetu.+ 17  Lakini yeyote aliye na riziki ya ulimwengu huu+ naye amwone ndugu yake akiwa na uhitaji+ na bado amfungie mlango wa huruma zake nyororo,+ ni katika njia gani kumpenda Mungu hukaa ndani yake?+ 18  Watoto wadogo, acheni tupendane,+ si kwa neno wala kwa ulimi,+ bali kwa tendo+ na kweli.+ 19  Kwa jambo hili tutajua kwamba sisi tunatokana na kweli,+ nasi tutaihakikishia mioyo yetu mbele zake 20  kwa habari ya lolote ambalo huenda mioyo yetu ikatuhukumu kuwa na hatia,+ kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu naye anajua mambo yote.+ 21  Wapendwa, ikiwa mioyo yetu haituhukumu kuwa na hatia, tuna uhuru wa kusema kwa Mungu;+ 22  na chochote kile tunachoomba tunapokea kutoka kwake,+ kwa sababu tunazishika amri zake na tunafanya mambo yanayopendeza machoni pake.+ 23  Kwa kweli, hii ndiyo amri yake, kwamba tuwe na imani katika jina la Mwana wake Yesu Kristo+ na tuwe tukipendana,+ kama yeye alivyotupa sisi amri. 24  Zaidi ya hayo, yeye ambaye hushika amri zake hukaa katika muungano na yeye, na yeye katika muungano na mtu huyo;+ na kwa jambo hili sisi tunajua kwamba yeye anakaa katika muungano na sisi,+ kwa sababu ya roho+ ambayo alitupa sisi.

Maelezo ya Chini