Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

1 Wathesalonike 5:1-28

5  Sasa kwa habari ya nyakati na majira,+ akina ndugu, hamhitaji kuandikiwa kitu.  Kwa maana ninyi wenyewe mnajua vema kabisa kwamba siku ya Yehova+ inakuja sawasawa kabisa kama mwizi usiku.+  Wakati watakapokuwa wakisema:+ “Amani+ na usalama!” ndipo uharibifu+ wa ghafula utakapokuwa juu yao mara moja kama vile maumivu ya taabu juu ya mwanamke mwenye mimba;+ nao hawataponyoka hata kidogo.+  Lakini ninyi, akina ndugu, hamko gizani,+ hivi kwamba siku hiyo iwafikie ninyi kama vile ambavyo ingewafikia wezi,+  kwa maana ninyi nyote ni wana wa nuru+ na wana wa mchana.+ Sisi si wa usiku wala si wa giza.+  Kwa hiyo, basi, na tusiendelee kulala usingizi+ kama wengine,+ bali na tukae macho+ na kutunza akili zetu.+  Kwa maana wale wanaolala usingizi+ wana desturi ya kulala usingizi usiku,+ na kwa kawaida wale wanaolewa, hulewa usiku.  Lakini kwa habari yetu sisi tulio wa mchana, na tutunze akili zetu na kuvaa bamba la kifuani+ la imani+ na upendo na lile tumaini la wokovu+ kama kofia ya chuma;+  kwa sababu Mungu hakutuweka sisi tupate ghadhabu,+ bali tujipatie wokovu+ kupitia Bwana wetu Yesu Kristo.+ 10  Yeye alikufa kwa ajili yetu,+ ili, kama tunakaa macho au kama tumelala usingizi, tuishi pamoja naye.+ 11  Kwa hiyo endeleeni kufarijiana na kujengana,+ kama vile mnavyofanya.+ 12  Sasa tunawaomba ninyi, akina ndugu, mwatilie maanani wale wanaofanya kazi kwa bidii kati yenu na kuwasimamia+ ninyi katika Bwana na kuwaonya ninyi; 13  na kuwafikiria kwa njia inayozidi ile ya kawaida katika upendo kwa sababu ya kazi yao.+ Iweni wenye kufanya amani mtu na mwenzake.+ 14  Kwa upande mwingine, tunawahimiza ninyi, akina ndugu, mwaonye wale wasio na utaratibu,+ semeni kwa kuzifariji nafsi zilizohuzunika,+ tegemezeni walio dhaifu, iweni wenye ustahimilivu+ kuelekea wote. 15  Angalieni kwamba mtu asimlipe mwingine yeyote ubaya kwa ubaya,+ bali sikuzote fuatilieni yaliyo mema kuelekea mtu na mwenzake na kwa wengine wote.+ 16  Shangilieni sikuzote.+ 17  Salini bila kuacha.+ 18  Kuhusiana na kila jambo toeni shukrani.+ Kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu katika muungano na Kristo Yesu kwa habari yenu. 19  Msiuzime moto wa roho.+ 20  Msiyatendee kwa dharau maneno ya unabii.+ 21  Hakikisheni mambo yote;+ shikeni sana yaliyo mazuri.+ 22  Jiepusheni na kila namna ya uovu.+ 23  Yule Mungu wa amani+ na awatakase ninyi kikamilifu.+ Na vikiwa timamu katika kila jambo, roho na nafsi na mwili wenu akina ndugu na vihifadhiwe kwa namna isiyo na lawama wakati wa kuwapo kwa Bwana wetu Yesu Kristo.+ 24  Yeye anayewaita ninyi ni mwaminifu, naye atafanya hilo pia. 25  Akina ndugu, endeleeni kusali kwa ajili yetu.+ 26  Mwasalimu ndugu wote kwa busu takatifu.+ 27  Nawaweka ninyi chini ya wajibu mzito kwa Bwana ili barua hii isomewe ndugu wote.+ 28  Fadhili zisizostahiliwa+ za Bwana wetu Yesu Kristo na ziwe pamoja nanyi.

Maelezo ya Chini